Fiskmåsen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sångens tröst
Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853
av Elias Sehlstedt
Min hembygd  →
Libris 1561257


[ titelblad ]

Fiskmåsen.

POETISK VÅR-KALENDER

för 1853

af

E. Sehlstedt.


Stockholm.
HÖRBERGSKA BOKTRYCKERIET,
1853.

[ Förord ]

Företal.


Då författaren en dag vandrade öfver Riddarhustorget med sitt dyrbara manuskript under armen, mötte han en gammal bekant, som, efter ett dugtigt och vänfast handslag, ropade:

”Nå besitta! jag svär, att det är visor, som du har der i pappersrullen.”

— Rätt gissadt! jag ämnar mig just upp till Tryckeriet derborta, för att göra mitt namn odödligt.

”Hvad kommer boken att heta?” frågade vännen lifligt.

— Det har jag ej ännu tänkt på: jag vet ej, om det skall bli fogel eller fisk.

”Lyd då mitt råd och kalla den för fiskmåsen,” sade han, ”isynnerhet som du nu vistas och hafver din varelse på ett ohyggligt skär, längst ut i hafsbandet, der du troligen aldrig ser annat, än fisk och fiskmåsar, och blir väl sjelf en fiskmåse till slut.”

— Nå så kör för Fiskmåsen! det ena kan vara så godt som det andra, och med hänseende till min nuvarande vistelse-ort, torde den titeln ej vara [ Förord ]så oäfven. Tack för ditt goda råd, jag har nu ett hufvudbry mindre, farväl!

Författaren fortsatte sin vandring och mumlade för sig sjelf:


Hvar fogel undfått har sin egen tunga,
Att klyfva näbb med i naturens sal.
Men det är icke lärkor blott som sjunga,
Och trast och siskor, i den lugna dal.
Nej! öfver stormig våg, med hvita vingen däfven
Af hafvets skum — fiskmåsar sjunga äfven.


[ Innehåll ]

Innehåll:

Sid.
Min hembygd 1.
Sångmön 3.
Vårens ankomst 5.
Calle kär 7.
Till Månen 9.
Till en sorgsen, missnöjd och bitter själ 11.
Vänskapen 13.
Näsan 15.
Till Lina 17.
Skål för Våren 19.
Vid Presidenten och Kommendören
   P. Westerstrands afresa till Paris, 1851
22.
November 25.
Yrvädret 27.
Början, fortgång och slut 29.
Konung Midas 32.
Betraktelser på en bal 34.
Innan man blir van 37.
Augias stall 39.
Till Clara 42.
En Sikters missöde 43.
Floden 45.
Stjernorna 46.
Natt och tröst 48.
Damon och Iris 51.
Må göra! 53.
Skridsko-sång 55.
Mitt allt 57.

[ Innehåll ]

Besöket i Ådalen 58.
Sång 1844 60.
Vårens Engel 61.
Till de Sörjande 63.
Sotarens morgon-sång 65.
Nya året 67.
Lifvets vexlingar 69.
På min födelsedag 71.
I Eden 74.
Hvad är en Informator 76.
Bostället 78.
Vår-rim 80.
Afskeds-skål till en Vän 83.
I mån-skenet 86.
Sorg, bekymmer och tröst 88.
I en Karantäns-läkares Minnesbok 90.
Höst-sång 91.
Otur, eller en väns bekännelse 93.
På Sandhamn 94.
En hvardags-historia 96.
Ny föd-krok 97.
Flickans dröm 99.
Lars-dagen 101.
Besöket hos Frans 102.
Gossen och Flickan 103.
Kyparn 106.
Förr och nu 108.
Fiskare-sång 109.
Vid en Väns död 112.
Sångens tröst 114.