Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/740

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  739
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

740
741  →
Utgiven 1910


[ 170 ]

740.


Min K. Broder.

Min Broder blifwer hos oss just Fagon i frankrike och så bör M. Br. firas. jag älskar M. Br. högeligen, nu wördar jag M. Br. där till; af detta torde M. Broder få större heder af än af något annat.

[ 171 ]jag läs kl. 2 och 4 äftermiddagarne publice [och] privat, så at jag ej är mächtig i dag at yttra emot M. Br. min wördnad och tak; med nästa post skall jag det giöra widare.

Löfling har fått 4000 d:lr i årlig lön.

Millioner tacksäjelser. posttiden är förbij. hälsa alla Gynnare. nästa post om ej hin är i wägen, skall förslaget afgå. vale.

corde et anima

Min Broders

Odateradt, men troligen skrifvet i Mars 1752. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 738.

Sigill IV, svart lack.