Hoppa till innehållet

Index:Fiskmåsen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Upphovsman Elias Sehlstedt
Titel Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt
Utgivningsår 1853
Utgivare Författaren, tryckt i Stockholm på Hörbergska Boktryckeriet, 1853
Källa Fiskmåsen. Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt (originalverket 1853)
Sidor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Denna elektroniska faksimilutgåva av Fiskmåsen av Elias Sehlstedt (1808-1874) har digitaliserats av Ralph E på flatskannar med 300dpi jpg-färgbilder.

Libris 1561257

Innehåll:

Sid.
Min hembygd 1.
Sångmön 3.
Vårens ankomst 5.
Calle kär 7.
Till Månen 9.
Till en sorgsen, missnöjd och bitter själ 11.
Vänskapen 13.
Näsan 15.
Till Lina 17.
Skål för Våren 19.
Vid Presidenten och Kommendören
   P. Westerstrands afresa till Paris, 1851
22.
November 25.
Yrvädret 27.
Början, fortgång och slut 29.
Konung Midas 32.
Betraktelser på en bal 34.
Innan man blir van 37.
Augias stall 39.
Till Clara 42.
En Sikters missöde 43.
Floden 45.
Stjernorna 46.
Natt och tröst 48.
Damon och Iris 51.
Må göra! 53.
Skridsko-sång 55.
Mitt allt 57.
Besöket i Ådalen 58.
Sång 1844 60.
Vårens Engel 61.
Till de Sörjande 63.
Sotarens morgon-sång 65.
Nya året 67.
Lifvets vexlingar 69.
På min födelsedag 71.
I Eden 74.
Hvad är en Informator 76.
Bostället 78.
Vår-rim 80.
Afskeds-skål till en Vän 83.
I mån-skenet 86.
Sorg, bekymmer och tröst 88.
I en Karantäns-läkares Minnesbok 90.
Höst-sång 91.
Otur, eller en väns bekännelse 93.
På Sandhamn 94.
En hvardags-historia 96.
Ny föd-krok 97.
Flickans dröm 99.
Lars-dagen 101.
Besöket hos Frans 102.
Gossen och Flickan 103.
Kyparn 106.
Förr och nu 108.
Fiskare-sång 109.
Vid en Väns död 112.
Sångens tröst 114.