Berättelser ur svenska historien

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Berättelser ur svenska historien
av Anders Fryxell
Ännu är bara fyra delar inlagda, men översikten kan vara användbar ändå. (Se mer hos Projekt Runeberg)
IA = Finns hos Internet Archive, IA/G = Googles svartvita inscanning. De flesta delarna finns med olika kvalitet digitaliserade hos Google Books.
Ej att förväxla med Carl Georg Starbäck, Berättelser ur svenska historien (1860–1876; ny utgåva i 11 delar, 1885–1886, hos Projekt Runeberg)

BERÄTTELSER
ur

SVENSKA HISTORIEN.


TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN
AF
AND. FRYXELL.STOCKHOLM,
HOS L. J. HJERTA.


Del Titel Upplagor Digitalisering
1. Hedniska tiden 1823, 1826, 1828, 1831, 1835,
1841, 1846, 1852, 1862, 1866,
1874, 1879, 1886, 1894, 1900
validerat
2. Katolska tiden 1826, 1828, 1831, 1833, 1837,
1846, 1854, 1861, 1866, 1876,
1883, 1900, 1901
IA 1, 2 fraktur, IA/G 1, 2, 3,
IA/G 1, 2, IA/G 1, 2
3. Gustaf I och Erik XIV (Lutterska tiden, 1) 1828, 1831, 1835, 1843, 1851,
1860, 1866, 1880, 1888, 1900,
1901
IA
4. Johan III och Sigismund (Lutterska tiden, 2) 1830, 1832, 1837, 1846, 1857,
1864, 1877, 1900, 1902
5. Karl den nionde (Lutterska tiden, 3) 1831, 1832, 1835, 1845, 1856,
1863, 1876, 1900, 1902
6. Gustaf II Adolf 1833, 1834, 1842, 1847, 1857,
1862, 1880, 1900, 1902
korrekturläst
Se även illustrerad utgåva från 1894
7. Drottning Kristinas förmyndare (1) 1838, 1850, 1858, 1864, 1884,
1901
IA 7, 8, IA/G 7, 8, 9
8. Drottning Kristinas förmyndare (2) 1838, 1851, 1858, 1864, 1901
9. Drottning Kristina (1) 1841, 1849, 1862, 1880, 1901 validerad
10. Drottning Kristina (2) 1842, 1850, 1861, 1880, 1901 validerad
11. Konung Karl den tionde Gustaf (1) 1843, 1851, 1859, 1868, 1901 IA 11, 12
12. Konung Karl den tionde Gustaf (2) 1843, 1851, 1859, 1867, 1901
13. Konung Karl den elftes förmyndare (1) 1846, 1856, 1863, 1901 IA 13, 14, IA/G 13, 14, 15, IA/G 13, 14
14. Konung Karl den elftes förmyndare (2) 1846, 1857, 1867, 1901
15. Karl den elftes historia (1. Ungdoms- och krigsåren) 1848, 1858, 1867, 1901 IA/G 15, 16
16. Karl den elftes historia (2. Gungstlingarna, enväldet och
förmyndare-räfsten)
1850, 1861, 1880, 1901
17. Karl den elftes historia (3. Reduktions-verken) 1852, 1862, 1902 IA, IA
18. Karl den elftes historia (4. Om in- och utrikes ärenderne) 1852, 1862, 1902 IA/G 18, 19, 20
19. Karl den elftes historia (5. Karl den elfte och hans samtida
av konungahuset och af högadels- och råds-partierna)
1853, 1863, 1902 IA
20. Karl den elftes historia (6. Karl den elftes samtida, sista
regerings-år och död)
1853, 1863, 1902 IA
21. Karl den tolftes historia (1. Karl den tolftes ungdoms- och
fredsår, hans första krigsår samt afsättnings-fejden mot konung August)
1856, 1868, 1902
22. Karl den tolftes regering (2. Kriget mot Ryssland 1701-1709) 1856, 1877, 1902
23. Karl den tolftes regering (3. Karl den tolfte i Turkiet) 1856, 1878, 1902 IA
24. Karl den tolftes regering (4. Sverige och svenskarna under
konungens frånvaro 1700-1712)
1857, 1902 IA
25. Karl den tolftes regering (5. Magnus Stenbocks sista fälttåg,
fångenskap och död samt Sverge och svenskarna under konungens
frånvaro 1713-1714)
1857, 1902 IA
26. Karl den tolftes historia (6. Vistelsen i Stralsund samt
in- och utrikes ärenderna)
1858, 1903 IA
27. Karl den tolftes regering (7. Karl den tolfte och hans samtida) 1858, 1903 IA
28. Karl den tolftes historia (8. Görtziska tiden, inrikes styrelsen) 1859, 1903 IA
29. Karl den tolftes regering (9. Görtziska tiden, krigsrörelser
och fredsunderhandlingar samt konungens sista fälttåg, död
och minne)
1859, 1903 IA
30. Ulrika Eleonoras regering 1862, 1903 IA
31. Fredriks regering (1. Tiden från 1720 till 1734) 1863, 1903 IA
32. Fredriks regering (2. Arvid Bernhard Horn och hans samtida) 1863, 1903 IA
33. Fredriks regering (3. Sveriges inre tillstånd åren 1720-1738) 1864, 1903
34. Fredriks regering (4. Striden mellan Arvid Horn och Karl
Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista år)
1864, 1903 IA
35. Fredriks regering (5. Hattpartiets styrelse 1739-1743 och Finska kriget) 1866, 1903 IA, IA/G 35, 36
36. Fredriks regering (6. Efterräkning med Hattarna, Dalkarls-upproret,
tronföljare-valet och dyningarna efter stormen)
1866, 1903 IA
37. Fredriks regering (7. Tiden från 1743 till 1751) 1868, 1903 IA
38. Fredriks regering (8. Konung Fredrik och hans sednare samtida,
rikets inre styrelse 1743-1750 och konungens död)
1868, 1904
39. Adolf Fredriks regering (1. Striden mellan hofvet och
Frihetspartiet 1751-1758)
1869, 1904 IA, IA/G
40. Adolf Fredriks regering (2. Pommerska kriget 1757-1762 och
Riksdagen 1760-1762)
1871, 1904 IA, IA/G 40, 41
41. Adolf Fredriks regering (3. Reduktions-riksdagen 1765-1766,
kronprinsen Gustafs ungdom och förmälning och Reaktions-riksdagen
1769-1770)
1872, 1904 IA
42. Frihetstidens sista år och Revolutionen 1772 1873, 1881, 1904 IA
43. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, deras samtida statsmän,
krigare, ämbetsmän och prester samt Emanuel Swedenborg
1875, 1883, 1904 IA, IA/G
44. Adolf Fredriks regering (6. Adolf Fredriks samtida vetenskaps-
och riksdagsmän)
1878, 1904 IA
45. Adolf Fredriks regering (7. Adolf Fredriks samtida skalder och
konstnärer)
1878, 1904 IA, IA/G
46. Adolf Fredriks regering (8. Öfversigt af Sverges inre tillstånd
och samhälls-utveckling under Frihets-tiden)
1879, 1904 IA/G
Serien fortsatt av Otto Sjögren
47. Gustaf III:s regering (1. Reformtiden 1772-78 : Brytningstiden 1778-87) 1891
48. Gustaf III:s regering (2. Äfventyrstiden 1788-1792, Kulturlifvet) 1892
49. Gustaf IV Adolf 1893