Dagen tänder nu sitt ljus

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dagen tänder nu sitt ljus
av Olof Kolmodin
Psalm nr 5 i Andelig Dufworöst, 1770. Under Första afdelningen. Böne-Röst. Morgon-Sånger.


1.
Dagen tänder nu sitt ljus,
Uppå Himmels-bordet;
Nu är werldens öfra hus
Åter uplyft wordet.
O min JEsu, wärdes mig,
Med ditt ljus benåda;
Ty jag kan allen i Dig
Idel solskin skåda.

2.
Nåde-Sol rinn härlig opp,
Och min själ bestråla;
Uplys, med Ditt jämna lopp,
Hjertans mörka håla;
At jag efter Ditt behag,
Må min gång förandra,
Oc så hela denna dag,
Uti ljuset wandra.

3.
Tag till offer, hwad jag bär:
Alt dig warder gifwit,
Hwad jag har, förmår och är,
Kropp och själ och lifwet
Wärdes Du mitt rök-altar
Med din nåd befrukta,
Och utaf mitt hjerte-kar
Ljufligt rökwärk lukta.

4.
Syndsens mörka ntt förstör,
Med des sömn ochh yra,
Och mig rätt försiktig gör,
At min wandel styra.
Hålt du sjelf min gång i skick,
Fotens djärfhet tukta;
Lär mig alla ögnablick
Dig i kärlek frukta.

5.
Lär mig alt, ehwad jag gör,
I Ditt Namn förrätta.
När jag beder, nådigt hör;
Dagsens börda lätta.
Rätta mig i mina fel,
Ock för fall bewara.
Låt mig, nögd med minom del,
fåfäng möda spara.

6.
Om dig täckes denna dag
Mig med kors beswära,
Gif, at jag, til Ditt behag,
Må det tåligt båra.
Uti nöden uphålt mig,
Låt mig tröst få höra:
Saligt, fast än underlig,
Wärdes Du mig föra.

7.
Låt min sol på ljusan dag
Icke nederrinna:
Gif, at ej. för afto, jag
Dagens slut må finna.
Låt mig glad få qwällen se,
At jag, med min wisa,
För den nåd Du täckes te,
Får Dig åter prisa.

8.
Ack, wäl an! så wil jag nu
Til mitt kall mig skicka,
Til min gärning gifwe Du
Framgång och god lycka!
Början, uti JEsu Namn,
Wil jag här med göra,
Så skal Du, til önskad hamn,
Wäl mitt arbet föra.