Bön (Elias Sehlstedt)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Pilten
Bön.
av Elias Sehlstedt
Den frommes afsked till sina vänner  →
Ur Norrlands-Blommor af --dt utgiven 1832


[ 3 ]

Bön.


Milde Jesu! i mitt hjerta
Gif mig frid och tröst och hopp:
Lär mig uti fröjd som smärta
Ödmjukt se till himlen opp!

Lär mig vörda Dina lagar,
Tacksamt njuta lifvets lån,
Tänka: sorg- och glädje-dagar
Äro gåfvor ofvanfrån.

Glädjen sågs Du äfven njuta,
Då Du än på jorden gick;
Skulle jag väl då förskjuta
Glädjens dyra ögonblick!

Korset sågs Du villigt taga
Och för oss i döden gå;
Skulle jag då icke draga
Korset, som Du lägger på?

Gud! från Dig mig aldrig skilje
Glädjens eller sorgens lott:
Hvad som sker med himlens vilje
För mitt sanna lif är godt.

Bygg och bo uti mitt hjerta,
Milde Jesu! vaka der;
Var min tröst i lifvets smärta,
I dess glädje var mig när!