Yttersta dagen rätt fröjdefull blifwer (anonym)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Yttersta dagen rätt fröjdefull blifwer
av anonym
Ur en okänd psalmbok tryckt i frakturstil och äldre stavning. Den såldes för Pris, bunden: 50 öre och innehåller 193 psalmer. Sången bygger troligen på Magnus Brynolf Malmstedts Yttersta dagen rätt fröjdefull bliver men har egentligen bara inledningsraden samt melodin gemensam med denna. På Wikipedia finns en artikel om Yttersta dagen en glädjedag bliver.Yttersta dagens fröjd

1.
Yttersta dagen rätt fröjdefull blifwer
För den som lefwa i Frälsaren kär.
Fadren då allting med Sonen oss gifwer.
Så få wi skåda wår wän som Han är.
Wid himlens bryn,
Härlig i skyn,
Och då upptagas i fröjd för hans syn

2.
Hwad det blir saligt för alla Guds wänner
Att få församlas wid Domarens thron.
Herren, Han sina utkorade känner;
Han den tilltalar med wänliger ton.
Barnen då le,
Jesus de se,
Priset och ärona de Honom ge.
 
3.
Hwad det bli saligt att stå bland de sälla,
Men'skor och änglar, lofsjungande Gud,
Dricka sig druckna af sällhetens källa,
Stående prydd i Guds härlighets skrud!
Hwad det blir skönt,
Ingen det rönt.
Då blifwer kärlekens werksamhet lönt.

4.
Der få wi skörda hwad här wi utsådde
Och allt af nåd, för wår Frälsare god.
Saliga äro de endast som twådde
Rena sin' kläder i Medlarens blod.
Jesu, Din dag
Åstundar jag.
Kom, Herre Jesu, mig till dig upptag!