Bliv kvar hos mig - se dagens slut är när

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bliv kvar hos mig - se dagens slut är när
av Henry Francis Lyte
Översättare: Andrew L. Skoog
Engelsk originaltext av Henry Francis Lyte Abide with me (1847). Här i en tidig översättning i Metodistkyrkans psalmbok 1892 (nr 47) med 5 verser och okänd översättare samt tre senare översättningar av Andrew L. Skoog år 1899, Otto Witt för Segertoner 1930 och Carl Oscar Mannström, som gjorde en översättning med 7 verser 1920 i Sånger och psalmer 1951. På Wikipedia finns en artikel om Bliv kvar hos mig - se dagens slut är när..


Metodistkyrkans psalmbok 1892 (nr 47) av okänd översättare[redigera]

1.
Blif kvar hos mig, snart afton inne är
Och natten kommer, dröj, o Herre kär;
När vänner svika, fly och gömma sig,
Blif kvar, du allas hjelpare, hos mig!

2.
Vår lefnads korta dag flyr snart sin kos,
Dess fröjder blekna som en falnad ros.
Allt vexlar, vissnar bort på lifvets stig;
Blott du förändras ej — blif kvar hos mig!

3.
Jag dig behöfver för hvar dag som går.
Din nåd allen' bevara mig förmår.
Jag har min ledare, mitt stöd i dig,
I natt och solljus, Herre, blif hos mig!

4.
Jag fruktar intet ondt, då du är när,
Ej sorgens bitterget, ej mörkrets här;
Ej dödens udd, ej grafven skrämmer mig,
Förr'n du välsignar ej jag släpper dig.

5.
Låt korsets bli mitt ögas sista syn,
Lys genom töcknen, led min blick mot skyn;
När jorden mörknar, himlen öppne sig.
I lif, i död, o Herre, blif kvar hos mig!

Andrew L. Skoogs version (1899)[redigera]

1.
Blif kvar hos mig. Se kvällen stundar nu.
Det kring mig mörknar — Gud mig lyse du!
Då andra vänner undandraga sig,
Du är min tillflykt — o blif kvar hos mig!

2.
Hastigt förrinner livets dag så kort,
Dess fröjd förgår, dess fägring vissnar bort.
Allt är förgängligt här omkring min stig;
Du blott förändras ej — Blif kvar hos mig!

3.
Var du mig när för hvarje stund som går.
Din nåd allen' mot frestarns makt förmår.
Min ledare, mitt stöd jag har i dig,
I moln och solsken, o, blif kvar hos mig!

4.
Ställ korsets bild inför min blick, när nöjd
Jag somnar in, och bär mig huldt till höjd.
Min frälsta själ i himlens fröjd invig.
I lif och död blif kvar, blif kvar hos mig!

Carl Oscar Mannströms översättning 1920[redigera]

1.
Bliv kvar hos mig — se, dagens slut är när;
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.
Då allting annat sviker och bedrar,
Du ende trogne tröstare, bliv kvar!

2.
Som drömmar fly, så ila våra år.
All jordens glädje likt en fläkt förgår.
Allt hastar hän mot sin förvandling snar.
Du är densamme — bliv du hos mig kvar!

3.
Ej blott en blick, ett ord jag beder om,
Nej, som till Emmaus du fordom kom
Och sorgsna bröders tunga börda bar,
Kom — ej att gästa blott — bliv hos mig kvar!

4.
Du ensam kan betvinga mörkrets hot
Och giva styrka att stå frestarn mot.
Var stund din närhet jag av nöden har;
I köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar!

5.
Som späd jag lades i din kärleks famn
Och blev välsignad i ditt dyra namn.
Du mig ej lämnat, fast på villors stig
Jag ofta svek dig — o, bliv kvar hos mig!

6.
Ej fruktar jag, då du är när i nåd
Då viker smärtan, aldrig fattas råd,
Av gravens fasa ej ett spår är kvar,
Och döden mist sin udd, när dig jag har.

7.
Ditt kors skall skina för min blick, när sist
Jag somnar in, o Herre Jesu Krist.
Då viker natten, morgon bräcker klar
— I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar!

Otto Witts version i Segertoner (1930)[redigera]

1.
Förbliv hos mig, ty natten faller på,
Då skuggor tätnar. Gud, från mig ej gå!
Ej mänska hjälpa kan, jag flyr till dig.
Du, svages hjälpare, förbliv hos mig!

2.
Snart är förrunnen livets korta dag,
Den glans, som sken så klart, blir matt och svag.
Död och förfall, vart ögat vänder sig!
— Du, som förändras ej, förbliv hos mig!

3.
Jag dig behöver varje flyktig stund,
Blott du mig hålla kan i ditt förbund.
Vem är som du oövervinnerlig?
I ljus och mörker, Gud, förbliv hos mig!

4.
Håll du ditt kors inför min skumma syn,
Lys genom mörkret, led min blick till skyn!
Ur evighet gryr dag förunderlig.
I liv, i död, o Gud, förbliv hos mig!

Externa länkar[redigera]

  • Cyberhymnal finns den engelska texten och melodin att lyssna till.