Det är ett namn vi älska här

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  De sina Herren känner
Tros-Sånger
av Flera författare

Det är ett namn vi älska här
Dig, o Jesus, nu vår sång vi höja  →
Femte upplagan


[ 11 ]

10

Det är ett namn vi älska här,
Vars pris vi sjunga vill;
Den ljuvaste musik det är,
Vårt öra lyssnar till.

2 Det talar om en vän så god,
Som för oss led och dog;
Det talar om hans dyra blod,
Som för all synd är nog.

3 Det visar, hur vår Fader här
Oss städs’ med hjälp förser,
Och om vår väg så mörk än är,
Det namnet solsken ger.

4 Det nämner En, som har oss kär,
Som minsta nöd förstår,

[ 12 ]

Som alla sorger med oss bär
Och torkar varje tår.

5 Det giver lugn och säkerhet,
Det skänker tröst och mod,
I ”sakta vädret” talar det
Om huru ”Gud är god”.

6 Och Jesus är det dyra namn,
Som är oss här så kärt;
På jorden ingen fatta kan,
Vad detta namn är värt.

7 Sin doft det namnet sprida skall
På vandringsstigen här;
Och gå vi genom dödens dal,
Det ljuvlig tröst beskär.

8 När uti Fadrens hus en gång
I härlighet vi stå,
Om Jesu namn med helgon mång’
Vi ännu sjunga få.