1819 års psalmbok

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den svenska psalmboken
af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819
På Wikipedia finns en artikel om Den svenska psalmboken 1819.


[ titel ]

DEN

SVENSKA

PSALM
BOKEN.

Af

KONUNGEN

Gillad och Stadfästad.

År 1819.Götheborg,
tryckt hos Sam Norberg K. G. Boktr
1821.


Ingångs-Psalm.[redigera]

I. Gud[redigera]

A) Sanningen och trösten af Guds varelse.[redigera]

B) Guds väsende och egenskaper.[redigera]

1) Evighet och Oföränderlighet.[redigera]

2) Allmakt.[redigera]

3) Helighet och Rättfärdighet[redigera]

4) Allvetenhet och Allestädesnärvarelse[redigera]

5) Sannfärdighet[redigera]

6) Godhet och barmhärtighet[redigera]

C) Guds enhet och treenighet[redigera]

II. Skapelsen och försynen[redigera]

A) I allmänhet[redigera]

B) De förnämsta skapade varelserna[redigera]

1) Änglarna[redigera]

2) Människan[redigera]

Kropps- och själsegenskaper, förnuft, fri vilja, samvete, värde och ändamål[redigera]
Människans fall[redigera]

Återlösningen[redigera]

Den fallna människans upprättelse genom Jesus[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten[redigera]

Jesu anträde till sitt medlarekall (adventspsalmer)[redigera]

Jesu födelse (julpsalmer)[redigera]

Jesu namn[redigera]

Ledstjärnan till Betlehem (trettondedagspsalmer)[redigera]

Jesu förnedring[redigera]

Jesu person, lära och gärningar[redigera]

Jesu lidande, död och begravning[redigera]

Allmänna betraktelser över Jesu lidande[redigera]
Jesus uppgår till Jerusalem, instiftar nattvarden, förrådes[redigera]
Jesus lider i Getsemane, förnekas och fängslas[redigera]
Se människan![redigera]

Hans blod komme över oss![redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Och han bar sitt kors[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesus på korset[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesu sista ord på korset[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Tacksamma suckar vid Jesu kors[redigera]

Jesu lidande, död och begravning: Jesu begravning[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu uppståndelse (påskpsalmer)[redigera]

Jesu kärleksfulla uppenbarelse i mänskligheten: Jesu himmelsfärd[redigera]

Jesu andliga världsregering och vård om sin stridande församling[redigera]

Jesu heliga hågkomst och efterföljelse[redigera]

Helgelsen[redigera]

Den Helige Andes nåd (pingstpsalmer)[redigera]

Nådens medel[redigera]

Ordet[redigera]

I allmänhet[redigera]
Lagen[redigera]
Evangelium[redigera]

Sakramenten.[redigera]

Döpelsen[redigera]
Nattvarden[redigera]
Nattvardspsalm för en sjuk[redigera]

Nådens ordning[redigera]

Nådavalet[redigera]

Kallelsen, väckelsen, upplysningen[redigera]
En länge förhärdad syndares uppvaknande[redigera]

Omvändelsen.[redigera]

Kristlig självprövning[redigera]
Bättringens nödvändighet och vådan av dess uppskov[redigera]
Behovet av Guds nåd vid känslan av bättringens ofullkomlighet och syndens bedrövliga välde[redigera]
Ånger och tro (botpsalmer)[redigera]
Under trons svaghet och misströstan om Guds nåd[redigera]
Trons seger, förtröstan och visshet om syndaförlåtelse[redigera]

Nya födelsen[redigera]

Rättfärdiggörelsen[redigera]

Den dagliga förnyelsen under bön, vaksamhet och strid mot andliga fiender[redigera]

Benådade kristnas frid, sällhet och åliggande[redigera]

Kristligt sinne och förhållande[redigera]

Kristligt sinne och förhållande - I allmänhet[redigera]

Förhållandet till Gud[redigera]

Kärlek, vördnad, tacksamhet[redigera]
Lydnad för Guds vilja och frimodighet under hans beskydd[redigera]
Tålamod och tröst av Guds godhet under korset och bedrövelsen[redigera]
Glädje i Gud och förnöjsamhet med hans behag under alla skiften[redigera]
Umgänge med Gud i bönen[redigera]
Herrens bön[redigera]
Guds lov[redigera]

Förhållandet till oss själva och nästan[redigera]

Ödmjukhet, saktmod, stilla leverne[redigera]
Ståndaktighet, rättvisa, redlighet i handel och vandel[redigera]
Försakelse, flit och förnöjsamt sinnelag[redigera]
Människokärlek, barmhärtighet, försonlighet[redigera]
Måttlighet och nykterhet[redigera]
Kyskhet[redigera]
Hjärtats renhet[redigera]
Tidens och världens rätta bruk[redigera]
Nöjets rätta bruk[redigera]
Tungans rätta bruk[redigera]
Den angelägnaste omsorgen[redigera]

Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter[redigera]

Överhet, undersåtar, fädernesland[redigera]

Domare och rättssökande[redigera]

Lärare och åhörare[redigera]

I allmänhet[redigera]
Vid prästvigning[redigera]
Vid prästval[redigera]
Vid en biskops inställande i ämbetet[redigera]
Vid en kyrkas invigande[redigera]
På sabbatens morgon[redigera]
Vid ringning till gudstjänst[redigera]
Gudstjänstens glädje och högtidlighet[redigera]
Före predikan[redigera]
Efter predikan[redigera]
Husbönder och tjänare[redigera]

Makar, föräldrar, barn[redigera]

Vid brudvigsel[redigera]
För äkta makar[redigera]
För föräldrar[redigera]
För barn[redigera]
För en husfader eller husmoder vid ett årsskifte[redigera]
Vid en makes död[redigera]
Vid ett barns död[redigera]
Vid en faders död[redigera]
Vid en moders död[redigera]

Ungdom och ålderdom[redigera]

För ynglingar[redigera]
För en fattig yngling[redigera]
För ett ungt fruntimmer[redigera]
För nattvardsungdom[redigera]
För äldre kristens tackoffer på sin födelsedag[redigera]
För ålderstigna[redigera]

Sjukdom och hälsa[redigera]

Under allmänna farsoter[redigera]
För sjuka[redigera]
För en blind[redigera]
Vid hälsobrunnar[redigera]
Tacksägelse efter sjukdom[redigera]
För en hustru, som skall kyrktagas[redigera]
För friska[redigera]

Resande till lands och vatten[redigera]

Efter storm på havet[redigera]

Botfärdiga fångar[redigera]

Freds- och krigstider[redigera]

Bön om fred
Bön under krig
Krigspsalmer
Tacksägelse efter seger
Tacksägelse för fred

Allmänna bön- och klagodagar[redigera]

Årets tider och jordens fruktbarhet[redigera]

Våren
Sommaren
I långvarig väta
I långvarig torka
Tacksägelse efter regn
När åskan går
Bön om jordens fruktbarhet
Skördetiden
Tacksägelse för jordens fruktbarhet
I missväxtår
Hösten
Vintern
Nyårspsalmer
Vid årets slut

Morgon och afton[redigera]

Morgonpsalmer
Aftonpsalmer
Vid aftonklämtningen

Före och efter måltiden[redigera]

Med avseende på de yttersta tingen[redigera]

Livets korthet och dödens visshet[redigera]

Längtan till det himmelska och eviga vid betraktandet av världens fåfänglighet och onda väsende[redigera]

En varnande åtanke på den osaliga evigheten[redigera]

En sent uppväckt men botfärdig syndares suckar mot döden[redigera]

Kristlig bön om en salig ändalykt och stilla hängivenhet under Guds vilja[redigera]

En trogen själs glädje att skiljas hädan[redigera]

Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighet[redigera]

Begravningspsalmer[redigera]

I allmänhet[redigera]
Vid ett barns begravning[redigera]
Vid en ung människas begravning[redigera]
Vid en värdig själaherdes begravning[redigera]
Om de dödas uppståndelse och den yttersta domen[redigera]

Slutpsalm[redigera]