Bibeln (Åkesons översättning)/Profeten Obadja

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Profeten amos
Helge Åkesons bibelöversättning

Profeten Obadja
Profeten Jona  →


Strafftal över Edom. Den räddade skaran på Sions berg

1 Obadjas syn. Så säger Herren Jehová, om Edom: Vi hava hört ett rykte från Jehová, och en budbärare är utsänd bland folkslagen: »Stån upp, ja, låtom oss stå upp mot honom till strid!» Jer. 49: 14 f. Am. 1: 11 f.

2 Se, jag gör dig liten bland folkslagen, mycket föraktad skall du bliva.

3 Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du bor i dina klippklyftor, där du sitter högt uppe, sägande i ditt hjärta: »Vem skall störta mig till jorden?»

4 Om du höjde dig såsom örnen, och om ditt näste vore satt bland stjärnorna, vill jag dock kasta dig ned därifrån, säger Jehová.

5 Då tjuvar komma över dig eller rövare om natten, huru är du icke då förlorad! Skola de icke stjäla tillräckligt? När vinskördaren komma över dig, skola de väl icke lämna kvar en efterskörd? Jer. 49: 9 f.

6 Huru skall icke Esau genomletas, hans dolda skatter letas fram!

7 Ända till gränsen hava alla dina bundsförvanter sänt dig; de, med vilka du har frid, bedraga dig, de bliva dig övermäktiga. Ditt bröd hava de gjort till snara under dig. Intet förstånd är i honom.

8 Skall jag icke på den dagen, säger Jehová, utrota de vise från Edom och förståndet från Esaus berg?

9 Dina hjältar, Teman, förskräckas; på det att var och en skall utrotas från Esaus berg genom mord.

10 För våldet mot din broder Jakob skall skam betäcka dig, och du skall bliva förlorad för alltid. Hes 25: 12 f.; 35: 3 f. Joel 3: 19. Am. 1: 11 f.

11 På de dagen du stod gent emot honom, på den dag, då främlingar bortförde hans gods och utlänningar gingo in genom hans portar och kastade lott över Jerusalem, var även du såsom en av dem. Joel 3: 3.

12 Men du skall icke se med lust på din broders dag, på hans olyckas dag, och gläd dig icke över Juda barn på deras undergångs dag, och gör icke din mun stor på trängselns dag.

13 Gå icke in genom mitt folks port på deras nöds dag; se icke även du på dess olycka på dess nöds dag; och räck icke ut din hand till dess gods på dess ofärds dag. Ps. 137: 7.

14 Och stå icke vid vägskälet för att nedgöra dess undsluppna, och utlämna icke dess flyktingar på trängselns dag.

15 Ty Jehovás dag närmar sig över alla folkslag. Såsom du har gjort, så skall det göras mot dig; din vedergällning skall återvända på ditt huvud. Hes. 35: 15.

16 Ty såsom I haven druckit på mitt heliga berg, så skola alla folkslag städse dricka, ja, de skola dricka och sluka och bliva såsom de icke varit. Jer. 25: 15 f.; 49: 12.

17 Men på Sions berg skall vara en undslippning, och den skall vara helig; och Jakobs hus skall taga i besittning sina besittningar. Joel 2: 32

18 Och Jakobs hus skall vara en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus bliver till strå, och de skola antända dem och förtära dem, och ingen överbliven skall vara för Esaus hus; ty Jehová ha talat. Jes 10: 17. Sak. 12: 6.

19 Och södern skall taga i besittning Esaus berg och de av låglandet filisteerna; och de skola taga i besittning Efraims mark och Samariens mark, och Benjamin (skall taga) Gilead.

20 Och de bortförda av denna här av Israels barn (skola äga) det som är kanaaneernas, ända till Sarefat; och de bortförda av Jerusalem, som äro i Sefarad, skola äga sydlandets städer.

21 Ja, befriare skola uppstå på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket skall tillhöra Jehová. Joel 3: 21

Källa[redigera]

Texten är hämtad ur Bibeln, Åkesons översättning, fjärde upplagan, utgiven av HF:s förlag, Jongbloed Holland, tryckt 1993 ISBN 91-7218-148-6