Hoppa till innehållet

Bibeln (Åkesons översättning)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Helge Åkesons bibelöversättning

Inledning
Förord till första upplagan  →
På Wikipedia finns en artikel om Helge Åkesons Bibelöversättning. På Wikipedia finns en artikel om Helge Åkeson.


BIBELN

ELLER

DEN HELIGA SKRIFT

ÖVERSATT AV

HELGE ÅKESON

Gamla förbundets heliga skrifter[redigera]

Förkortning Fullt namn
1 Mos Moses första bok
2 Mos Moses andra bok
3 Mos Moses tredje bok
4 Mos Moses fjärde bok
5 Mos Moses femte bok
Jos Josuas bok
Dom Domareboken
Rut Ruts bok
1 Sam Första Samuelsbok
2 Sam Andra Samuelsbok
1 Kon Första Konungaboken
2 Kon Andra Konungaboken
1 Krön Första Krönikeboken
2 Krön Andra Krönikeboken
Esr Esra
Neh Nehemja
Est Ester
Job Job
Ps Psalmerna
Ords Salomos ordspråk
Pred Predikaren
S. S Sångernas Sång
Jes Profeten Jesaja
Jer Profeten Jeremia
Klag Jeremias Klagorop
Hes Profeten Hesekiel
Dan Profeten Daniel
Hos Profeten Hosea
Joel Profeten Joel
Am Profeten Amos
Ob Profeten Obadja
Jon Profeten Jona
Mik Profeten Mika
Nah Profeten Nahum
Hab Profeten Habackuk
Sef Profeten Sefanja
Hagg Profeten Haggai
Sak Profeten Sakarja
Mal Profeten Malaki

Nya förbundets heliga skrifter[redigera]

Förkortning Fullt namn
Matt Enligt Matteus
Mark Enligt Markus
Luk Enligt Lukas
Joh Enligt Johannes
Apg Apostlagärningarna
Rom Brevet till romarna
1 Kor Första brevet till korintierna
2 Kor Andra brevet till korintierna
Gal Brevet till galaterna
Ef Brevet till efesierna
Fil Brevet till filipperna
Kol Brevet till kolosserna
1 Tess Första brevet till tessalonikerna
2 Tess Andra brevet till tessalonikerna
1 Tim Första brevet till Timoteus
2 Tim Andra brevet till Timoteus
Tit Brevet till Titus
Filem Brevet till Filemon
Hebr Brevet till hebreerna
1 Pet[1] Petrus' första brev
2 Pet[2] Petrus' andra brev
1 Joh Johannes' första brev
2 Joh Johannes' andra brev
3 Joh Johannes' tredje brev
Jak Jakobs brev
Judas Judas' brev
Upp Johannes' uppenbarelse
  1. alt 1 Petr
  2. alt 2 Petr

Se även[redigera]