Afskeds-skål till en Vän

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vår-rim
Afskeds-skål till en Vän
av Elias Sehlstedt
I mån-skenet  →
Ur Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt utgiven 1853.


[ 83 ]

Afskeds-skål till en Vän.

(”Movitz skulle bli Student.”)

Länge gick han på Carlberg,
Var lektor för kadetter,
Satte till båd’ merg och färg,
För att få kåren bätter.
Men i prat,
Kif och gnat,
Hvem kan bli belåten?
Och han sökte pastorat
Och gaf Carlberg på båten.

Ja! han var en man af verld,
Och rask och flink i gången.
Dito var han, fastän lärd,
En bjesse uti sången.
Han sjöng bra,
Kunde ta
Högt uti sopranen,
Och ett glas bland vännerna,
I trots utaf koftanen.
[ 84 ]

Skålen klingar. En och hvar
Af oss dig önskar lycka.
Från Carlberg du gerna far,
Och derför vi dig trycka.
Lycklig lott,
Att du fått
Lemna detta torra!
När du far, så far du blott
Från Sodom och Gomorrha.

Hade du blitt qvar, bevars!
Du fått, som mången fått det,
Kappa utaf sidensars
Och kyrk-supen på slottet.
Men du brast
Ut i hast,
Gamla satsen trogen:
Bättre ha en fogel fast,
Än hundra uti skogen.


Lycka till att omsorg ha
Om bostället på kullen,
Hönsen, att de värpa bra
Och fårena för ullen.
Visa dig
Presterlig,
Att man dig beundrar.
Jorda lik och brudpar vig
Och mässa, så det dundrar!

[ 85 ]

Unna gerna hvad du har,
Och flärdfri var för resten!
Mån om allt och sparsam var,
Men ej som ”snåla presten”!
Nykterhet,
Som du vet,
Hör till helga ordet;
Men du kan ju ha för det
Din aptitsup uppå bordet.

Sky all skrymtan som en pest,
Var fri och glad som dagen!
Nekas glädjen för en prest,
Så Gud välsigne kragen.
Men du har
Sinne qvar
Än af gamla stammen. —
Helsa Mor och Klockarfar
Och res i Guds namn! — Amen!