Ack hörer gåssar, märker grant

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack hörer gåssar! märker grant
av Okänd författare
Nr 711 under rubriken För de stora Gåssarne och Ynglingarne i Andeliga Sånger och Werser 1806. Sjungs till samma melodi som psalmen Jesu Kristi oskyldiga död.


1.
Ack hörer gåssar! märker grant,
Hur' det med eder Blodsförwant
Och rätta mönster warit har,
Då han wid eder ålder war.

2.
Han wäxte till, wid samma tid,
I wisdom, ålder, nåd och frid,
I andan han förstärkte sig,
War Gud och menn'skor täckelig.

3.
Med detta, som förtjenstligt skedt,
Han nåd och kraft åt er beredt,
Han har på eder tänkt derwid,
Wälsignat, helgat eder tid.

4.
Hembärer honom tack igen,
Ty hade wi ej denna wän,
Samt hans förtjenst och dyra nåd,
Wi wisste oss ej något råd.