Hoppa till innehållet

Adjunkten på landet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Oväders-Sång
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Adjunkten på landet
Sotarens Morgonsång  →


[ 39 ]

Adjunkten på landet.


Fy tusan! Bröder, hvad det är tungt,
Att till sitt yrke ha predikstolen!
Jag råder ingen att bli adjunkt,
Det är det sämsta inunder solen.
 Hos skogens nalle
 Jag heldre bodde;
 Ja, som en knalle
 Jag heldre gnodde
 All verlden kring.

Det tror jag väl! Se'n man blifvit prost,
Då kan man äta och sofva bara,
Och gratis får man båd’ smör och ost
Och dito skinkor, förbålt så rara!
 För hjorden slipper
 Han sjelf arbeta —
 Han bara klipper,
 Då vi få streta
 Adjunkter små.

Och skall då prosten ibland för skam
Stå upp i korgen en gång om julen,
Då tar han flux ur sin fjerding fram
En gammal näfver, rätt illa vulen.

[ 40 ]

 Dess damm, inbitet,
 Han slår mot bordet,
 Och jemnkar litet
 predikordet
 Och der med punkt!

Men vi adjunkter — det är ej nog
Att som vällärde predika bara:
Hjelpprester heta vi ock med fog,
Ty först ock sist skall magistern vara
 I dans, i leken,
 I skämt och allvar —
 Och skara steken
 Och slå i halfvar,
 Och Gud vet allt!

Och går en skruf på gitarren trögt,
Då skall magistern den bums kurera;
Och fins en bok, skall han läsa högt
Och för mamsellerna deklamera
 Tegnérs poemer
 Och små noveller
 Af mamsell Bremer
 Och Bulwer, eller
 Af fru Carlén.

Ja, embetsbröder! Så går det till . .
Men skrämmens ej utaf detta pratet!
Ty längre jag nu ej sörja vill —
Med tiden kommer väl pastoratet.

[ 41 ]

 Tänk om jag klefve
 På ärans trappa,
 Så att jag blefve
 Er erkepappa
 Helt oförtänkt!

Jag tror ni skulle . . . Dock heldre, än
Att ha så hiskliga pretentioner,
Jag skaffar mig en prelat till vän
Och dito tanter med relationer.
 Jag skall bli trägen
 Hos dem att gästa,
 Ty kjortelvägen
 Den är den bästa
 Nu, liksom förr.