Hoppa till innehållet

Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Stycken af Daniel/De tre mäns lofsång i elden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Asarie bön
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

De tre mäns lofsång i elden
Manasse bön  →


[ 175 ]

De tre mäns lofsång i elden.

Då begynte de tre* tillsammans sjunga, prisade och lofwade Gud uti ugnen, och sade: *Dan. 1: 6; cap. 3: 21.

52. Lofwad ware du, HErre, wåra fäders Gud, prisad och upphöjd ewinnerligen. Lofwadt och prisadt ware ditt härliga och heliga namn; och warde prisadt och upphöjdt ewinnerligen.

53. Lofwad ware du uti ditt heliga härliga tempel, prisad och upphöjd ewinnerligen.

54. Lofwad ware du, som på Cherubim sitter, och ser in i djupet, prisad och upphöjd ewinnerligen.

55. Lofwad ware du på din härliga konungsliga stol, prisad och upphöjd ewinnerligen.

56. Lofwad ware du uti himmelens fäste, prisad och upphöjd ewinnerligen.

57. Alla HErrans werk* lofwe HErran, och prise och upphöje Honom ewinnerligen. *Ps. 103: 22.

58. I himlar,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 19: 2.

59. Lofwer HErran, I HErrans englar,* priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Job 38: 7. Ps. 103: 20. Es. 6: 3.

60. Alla watten ofwan himmelen,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 148: 4.

61. Alla HErrans härskaror, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

62. Sol och måne,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 148: 3.

63. Alla stjernor i himmelen, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

64. Regn och dagg, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

65. Alla wäder,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 148: 8.

66. Eld och hetta, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

67. Hagel och isbark, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

68. Dag och natt, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

69. Ljus och mörker, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

70. Is och frost, lofwer HErran, priser och upphöjer honom ewinnerligen.

71. Rim och snö, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

72. Ljungeld och moln, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

73. Jorden lofwe HErran, prise och upphöje Honom ewinnerligen.

74. Berg och högar,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 148: 9.

75. Allt det, som utur jorden wäxer, lofwe HErran, prise och upphöje Honom ewinnerligen.

76. I brunnar, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

77. I haf och elfwar, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

78. I hwalfiskar,* och hwad sig i wattnet rörer, lofwer HErran, priser och upphöjer honom ewinnerligen. *Ps. 148: 7.

79. Alla fåglar under himmelen, [ 176 ]lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

80. Alla wilddjur och fänad,* lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen. *Ps. 148: 10.

81. I menniskors barn, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

82. Israel lofwe HErran, prise och upphöje Honom ewinnerligen.

83. I HErrans prester, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

84. I HErrans tjenare, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

85. I andar och de rättfärdigas själar, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

86. I helige, som elände och bedröfwade ären, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

87. Anania, Asaria och Misael, lofwer HErran, priser och upphöjer Honom ewinnerligen.

88. Ty Han hafwer förlossat oss utur helwetet.

89. Och hafwer hulpit oss ifrån döden, och frälst oss utur den glödande ugnen, och midt i elden bewarat oss.

90. Tacker HErranom, ty Han är god, och Hans mildhet warar ewinnerligen.* *Ps. 136: 1.

91. Alle I, som HErran frukten, lofwer alla Gudars Gud, priser och upphöjer Honom, att Hans mildhet warar ewinnerligen.

Det är obekant, af hwilka författare alla dessa stycken härröra.