Hoppa till innehållet

Bibeln 1917/Andra Johannesbrevet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Johannes’ första brev
Bibeln 1917

Johannes’ andra brev
Johannes’ tredje brev  →
På Wikipedia finns en artikel om Andra Johannesbrevet.

Johannes’ andra brev

[redigera]

Johannes hälsar »den utvalda frun», manar till sanning och inbördes kärlek, varnar för villolärare, avslutar brevet med hälsningar.

1 Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.1 Petr. 5: 1, 13. 3 Joh v. 1.

2 Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid. Joh. 8: 31 f.

3 Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.Tit. 1: 4.

4 Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.1 Kor. 13: 6. 3 Joh v. 4.

5 Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.1 Joh. 2: 7. 3: 11. 4: 21.

6 Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen. Joh. 15: 10.

7 Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist. 1 Joh. 2: 18 f. 4: 1 f.

8 Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön. Gal. 3: 3 f. 4: 11.

9 Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.Joh. 14: 23. 15: 23. 1 Joh. 2: 23.

10 Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Rom. 16: 17. 1 Kor. 5: 11. 2 Tess. 3: 6. Tit. 3: 10.

11 Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar. 1 Tim. 5: 22.

12 Jag hade väl mycket annat att skriva till eder, men jag vill icke göra det med papper och bläck. Jag hoppas att i stället få komma till eder och muntligen tala med eder, för att vår glädje skall bliva fullkomlig. 1 Joh. 1: 4. 3 Joh v. 13 f.

13 Din utvalda systers barn hälsa dig.