Bibeln 1917

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Bibeln 1917

Inledning
Första Moseboken  →


BIBELN
ELLER
DEN HELIGA SKRIFT
GAMLA och NYA
TESTAMENTET
DE KANONISKA BÖCKERNA
ÖVERSÄTTNINGEN GILLAD OCH
STADFÄST AV KONUNGEN ÅR 1917

Gamla testamentets böcker[redigera]

Förkortning Fullt namn
1 Mos Första Moseboken (Genesis)
2 Mos Andra Moseboken (Exodus)
3 Mos Tredje Moseboken (Leviticus)
4 Mos Fjärde Moseboken (Numeri)
5 Mos Femte Moseboken (Deuteronomium)
Jos Josua
Dom Domarboken
Rut Rut
1 Sam Första Samuelsboken
2 Sam Andra Samuelsboken
1 Kon* Första Konungaboken
2 Kon* Andra Konungaboken
1 Krön Första Krönikeboken
2 Krön Andra Krönikeboken
Esr Esra
Neh Nehemja
Est Ester
Job Job
Ps Psaltaren
Ords Ordspråksboken
Pred Predikaren
Högav Höga Visan
Jes Jesaja
Jer Jeremia
Klag Klagovisorna
Hes Hesekiel
Dan Daniel
Hos Hosea
Joel Joel
Am Amos
Ob Obadja
Jon Jona
Mik Mika
Nah Nahum
Hab Habackuk
Sef Sefanja
Hagg Haggai
Sak Sakarja
Mal Malaki

* I senaste bibelöversättningen är förkortningen "Kung" eftersom delen kallas Kungaboken.

Nya testamentets böcker[redigera]

Förkortning Fullt namn
Matt Matteusevangeliet
Mark Markusevangeliet
Luk Lukasevangeliet
Joh Johannesevangeliet
Apg Apostlagärningarna
Rom Romarbrevet
1 Kor Första Korintherbrevet
2 Kor Andra Korintherbrevet
Gal Galaterbrevet
Ef Efesierbrevet
Fil Filipperbrevet
Kol Kolosserbrevet
1 Tess Första Thessalonikerbrevet
2 Tess Andra Thessalonikerbrevet
1 Tim Första Timoteusbrevet
2 Tim Andra Timoteusbrevet
Tit Titusbrevet
Filem Filemonbrevet
Heb Hebreerbrevet
1 Pet Första Petrusbrevet
2 Pet Andra Petrusbrevet
1 Joh Första Johannesbrevet
2 Joh Andra Johannesbrevet
3 Joh Tredje Johannesbrevet
Jak Jakobsbrevet
Jud Judas brev
Upp Uppenbarelseboken

Se också[redigera]

Kommentarer[redigera]

Länkning till verser kan göras direkt på Wikisource! Skriv bara bibelns bok följt av kap och vers. Exempelvis Bibeln 1917/Daniel#4:1 för första versen i fjärde kapitlet i Daniels bok.

Notera: Nästan all text, inklusive de små överskrifterna vid varje kapitel, och noterna inuti texten, kommer från bibeln självt. Dock har den inledande faktarutan på varje artikel skrivits av oss på Wikisource. Därtill förekommer det kommentarer som har lagts till av medarbetarna på runeberg. Dessa är signerade med "-- red för den elektroniska utgåvan".

Källtext[redigera]

Källtexten till Wikisource Bibeln 1917 kommer i sin helhet från Projekt Runeberg, http://runeberg.org/bibeln/ . Den har korrekturlästs av dem, men det kan hända att enstaka fel förekommer. Det kan också ha smugit sig in fel när texten omformaterades för Wikisource.