Bibeln (Åkesons översättning)/Brevet till Filemon

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Brevet till Titus
Helge Åkesons bibelöversättning

Brevet till Filemon
Brevet till hebreerna  →


(Skrivet omkring år 61.)

Hälsning. Förbön för Onesimus. Slutönskan.

1 Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus, till Filemon, den älskade och vår medarbetare,

2 och till Appia, systern, och till Arkippus, vår medkämpe och till och till församlingen, som är i ditt hus. Kol. 4:; 17.

3 Ynnest vare eder och frid av Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Rom. 1: 7.

4 Jag tackar min Gud alltid, i det jag gör erinring om dig i mina böner, Ef. 1: 15 f.

5 emedan jag hör om din kärlek och tro, som du har till Herren Jesus och till alla de heliga,

6 att din gemenskap i tron må genom kunskap om allt gott, som är hos eder, bliva verksam för Kristus.

7 Ty jag hade stor glädje och tröst i din kärlek, emedan de heligas hjärtan vilat upp sig genom dig, broder.

8 Därför, ehuru jag har stor frimodighet i Kristus till att befalla dig det som är tillbörligt,

9 så beder jag dig hellre för kärlekens skull — varande en sådan som Paulus, en gamnmal man, men nu också Kristi Jesu fånge —

10 jag beder dig för mitt barn, Onesimus, som jag födde i bojorna, 1 Kor. 4: 15. Kol. 4: 9.

11 den förut för dig onyttige, men nu både för dig och mig mycket nyttige, vilken jag sänder tillbaka,

12 honom, det är: mitt hjärta.

13 Jag hade velat behålla honom hos mig, på det han å dina vägnar skulle tjäna mig i glädjebudskapets bojor,

14 men utan din vilja ville jag intet göra, på det att icke ditt goda må vara såsom av tvång, utan frivilligt.

15 Ty därför avlägsnade han sig väl till en tid, på det du måtte återfå honom tidsålderligt,

16 icke längre såsom en slav, utan mer än en slav, en älskad broder, i synnerhet för mig, men huru mycket mer för dig, både i köttet och i Herren.

17 Om du nu har mig till medbroder, så mottag honom såsom mig.

18 Men om han gjort dig orätt eller är skyldig något, så för det på min räkning.

19 Jag, Paulus, har skrivit (det) med min hand, jag skall betala (det); — för att icke säga dig, att de dessutom är skyldig mig även dig själv.

20 Ja, broder, må jag hava gagn av dig i Herren, vederkvick mitt hjärta i Kristus,

21 Jag har skrivit till dig, förlitade på din hörsamhet, vetande, att du gör till och med mer än vad jag säger.

22 Men bered mig ock därjämte härbärge; ty jag hoppas, att jag genom edra böner skall skänkas åt eder.

23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus Kol. 1: 7.

24 och Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mina medarbetare, hälsa dig. Apg. 12: 12; 27: 2. Kol. 4:10, 14. 2 Tim. 4: 10 f.

25 Herren Jesu Kristi ynnest vare med eder ande.

Källa[redigera]

Texten är hämtad ur Bibeln, Åkesons översättning, fjärde upplagan, utgiven av HF:s förlag, Jongbloed Holland, tryckt 1993 ISBN 91-7218-148-6