Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/683

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  682
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

683
684  →
Utgiven 1910


[ 111 ]

683.


Min Kiäreste Broder.

Det war wähl at Archiater Rosen fick sin kista. Det gjorde mig rätt ondt, då han sade at han skulle stämma mig, som fått pacquet, om jag ej låte honom få sina böcker; äller aliis verbis idem.

jag fick älliest i dag kistan ifrån Witten;[1] men den var ifrån frankrike och hörde ej till Arch. Rosen, hälsa honom ifrån mig rätt mycket.

Det är swårt för mig at språka med Eder, som ej wet hwad bok det är Dispensatorium pauperum Lusitan. gentis. hwem är Auctor? hwilket åhr utkomen.

Lignum campechiense.[2] den rätta tages ifrån ostindien (se mat. med. 203), men engelsmänerne taga Hæmatoxylon i des ställe; hwar om sista kriget blef med Spanioren. Sauvages[?] ammomum är i min materia Medica 225. trädet är ej Laurus, utan Myrtus,[3] fast de smaka och luchta bägge aromatiske.

Det rätta Amomum, som är Elettari 1 Hort. Mal. föres nu mera ej in på wåra swänske apothequer, sedan wij hafwom Cardamomum och Grana paradisi af samma art.[4]

Men Eder Cortex Amarus är icke Costus amarus.[5] Costus amarus differerar a dulci tantum ætate.

Cortex Thymiamatis är Cortex Rosæ Mallos ifrån Ostindien, hwilken tyckes wara en Hibisci species; men den som föres till oss är adultererad med cortice Liquidambræ, som somlige mena.

Bals. divi thomæ kiänner jag intet; om den ej är en kåda af Arbore st. Thomæ, som är ett species Bauhiniæ.[6]

[ 112 ]Koolsat och Rapsat äro nogsamt bekante. De sås i skåne i myckenhet; borde sås 100 gånger mer. de wäxa will på Gotland.

Terra Lusitanica kiänner jag icke.

I dag fick jag en otrolig myckenhet rariteter af inlagde örter, i kemisk symbol förwarade diur, stenar och Coraller ifrån China.[7]

jag förbl.

 
Upsala d. 15 Decembr.
1749. 
Min wärdigaste Broders
lydigste son
Carl Linnæus.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren 
Hr Abrah. Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack. 

  1. ​ Notarien eller »extra ordinarie skrifvaren wid tullarrende-societeten» N. Witte, hvilken antagligen hjälpte Linné med från utlandet ankommande sändningars förtullning och expedition.
  2. Cæsalpinia Sappan L.
  3. Myrtus caryophyllata L.
  4. Amomum Cardamomum L. och A. grana paradisi L.
  5. Costus arabicus L.
  6. Bauhinia variegata L.
  7. ​ Säkerligen skänkta af M. Lagerström och sedan (1754) beskrifna i disputationen Chinensia Lagerströmiana.