Hoppa till innehållet

Bibeln (Gustav II Adolf)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
BIBLIA,
Thet är,
All then Helga Skrifft
PÅ SWENSKO

titelsida
Dedicatio  →
På Wikipedia finns en artikel om Gustav II Adolfs bibel., (Index)


[ i ]


Deut. 5, 1. Hör Israel the Bodh och Rätter/ som Iagh i dagh talar för idhor öron/ och lären them/ oc behåller them/ at j gören ther effter.

יהוה


1. Sam 12, 15. Om j icke hören HERRANS röst/ vthan ären hans Mun ohöruge: Så skal Herrans Hand wara emoot eder och edra Fäder.

[ i ]
BIBLIA,

Thet är/
All then Helga Skrifft
PÅ SWENSKO.
Effter förre Bibliens Text/ oförändrat: Medh Förspråk på the Böker ther förr inge woro/ medh Summarier för Capitelen/ Marginaler/ flere Concordantier, sampt nyttige Förklaringar och Register/ [et]c, förmerat.

Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sveciæ.

Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer/ med egen bekostnadt.

Anno 1655
[ i ]