Wikisource:Upphovsrätt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök

Syftet med Wikisource är att skapa en samling av fria texter. Med en fri text avses här en text som vem som helst kan använda och sprida vidare. Det innebär att endast texter som inte skyddas av upphovsrätt eller texter som har licensierats enligt någon fri licens kan läggas här. Det är framförallt texter som inte skyddas av upphovsrätt som är intressanta att samla här.

Upphovsrätt[redigera]

Fri användning av texter hindras ofta av upphovsrättlagar. Sådana lagar finns för att ge författare (och andra upphovsmän) möjlighet att bestämma hur deras verk får spridas och användas. Upphovsrättslagar finns i alla länder, men de fungerar på olika sätt i olika länder.

Eftersom Wikisource är en del av den amerikanska Wikimedia Foundation så måste de amerikanska lagarna följas. Den vanligaste konsekvensen av amerikansk lagstiftning är att en text publicerad efter 1923 är skyddad i 95 år från första publicering. Texterna här är på svenska och har ofta svenska eller finländska upphovsmän. Därför bör även svenska och finländska lagar följas. Lagarna i Sverige och Finland säger att en text är skyddad av upphovrätt i 70 år efter upphovsmannens död.

Även översättningar skyddas av upphovsrätt. För översättningar måste både upphovsmannens upphovsrätt och översättarens upphovsrätt vara utgången för att de ska kunna läggas här. För originalet bör man då ta hänsyn till upphovsrätten i urprungslandet.

Fria licenser[redigera]

Ibland ger upphovsmän tillåtelse att enligt vissa villkor använda deras texter. Texter som får användas enligt villkoren i GNU Free Documentation License kan läggas här.

Bidrag på diskussionssidor m.m.[redigera]

Användares egna bidrag på diskussionssidor, användarsidor och liknande är att betrakta som utgivna under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Länkar[redigera]