Allas ögon skola Herren skåda

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tros-Sånger, 1916[redigera]

←  Är du i nöd
Tros-Sånger
av Flera författare

Allas ögon skola Herren skåda
Helige Fader, Du som är oss nära  →
Femte upplagan


[ 276 ]

254

Allas ögon skola Herren skåda,
Då Han kommer i sin härlighet.
Säg, vad har hans ankomst dig att båda:
Evig jämmer eller salighet?
Se på Honom nu och mottag livet,
Vilket i Guds Son allena är,

[ 277 ]

Blodet, som en gång utgjutet blivit,
Det har kraft att två dig ren och skär.

2 Herrens röst en dag du måste höra,
Du, som aldrig lyssnat till den än.
Vilket bud skall den till dig väl föra,
Skall du känna den som från en vän?
Eller skall hans tordönstämma ljuda
Ned i djupet av din arma själ
Och med omotståndlig makt dig bjuda:
”Gå ifrån mig!” — O, betänk dig väl!

3 Jesu namn skall dina knän ock böja,
Om ej förr, dock uppå domens dag.
O den dagen — huru den skall röja
Brott och synder utav alla slag!
Vill du icke undfly domartronen?
Jesu namn dig bjuder frälsning än.
Böj dig nu, i tro emottag Sonen,
Domaren vill bli din bäste vän.

4 Varje tunga skall en gång bekänna:
Jesus Herre över allting är.
Då hans vrede var och en skall bränna,
Som har vägrat Honom hyllning här.
Dig besinna — liv och död det gäller;

[ 278 ]

Sök din frälsning, medan än är tid.
Dödens lie kanske snart dig fäller;
Fly till Jesus, Han vill ge dig frid.

5 Öga, öra, hjärta, mun och tunga,
Allt är hans, som köpt dig med sitt blod.
O, vi vill du då ej börja sjunga
Redan nu hans pris med fröjdfullt mod?
Snart skall härlighetens morgon randas,
Som av intet moln och mörker vet.
Skall din röst i himlens sånger blandas?
Skall du dela denna härlighet?