Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/718

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  717
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

718
719  →
Utgiven 1910


[ 151 ]

718.


Min Kiäraste Broder.

Här en terror panicus öfwer Eld och Elswådor. folk skrämmer hwar andra med lögner och relationer; emedlertid är hwar en så rädd om sitt, at man näppeligen wågar resa uht, at nyttia ferierne.

Min trognaste och ömmaste Broder, som är wählkommen hos alla och kan gå till alla, war så gunstig och stig till Hans Excellence Hr Gref Tessin, fråga om det är sant, at Öfwerheten uti detta eldsbuller ändrat deseinen at resa till Drotningholm, äller Där del sker; på det at jag må wetta at ställa mine saker där äfter. ty sker det icke, så behöfwer jag rätt wähl at under rötmånaden dricka någor brun äller något utländskt watn. war gunstig gif mig här på swar.

dito om jag får under ferierne, där ingen resa sker till Drotningholm, se min Bror i Upsala hos mig.

Om M. Br. ser Prof. Kalm, så säg honom at jag längtar högeligen at se honom här.

far wähl, min wärdeste Broder, jag är oförändrad

Min Kiäreste Broders
Upsala d. 18 jun. trogneste tienare
1751.  C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 707.

Sigill IV (söndrigt), svart lack.