Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/741

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  740
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

741
742  →
Utgiven 1910


[ 171 ]

741.


Min Kiäreste Broder.

Tack för den omwårdnad M. K. Br. hafwer för Kähler; det gifwer tillkienna at M. Br. älskar wettenskaperne. jag har giort det jag bör och kunnat med skiähl; jag har haft så mycken oro wid de förras, at jag ej kan säga det. där likwähl nationen bort tackat mig för elever, så har jag doch det icke haft; men mycket fortahl, många owänner. äfter min tid så torde de ej twingas på folk. jag wet at Hr Baron Hårleman lägger sig emot; hwarföre skall jag giöra mig förhatelig; sic mutanter tempora; han som förut så makalöst promoverade alla wettenskaper, tänker nu på wånner &c. men tiden torde och ändra oss, om wij fingo lefwa.

jag recommenderade älliest hos M. Hr Broder på det ömmaste Hr Rolander; kan Min Bror hielpa honom, så giör det för min intercessions skull.

Nu har jag hint med mine species till Syngenesia; nu tänker jag hwila mig några dagar.

Lef wähl, må wähl min söta Broder, war lyckelig med patienter; sambla många pg:r; och giör med tiden wetgirige lyckelige till fäderneslandets wählstånd.

jag inneslutar mig uti Min Hr Broders grace och förbl. en

 Upsala 1752 lydig tienare

 d. 6 Martii. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 738.

Sigill IV, svart lack.