Alla Herrens vägar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Åt Dig vi nu lovoffer bära
Tros-Sånger
av Flera författare

Alla Herrens vägar
Låtom oss sjunga  →
Femte upplagan


[ 97 ]

91

Alla Herrens vägar äro
Godhet, sanning, trofasthet.
Även där vi intet veta.
Han vårt bästa vill och vet.
Han, som räknat våra dagar,
Innan någon kommen var,
Han, som i all nöd och fara
Oss på starka armar bar,
O, Han vill allt framgent hjälpa,
Som Han hittills hulpit har. :,:

[ 98 ]


2 Kasta vi en blick tillbaka
På de flydda åren ― se,
Samma kärlek uppenbarad
Uti både väl och ve.
Samma kärlek, samma trohet,
Visade i Jesus Krist;
Samma kärlek, nåd och trohet,
Trots vår trolöshet och brist;
Och i går, i dag, för evigt
Han densamme är förvisst. :,:

3 Samma kärlek, när Han gav oss,
Vad vi högst av allt begärt,
Liksom när Han tog ifrån oss,
Vad oss framför allt var kärt;
När i nåd Han undanröjde,
Vad oss än i vägen stod,
Liksom när Han milt oss räckte
Från sin hand en gåva god
Ja, i allt vi se beständigt
Samma nåd och tålamod. :,:

4 Se vi framåt ― samma kärlek
Oss härefter följa skall,
Bära oss på herdearmar
Och bevara oss från fall.

[ 99 ]

Ej vår vaksamhet, vår trohet
Räcker till ― allena hans;
Uti Kristi kraft allena
Varje seger åt oss vanns.
Han i oss, och vi i Honom,
Större sällhet aldrig fanns. :,: