De apokryfiska böckerna (1921)/Tillägg till Daniel/Asarias’ bön

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Draken i Babylon
De apokryfiska böckerna

Tillägg till Daniel, Asarias' bön
De tre männens lovsång  →
Tillhör de apokryfiska böckerna i gamla testamentet i Bibeln, översatt och utgiven år 1921.


Asarias' bön.

[ 257 ]

Tillägg till Daniel 3:23: Asarias bekänner sitt folks och sina egna synder och beder om hjälp. Herrens ängel räddar honom och hans vänner från att förtäras av elden.

1 Men de tre männen gingo omkring mitt ibland lågorna och lovsjöngo Gud och prisade Herren. 2 Och Asarias ställde sig där, jämte de andra, och bad denna bön; han upplät sin mun mitt i elden och sade:

3 Lovad vare du, Herre, våra fäders Gud,
och prisat och förhärligat vare ditt namn evinnerligen.
4 Ty du är rättfärdig i allt vad du har gjort mot oss,
och alla dina gärningar äro rättvisa,
och dina vägar äro rätta,
och alla dina domar äro sannfärdiga.
5 Ja, sannfärdiga domar har du utfört
vid allt vad du har låtit komma över oss
och över Jerusalem, våra fäders heliga stad.
Med sanning och rätt har du låtit allt detta komma över oss
för våra synders skull.
6 Ty vi hava syndat och handlat ogudaktigt genom att avfalla från dig,
ja, vi hava svårt försyndat oss i alla stycken.
7 Vi hava icke hörsammat dina bud eller tagit dem i akt

[ 258 ]

 och ej gjort vad du har bjudit oss, för att det skulle gå oss väl.
8 Ja, allt som du har låtit komma över oss
och allt som du har gjort mot oss,
det har du gjort med rättvis dom:
9 du har överlämnat oss i fienders händer,
i ogudaktiga, hätska avfällingars händer,
och åt en orättfärdig konung,
den ondskefullaste på hela jorden.
10 Och nu kunna vi icke upplåta vår mun;
skam och smälek hava drabbat dina tjänare
och dem som frukta dig.

11 Övergiv oss dock ej helt och hållet, för ditt namns skull,
och bryt icke ditt förbund,
12 och låt icke din barmhärtighet vika ifrån oss,
för Abrahams, din väns, skull
och för Isaks, din tjänares, skull
och för Israels, din heliges, skull.
13 Du lovade ju dem att du ville göra deras säd talrik
såsom stjärnorna på himmelen
och såsom sanden på havets strand.
14 Men nu hava vi, o Herre, blivit ringare än något annat folk
och leva denna dag i betryck överallt på jorden,
för våra synders skull.
15 Och i denna stund hava vi icke någon furste
eller någon profet eller ledare,
ej heller kunna vi längre frambära något brännoffer eller slaktoffer
eller något spisoffer eller någon rökelse,
ej heller hava vi någon plats där vi kunna offra
inför ditt ansikte och så finna barmhärtighet.

16 Men låt oss bliva nådigt mottagna,
med förkrossat hjärta och ödmjuk ande,
17 likasom frambure vi brännoffer av vädurar och tjurar
eller feta lamm i tiotusental.
Låt vårt offer så gälla inför ditt ansikte i dag,
och giv att vi i allt må efterfölja dig.
Ty de som förtrösta på dig komma icke på skam.
18 Och nu följa vi dig av allt hjärta
och frukta dig och söka ditt ansikte.
19 Låt oss icke komma på skam,
utan handla rned oss efter din mildhet
och efter din stora barmhärtighet;
20 förlossa oss i enlighet med dina underbara gärningar,
och förhärliga ditt namn, o Herre.
21 Och låt alla dem som göra dina tjänare något ont få blygas,
låt dem komma på skam med all sin makt och allt sitt herravälde,
och låt deras styrka bliva krossad,
22 så att de få förnimma att du är Herren, allena Gud,
och att du är ärad över hela världen.

23 Men konungens tjänare, vilka det ålåg att kasta dem i ugnen, upphörde icke att elda [ 259 ] under den med bergolja och tjära och blår och torrt ris. 24 Och lågan steg upp ända till fyrtionio alnar över ugnen, 25 och den slog ut åt sidorna och förtärde dem av kaldéerna omkring ugnen, vilka nåddes av den.

26 Men Herrens ängel hade stigit ned i ugnen tillsammans med Asarias och hans vänner, och han drev ut eldslågan ur ugnen och gjorde så, 27 att ugnens inre var såsom genomsusat av en daggfrisk vind. Och elden kom icke alls vid dem och gjorde dem icke någon skada eller något men.

4.5Mos. 32:4. Ps. 119:137. Dan. 4:34. Hos. 14:10. Tob. 3:2. /5.Neh. 9:33. /6.Neh. 1:7. Jes. 59:12. Dan. 9:5. /7.5Mos. 6:24. /10.Ps. 39:10. 11.Ps. 74:19f. 119:8. /12.2Krön. 20:7. Jes. 41:8. /13.1Mos. 22:17. 14.5Mos. 28:62. /15.Ps. 74:9. Hos. 3:4. /16.Ps. 34:19. 51:19. /17.Ps. 25:3. 141:2. /18.Hos. 5:15. /20.Jer. 21:2. Joh. 12:28. /21.Ps. 35:26. 40:15. /22.2Kon. 19:19.