Diskussion:Och minns du, vad du lovade mig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
PD-icon.svg Då upphovsmannen är okänd och publiceringen skedde före 1 januari 1926 är verket fritt enligt svensk och amerikansk lag.

I "Ny Visbok" (1893) anges "Karl Bohlin" som författare eller nedtecknare och källan uppges vara "Folktoner från Jemtland". Därtill är stavningen äldre och ser så här ut:

Och mins du, hvad du lofvade mig,
Och mins du, hvad du svor?
Du lofvade mig din ära,
Din salighet och din tro.
Du lofvade mig din hand,
Du svor trolofningsband.
Och mins du rum och ställe,
Der själen står i pant?

Bara en vers i Ny Visbok. Kanske skiljer denna sig från den källa som anges i Kategori-listan?osignerat inlägg av 217.210.241.5 (diskussion • bidrag) 12 maj 2008 kl. 16.42

Titeln i Ny Visbok är "Visa från Hammerdal".osignerat inlägg av 217.210.241.5 (diskussion • bidrag) 12 maj 2008 kl. 16.46
Det är inte riktigt samma text även om de är besläktade. Den andra texten är ur August Bondesons visbok som numera finns på Projekt Runeberg, [1] och upptecknades på västkusten omkring 1895. Då Folktoner från Jämtland kom ut 1883 och upptecknades 1880 i Jämtland av Karl Bohlin är det här faktiskt den något äldre versionen. libris. Jag flyttar texten till den titelraden på texten vi har här.
Det finns enligt min mening ingen anledning att modernisera äldre stavningar i texterna utan det är bättre att följa stavningen som finns i originaldokumentet./Hälsningar Thurs 13 maj 2008 kl. 00.59 (CEST)
Jag "moderniserade" eftersom det är "modern" stavning på alla titlarna i Wikisource:Skillingtryck-listan. Jag gjorde en not om B.C., men har förlagt lappen. I vilket fall är det en Ny, omarbetad upplaga av "Sång- och Visbok för Folket samt Handbok för Skolan vid inöfvandet av fosterländska sånger. Glädje- och sorgelåtar i helg och söcken, i stad och på land, Jägarsånger, Krigarsånger, Marscher, Romanser och Ballader m.m. Sanlade, författade och utgifne af B. C." Det skiljer lite mellan titlar, rubriker i innehållsförteckningen och 1:a-rad, så det är inte helt lätt att hitta
Jag använde titeln från Wikisource:Skillingtryck-listan, så jag förstår inte riktigt vad du menar att du bytt till. Jag ska titta, så kanske det blir bättre med det./Hälsning tillbaka.
Listan är en sammanställning av olika visböckers register och använder den stavning som gäller i dessa böcker, de flesta använder modern stavning men om du tittar på sångerna från Filikromen är dessa gammalstavade. Det innebär också att posterna i den tabellen refererar till en sång i en särskild visbok, i detta fall nr 110 i August Bondessons visbok, och kan nog inte tolkas som ett rättesnöre för titlar på andra versioner av sången. Då titeln förut var hämtad ur den visboken och versionerna skiljde sig så pass mycket åt, tyckte jag det var olyckligt att texten låg under en titel som inte motsvarade innehållet, så jag flyttade till en generisk förstaradstitel. Har du något annat förslag, om t ex den här texten har någon titel eller namn i innehållsförteckningen till "Ny visbok", så flyttar jag naturligtvis texten.
Kan utgivaren möjligen vara Björn Cederberg f 1860 som använde pseudonymen B.C. och som 1891 gav ut "Sånger och Visor för folket"?—Thurs 14 maj 2008 kl. 00.55 (CEST)
Jag tror att du har bättre överblick än jag. I fråga om denna sång, så är det väl också så att ingen söker på Ny Visbok = NV*s 1:a-rad där 'minns' stavas 'mins' och lovade = lofvade. Min NV är 'Ny, omarbetad upplaga' (1893). På pärmen står Ny Visbok af B. C., medan den längre titeln ovan står på titelsidan. Så inte ens där stämmer det överens med sog självt! Att B. C. Skulle vara Björn Cederberg tycker jag låter rimligt. Boken omfattar 560 sidor och några texter är undertecknade av Björn Cederberg. Den är stor som en psalmbok med en teckning av en "fosterländsk" viking på frampärmen och en skålande, frackklädd, överviktigt karl på bakpärmen. Det finns ett register A-Ö. Denna "Och mins du..." finns under bokstaven V, "Visa från Hammerdal" liksom Tordyveln och fluga. B.C. Har tagit med flera av Karl Bohlin upptecknade texter, men jag harinte lyckats para ihop dem med Wikisource:Skillingtryck-listan. Än. Hela NV-registret verkar onödigt att föra in, eftersom där finns Fredmans epistlar, Kungssången och Kung Karl den unge hjälten och liknande. Knappast endast skillingtryck alltså. Jag ska försöka hinna få med de av Bohlin nedtecknade i alla fall, så kanske du kan hjälpa till att placera och ordna dem rätt.217.210.241.5 14 maj 2008 kl. 05.50 (CEST)
Visst kan jag hjälpa till med det, dock inte i natt. Tills vidare har jag gjort en egen sida för sångboken Ny Visbok af B. C. där du kan skriva upp titlarna på de sånger som du skriver in från sångboken.--Thurs 15 maj 2008 kl. 02.16 (CEST)
Jättebra! Så kan man se vidare om de stämmer överens med andra visböcker eller listor efterhand. Inte helt lätt att bestämma skillnaden mellan Skillingtryck och Folkvisa t.ex.217.210.241.5 15 maj 2008 kl. 19.57 (CEST)