Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/684

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  683
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

684
685  →
Utgiven 1910


[ 112 ]

684.


Min Kiäraste Broder.

Lyckelig juhl och nyåhr med alla de sällheter som i det kunna infalla.

Senaste postdagen kommo så många beställningar ifrån Herrgården,[1] at jag ej hinte swara.

Bror talar om Linnæi tid, af den är endast namnet quart. olim Achilles eram. det war och stor fåfänga.

Eluteria är nomen Petiverii på Casianthea, som är rätt en Clutia.[2]

Pharmacopœa pauperum har jag ej sedt.

[ 113 ]ibland de Chinesiske coraller, ormar, fiskar, örter fägnade mig mäst Oscabrion Petiveri,[3] den jag aldrig tillförene sedt och aldrig underligare.

Intet skall jag glöma min Bror wid örtmönstringen, när den tiden skall dagas i min werld.

M. Br. får af mig alla de frön i wår, som kunna salva virginitate rapi.

Cortex ligni Brasiliensis torde wara Hæmatoxyli, men nyttan wet jag ej.

Hälsa Hr Arch. Rosen, säg honom at jag har för hans räckning hos Hofintendenten Julin[4] insat 225 dlr koppm:t och upwist rächning för det andra.

Min wördnad hos min Broders förloffwade Brud.[5]

i dag 14 dagar sedan kom promotion, Barsöhl, Rectorat[6] och alt i werlden hufwudstupa på mig.

jag förbl.

1749
d. 26 Decembr.
 Upsala.
Min K. Broders
lydige dräng
C. Linnæus.

Utanskrift:

 Kongl. LifMedicus
Wälborne Hr Abrah. Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigillet bortklippt.

  1. ​ Säkerligen ufses härmed förfrågningar af Bäck rörande droger.
  2. Clutia Eluteria L.
  3. Tetraodon hispidus L. Syst. nat. ed. X p. 333.
  4. Peter Julin (adl. Julinsköld), se bref. 132 not. 1.
  5. ​ Jfr bref. 708 not. 1.
  6. Elffs doktorspromotion var den 12 och Linnés tillträdande af rektoratet den 14 December.