Bereden väg för Herran

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bereden väg för Herran
av Frans Michael Franzén
Psalm nr 53 i 1819 års psalmbok. Bereden väg för Herran handlar om Jesu intåg i Jerusalem och bygger på på berättelserna i Matt. 21:11 ff, Mark. 11:1 ff, Luk. 19:29 ff och Joh. 12:12 ff. Kristendomens anhängare menar att detta förutsägs i Jesaja kap. 40 i Gamla testamentet
I originalet är omkvädet skrivet i presens, alltså som kommer i Herrens namn. Nr 43 1937 års psalmbok och Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. Den sistnämnda med verserna 1—4. Sista versen skrevs senare om av Britt G. Hallqvist.[1] Den kan dock inte publiceras här än av upphovsrättsskäl. På Wikipedia finns en artikel om Bereden väg för Herran..


BEREDEN VÄG FÖR HERRAN![redigera]

(originaldikten)

Den första versionen av Bereden väg för Herran, som Franzén gav ut 1812, möttes av hård kritik.


1. Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken! djup, stån opp!
Han kommer, Han, som fjerran
Var sedd af fädrens hopp:
Rättfärdighetens Förste,
Af Davids hus den störste.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.


2. Strö palmer, bred ut kläder,
Den helga harpan stäm,
Och sjung, der han framträder,
Hans lof, Jerusalem!
Hans makt, som syns så ringa,
Kan död och afgrund tvinga.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.


3. Gör dina portar vida
För Herrans härlighet.
Se folken kring dig bida,
Att se din salighet.
Kring jordens krets sig gjuter
Det ljus, du blindt förskjuter.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.


4. En hjelte här anländer,
En Konung, se, o verld!
Som kufvar folk och länder
Med sanning, ej med svärd.
Med kärlek blott Han strider,
Och segrar, när Han lider.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.


5. Ej på en thron Han stiger;
Men se, i Herrans hus
Sitt välde Han inviger
Med helgelse och ljus.
Hans lof af späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.


6. Jerusalem är öde,
Dess tempel fallit ner,
Dess prester äro döde,
Dess thron ej uppstår mer.
Med Jesu helga lära
Skall evigt frukter bära.
Välsignad vare Han, som kommer i Herrans namn.

BEREDEN WÄG FÖR HERRAN![redigera]

(1819)


1. Bereden wäg för Herran!
Berg, sjunken! Djup, stån opp!
Han kommer, han, som fjerran
War sedd af Fädrens hopp:
Rättfärdighetens förste,
Af Davids hus den störste.
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


2. Guds folk! För dig han träder,
En Ewig Konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna;
Nu ropa: Hosinna!
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


3. Gör dina portar wida
För Herrans härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att se din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lofsång skalla:
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


4. Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta magt.
Med Andans swärd han strider,
Och segrar, när han lider.
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


5. O folk, från Herran wiket
I syndig lust och flärd!
Gif akt! Det helga riket
Ej är af denna werld;
Ej af dess wisa funnet,
Ej af dess hjeltar wunnet;
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


6. Den thron, som han bestiger,
Är i hans Faders hus;
Det välde han inwiger,
Är kärlek blott och ljus.
Hans lof af späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!


7. Jerusalem är öde;
Dess tempel fallit ner,
Dess prester äro döde,
Dess spira är ej mer;
Men Christi rike warar
Och sig alltmer förklarar.
Wälsignad ware han,
Som kom i Herrans namn!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN![redigera]

(samma som 1819 men med modern stavning)

1. Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

2. Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

3. Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

4. Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt;
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar, när han lider.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

5. O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
giv akt, det helga riket
ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

6. Den tron, som han bestiger,
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

7. Jerusalem är öde,
dess tempel fallit ner.
Dess präster äro döde,
dess spira är ej mer.
Men Kristi rike varar
och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.


Källor
JULSÅNGER UTAN GRÄNSER (sstpf.se)

Fotnoter

  1. ”Bered en väg för Herran” (på svenska). Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. http://evl.fi/Psalmbok.nsf/30a7d6618ce6ab81c2256ca80040e996/3ee787f25e36fcabc225770b003804d2?OpenDocument. Läst 11 december 2015.