1819 års psalmbok

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den svenska psalmboken
af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819
På Wikipedia finns en artikel om Den svenska psalmboken 1819.


[ titel ]

DEN

SVENSKA

PSALM
BOKEN.

Af

KONUNGEN

Gillad och Stadfästad.

År 1819.Götheborg,
tryckt hos Sam Norberg K. G. Boktr
1821.


Ingångs-Psalm.[redigera]

I. Gud[redigera]

A) Sanningen och trösten af Guds varelse.[redigera]

B) Guds väsende och egenskaper.[redigera]

1) Evighet och Oföränderlighet.[redigera]

2) Allmakt.[redigera]

3) Helighet och Rättfärdighet[redigera]

4) Allvetenhet och Allestädesnärvarelse[redigera]

5) Sannfärdighet[redigera]

6) Godhet och barmhärtighet[redigera]

C) Guds enhet och treenighet[redigera]

II. Skapelsen och försynen[redigera]

A) I allmänhet[redigera]

B) De förnämsta skapade varelserna[redigera]

1) Änglarna[redigera]

2) Människan[redigera]

Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamål[redigera]
Människans fall[redigera]

Återlösningen[redigera]

Den fallna människans upprättelse genom Jesus[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten[redigera]

Jesu anträde till sitt medlarekall (adventspsalmer)[redigera]

Jesu födelse (julpsalmer)[redigera]

Jesu namn[redigera]

Ledstjärnan till Betlehem (trettondedagspsalmer)[redigera]

Jesu förnedring[redigera]

Jesu person, lära och gärningar[redigera]

Jesu lidande, död och begravning[redigera]

Allmänna betraktelser över Jesu lidande[redigera]
Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådes[redigera]
Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslas[redigera]
Se människan![redigera]

Hans blod komme över oss![redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Och han bar sitt kors[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesus på korset[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesu sista ord på korset[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Tacksamma suckar vid Jesu kors[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesu begravning[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu uppståndelse (påskpsalmer)[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu himmelsfärd[redigera]

Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församling[redigera]

Jesu heliga hågkomst och efterföljelse[redigera]

Helgelsen[redigera]

Den Helige Andes nåd (pingstpsalmer)[redigera]

Nådens medel[redigera]

Ordet[redigera]

I allmänhet[redigera]
Lagen[redigera]
Evangelium[redigera]

Sakramenten.[redigera]

Döpelsen[redigera]
Nattvarden[redigera]
Nattvardspsalm för en sjuk[redigera]

Nådens ordning[redigera]

Nådavalet[redigera]

Kallelsen, väckelsen, upplysningen[redigera]
En länge förhärdad syndares uppvaknande[redigera]

Omvändelsen.[redigera]

Kristlig självprövning[redigera]
Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskov[redigera]
Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga välde[redigera]
Ånger och tro (botpsalmer)[redigera]
Under trons svaghet och misströstan om Guds nåd[redigera]
Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelse[redigera]

Nya födelsen[redigera]

Rättfärdiggörelsen[redigera]

Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fiender[redigera]

Benådade kristnas frid, sällhet och åliggande[redigera]

Kristligt sinne och förhållande[redigera]

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet[redigera]

Förhållandet till Gud[redigera]

Kärlek, vördnad, tacksamhet[redigera]
Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskydd[redigera]
Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsen[redigera]
Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiften[redigera]
Umgänge med Gud i bönen[redigera]
Herrens bön[redigera]
Guds lov[redigera]

Förhållandet till oss själva och nästan[redigera]

Ödmjukhet, saktmod, stilla leverne[redigera]
Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandel[redigera]
Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelag[redigera]
Människokärlek, barmhärtighet, försonlighet[redigera]
Måttlighet och nykterhet[redigera]
Kyskhet[redigera]
Hjärtats renhet[redigera]
Tidens och världens rätta bruk[redigera]
Nöjets rätta bruk[redigera]
Tungans rätta bruk[redigera]
Den angelägnaste omsorgen[redigera]

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter[redigera]

Överhet, undersåtar, fädernesland[redigera]

Domare och rättssökande[redigera]

Lärare och åhörare[redigera]

I allmänhet[redigera]
Vid prästvigning[redigera]
Vid prästval[redigera]
Vid en biskops inställande i ämbetet[redigera]
Vid en kyrkas invigande[redigera]
På sabbatens morgon[redigera]
Vid ringning till gudstjänst[redigera]
Gudstjänstens glädje och högtidlighet[redigera]
Före predikan[redigera]
Efter predikan[redigera]
Husbönder och tjänare[redigera]

Makar, föräldrar, barn[redigera]

Vid brudvigsel[redigera]
För äkta makar[redigera]
För föräldrar[redigera]
För barn[redigera]
För en husfader eller husmoder vid ett årsskifte[redigera]
Vid en makes död[redigera]
Vid ett barns död[redigera]
Vid en faders död[redigera]
Vid en moders död[redigera]

Ungdom och ålderdom[redigera]

För ynglingar[redigera]
För en fattig yngling[redigera]
För ett ungt fruntimmer[redigera]
För nattvardsungdom[redigera]
För äldre kristens tackoffer på sin födelsedag[redigera]
För ålderstigna[redigera]

Sjukdom och hälsa[redigera]

Under allmänna farsoter[redigera]
För sjuka[redigera]
För en blind[redigera]
Vid hälsobrunnar[redigera]
Tacksägelse efter sjukdom[redigera]
För en hustru, som skall kyrktagas[redigera]
För friska[redigera]

Resande till lands och vatten[redigera]

Efter storm på havet[redigera]

Botfärdiga fångar[redigera]

Freds- och krigstider[redigera]

Bön om fred
Bön under krig
Krigspsalmer
Tacksägelse efter seger
Tacksägelse för fred

Allmänna bön- och klagodagar[redigera]

Årets tider och jordens fruktbarhet[redigera]

Våren
Sommaren
I långvarig väta
I långvarig torka
Tacksägelse efter regn
När åskan går
Bön om jordens fruktbarhet
Skördetiden
Tacksägelse för jordens fruktbarhet
I missväxtår
Hösten
Vintern
Nyårspsalmer
Vid årets slut

Morgon och afton[redigera]

Morgonpsalmer
Aftonpsalmer
Vid aftonklämtningen

Före och efter måltiden[redigera]

Med avseende på de yttersta tingen[redigera]

Livets korthet och dödens visshet[redigera]

Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsende[redigera]

En varnande åtanke på den osaliga evigheten[redigera]

En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot döden[redigera]

Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds vilja[redigera]

En trogen själs glädje att skiljas hädan[redigera]

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighet[redigera]

Begravningspsalmer[redigera]

I allmänhet[redigera]
Vid ett barns begravning[redigera]
Vid en ung människas begravning[redigera]
Vid en värdig själaherdes begravning[redigera]
Om de dödas uppståndelse och den yttersta domen[redigera]

Slutpsalm[redigera]