Berättelser ur svenska historien/Hedniska tiden/Uppfostrings-Komiteen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tidehvarf
Berättelser ur svenska historien
1. Hedniska tiden
av Anders Fryxell

Kongl. Uppfostrings-Komitéen
Inledning. Om den äldsta gudalära i Sverge  →


[ 5 ]I enlighet med Författarens yttrade önskan har Kongl. Uppfostrings-Komiteen genomläst och sorgfälligt granskat de af Collega Scholæ Magister Anders Fryxell utarbetade och från trycket nyligen ufgifna Berättelser ur Svenska Historien. Första Delen; och som ifrågavarande arbete, ej mindre genom dess rediga anordning, än dess enkla och tydliga framställningssätt, funnits vara väl beräknadt för det dermed åsyftade ändamål, har Komitéen ansett detsamma, både vid den allmänna och enskilda undervisningen, blifva så mycket mera användbart, som en hittills med skäl öfverklagad brist på läroböcker i fäderneslandets historia, afpassade efter den spädare barndomens fattningsförmåga, derigenom blifvit undanröjd. Hvilket yttrande, enligt Komitéens beslut, skulle Författaren meddelas.

Stockholm den 13 September 1823.

J. Adlerbeth,
Kongl. Uppfostrings-Komitéens Sekreterare.