Hoppa till innehållet

Carl von Linnés resa till Skåne 1749/10 juni

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  9 juni: Sjöbo, Rammeleklint, Dalby
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné

10 juni: Lund
11 juni: Lund  →


[ 198 ]

Junius 10

Akademien i Lund hade så ansenligen blivit bättrad de ett och tjugu åren, sedan jag här studerade, att jag näppeligen ville känna henne igen, vilket hon har mycket att tillskriva sina stora kanslerer, Gyllenborgarne.

Lundagården som frammanför akademien var anlagd av vår makalösa överhovintendent herr baron Hårleman, var oförlikligt präktig med de många slags trän han var prydd; utom det att han var omgiven med en fast mur och stängd med tre vackra järnportar. Norr om akademien var ett stort fält till stallgård, där observatorium även var tillärnat. Emellan akademien och stallgården var ett skönt fält av 155 steg i längden till academiæ trädgård kringstängt med en 4½ aln hög och fast mur av tegel, och gatorne däromkring väl stenlagde. Uti akademien besågs konsistorium med konungarnas och kanslernas porträtter. Ovanpå var anatomisal samt tvenne rum för museum och överst en ganska präktig adparatus instrumentorum physicorum. Museum academicum bestod till stor del av salig arkiater Kilian Stobæi samlingar, mest uti lapideis, utom åtskilliga vackra stycken, som salig riksrådet greve Carl Gyl[ 199 ]lenborg ditskänkt under den tiden han här var kansler. Bibliotheca academica var fördelt i tre rum. I det teologiska rummet stodo prokanslernas porträtter:

P. Vinstrup. B. Oelreich. K. Hahn.
Christ. Papke. E. Svenonius Jon. Linnerius.
And. Rydelius C. Papke.  

Andra rummet var medica och mathematica. Här stod

Rostius.

I yttersta och största rummet, som var philosophica, hängde contrefaiterne:

K. Stobæus A. Möller M. Hegardt.
C. Quensel And. Stobæus. Sam. Pufendorf
O. Bagger. M. Nordeman. G. Horling.
G.G. von Döbeln. N. Lagerlöf D. Menlös
D. Nehrman    

Här såges åtskillliga stora verk, såsom: Harduini Collectio conciliorum, Montfaucons Antiquité expliquée, Grævii och Gronovii Thesauri, corpus historiæ Byzantinæ, Lynigs Reichs-archivum, Mejeri Acta pacis Westphalicæ, Corps Diplomatique, Baronii Annales och Centuriatores Magdeburgici. Därjämte vistes ock ett vackert pergamentmanuskript av Virgilius med stora guldinitialbokstäver, som förmentes vara mycket gammalt, av sjunde à åttonde seculo. Ett präktigt manuskript av Alkoran i sammet inbundit. Ett i Venedig tryckt exemplar av Augustinus De civitate Dei, in folio år 1740 som prydes med stora, förgylte initialbokstäver. Papperet var regalt och trycket ganska nitid. Livius vol. 2 in fol. med lika tryck och guldbokstäver av år 1470. Julius Cæsar tryckt på samma sätt år 1469, varuti ses även en handskreven illuminerad landkarta över Orbis Romanus; förutan Crescentii Opus ruralium, Argentor. 1486 i fol. Bibliotekarien berättade sig ock hava under arbete en recension av alla i detta bibliotek befinteliga böcker ifrån år 1440 till år 1540, som med första skulle göras allmän. [ 200 ]Myntkabinettet bevarades hos professor Bring, var en vacker och ansenlig samling.

Professorerne vid Lunds akademi voro denna tiden många hedervärde, lärde och namnkunnige män. Utom biskopen och prokanslern S.S. teol. dokt. Engström voro

Theologi:

 • Westring (Ambros.), Præpositus och theol. doct.
 • Wåhlin (Jonas), Theologiæ doctor.
 • - vacabat

Juridicus:

 • Nehrman (Dav.), Kungl. revisionssekret. och J.U.P.

Medici:

 • Harmens (Gustav), Medic. theor. & physices prof.
 • Rosén (Eberh.), Medic. practices prof.

Philosophi:

 • Stobæus (Nicol.), Eloquentiæ & poësos prof.
 • Bring (Sveno), Historiarum prof.
 • Nelander (Johan), Moralium prof.
 • Liedbeck (Laur.), Mathematices prof.
 • Munthe (Sveno), Orientalium prof.
 • Laurel (Laur.), Metaphysices prof.
 • Corylander, Bibliothecarius.
 • Junbeck (E.), Secretarius.