Disa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Disa, Thet är en lustigh Comoedia om then förståndighe och höghberömde Sweriges Drotning frw Disa
av Johannes Messenius

Disa
Patroner  →


[ titel ]

Disa.


Thet är en lustigh Comoedia /

om then förståndighe och höghberömde Sweriges Drotningh

Frw Disa /


Hwilken sanferdelighen på Rim uthsatt / och hållen ähr i Ubsala Marknad / nemligen then 17. och 18. Februarij / Åhr effter Gudz bördh 1611 /

Aff

JOHANNE MESSENIO

Professore ther sammestädes.


Tryckt uthi Stockholm aff Anund Olufssons Arffuingar / Åhr 1611.