Barmhärtige Fader

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Snart morgonstjärnan skall gå opp
Tros-Sånger
av Flera författare

Barmhärtige Fader
Guds väsens avbild  →
Femte upplagan


[ 114 ]

105

Barmhärtige Fader, vår frälsande Gud,
Vi lova ditt heliga namn
För Honom, som enligt din viljas behag
I världen oss sökte och fann.
Din Son, den Rättfärdige, dog för oss här
Att föra oss frälsta till Dig;
Han lär oss som söner besjunga med fröjd
Den kärlek, som offrade sig. :,:

2 Ej uppgår en sång från den sorgfulla jord,
Som kan Dig behaga, o Gud,
Lik den, som upphöjer din älskade Son,
Tacknämligt för Dig är dess ljud.
Du vill ju att alla, som hedra Dig här,
Din Son skola hedra också;
Ty de, som se Jesus, de Fadren ock se,
I Honom ditt hjärta vi nå. :,:

3 Högtlovade Herre, hur rikligt på Dig
Guds ljuvlighet utgjuten är!

[ 115 ]

Du fröjdar Dig inför hans ansikte nu,
Och himlen Dig hyllning beskär.
Långt skönare är Du än människors barn,
Guds Smorde, med härlighet krönt.
Vi se Dig i strålande evighetsglans,
För Golgatas ångest belönt.