Bibeln (Normalupplagan 1883)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nya Testamentets Heliga Skrifter
Normalupplagan 1883
(Index), På Wikipedia finns en artikel om Normalupplagan.


[ sida ]
NYA

TESTAMENTET

ÖFVERENSTÄMMELSE MED DEN AF BIBELKOMMISSIONEN UTGIFNA

NORMALUPPLAGAN.

NEW YORK:
AMERIKANSKA BIBEL-SÄLLSKAPET;
UPPRÄTTADT ÅR 1816.

1911.[ sida ]
NYA TESTAMENTETS
HELIGA SKRIFTER.
SID. KAP.
5 Mattei Evangelium 28
74 Marci Evangelium 16
117 Lukas' Evangelium 24
191 Johannes' Evangelium 21
246 Apostlagärningarna 28
316 Pauli Bref till Romarne 16
345 Pauli första Bref till Korintierna 16
374 Pauli andra Bref till Korintierna 18
392 Pauli Bref till Galaterna 6
402 Pauli Bref till Efesierna 6
412 Pauli Bref till Filipperna 4
419 Pauli Bref till Kolosserna 4
425 Pauli första Bref till Tessalonikerna 5
431 Pauli andra Bref till Tessalonikerna 3
435 Pauli första Bref till Timoteus 6
442 Pauli andra Bref till Timoteus 4
448 Pauli Bref till Titus 3
451 Pauli Bref till Filemon 1
453 Brefvet till Ebréerna 13
474 Petri första Bref 5
482 Petri andra Bref 3
487 Johannes' första Bref 5
495 Johannes' andra Bref 1
496 Johannes' tredje Bref 1
497 Jakobs Bref 5
504 Judas' Bref 1
506 Johannes' Uppenbarelse 22