Wikisource:Skillingtryck

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  • Skillingtryck - finns att låna på biblioteket
    • BO - August Bondesons Visbok, band 1 (sång nr 1—195) och band 2 (sång nr 196—389), 1903.
    • FI - Filikromen
    • GA - Lennart Kjellgren, Visor från farfars tid, LT pocket, 1973
    • GB - Lennart Kjellgren, Visor på kvällskvisten, LT pocket, 1979


1. FI   Aa aldrig er der vaerre te
2. FI   Aa kjöre Vatn aa kjöre Ve
3. FI   Aa Niels Johansen, den vaene Guten
4. FI   Ack den som vore den rikaste karl
5. BO-319Ack, hur fasligt är, när stormar ryta!
6. BO-290Ack, hör du lille Erik, hur illa har du gjort
7. BO-346Ack, hör du, lilla Emma
8. BO-259Ack, hör I, raska gossar
9. BO-268Ack, hör ni, unga flickor, som än ogifta går
10. BO-43Ack, jag som många andra på havet vandra må
11. BO-41Ack, ljuvliga tider, när jag tänker på
12. BO-280Ack, när jag mig påminner och kommer ihåg
13. FI   Ack, om jag had en val strömming
14. FI   Ack, om jag kunde komma i öga salen opp
15. BO-327Ack, om jag kunde så
16. FI   Ack, om jag vore den rikaste karl
17. BO-344Ack, om jag vore riker, som Salomo var
18. BO-318Ack, se på Sveriges flickor, de slita mån sin tid!
19. BO-256Ack, söta du, min flicka, vad tycker du om dig själv?
20. BO-276Adjö, farväl! Vi avsked taga
21. BO-277Adjö, farväl, min söta flicka
22. BO-298Adjö, farväl, mitt unga viv!
23. GB   Aftonen
24. BO-69Agneta
25. FI   Ak ingen Mennesker nej ingen Dyr
26. FI   Aldrig så fin, Funnits en flicka
27. FI   Aldrig så fin, Funnits en flicka
28. GA   Alfred och Alfhilda
29. BO-204Alla gossar äro klara som en dag
30. BO-354Alle männer skulle stad och fria
31. FI   Allt jag i min trinda vomm kan gömma
32. BO-102Alonzo den tappre och skön Imogene
33. GA   Alpens ros
34. BO-84Amanda och Herman
35. BO-96Amerikavisan
36. FI   Anders han var en hurtiger dräng
37. FI   Anders Perssons stuga står i ljusan låga
38. GB   Anna Marie och Pelle
39. GB   Anton och Cecilia
40. FI   Aspelöf och Lindelöf
41. GA   Att vara sjöman är ett muntert liv
42. BO-94Av hjärtat jag dig älskar i all min levnads tid
43. GB   Avskedet
44. GA   Axel och Hilda
45. GB   Axel och Lina
46. GA   Balsalens drottning
47. GA   Barndomsminnen
48. BO-153Baxningssång
49. BO-131Bergsprängarevisa
50. BO-260Beväringsvisa
51. GA   Björkens visa
52. BO-230Bland bergen uti Västmanland, där bor en flicka skön
53. GA   Bland skogar och sjöar
54. BO-358Bland skogar och sjöar och dalar och fjäll
55. BO-25Bland Värends de sköna, de rika lunder satt
56. FI   Bonden han gick sig åt grönan äng
57. BO-114Bonden och räven
58. BO-283Bonden sadlar sin gångare grå
59. GB   Bondetåget
60. FI   Bort i en skog i Tuskland en flicka gick
61. BO-249Bredshultavisan
62. GA   Bredvid sin häst i gränden
63. GA   Bruden
64. GB   Brusande vågor
65. GA   Bröder vi har långt att gå
66. BO-297Bröder vi har långt att gå
67. BO-263Bröllopsmarsch från Orust
68. BO-355Brömsen drar stövlar på sina ben
69. GB   Cowboyen
70. BO-99Dalgossens klagan
71. BO-136Den bedrövade älskaren
72. BO-16Den faderlöse gossen
73. GB   Den förskjutnas klagan
74. GB   Den första lördagsafton
75. BO-339Den förste friarn kommer, lilla mamma!
76. BO-292Den förste juledag
77. GB   Den förälskade skomakaren
78. GB   Den girige mannen
79. GA   Den italienska flickan
80. BO-188Den katolska mässan
81. BO-28Den kära Maria
82. GA   Den kära Maria
83. BO-216Den lilla Hilda skön, hon gick sig ut spatsera
84. GB   Den lycklige bondgossen
85. BO-83Den olycklige emigranten
86. BO-74Den sköna flickan
87. GB   Den störda lyckan
88. BO-125Den tjuguåttonde samloms vi allt uppå Backa mo
89. GB   Den trogne Rudolf
90. BO-156Den utestängde älskaren
91. BO-154Den övergivnas klagan
92. BO-135Den övergivne
93. BO-66Den, jag älskar, han är så långt från mig
94. FI   Der bodde en Herre vid Hamborja bro
95. FI   Der stode tre Skalke og taenkte et Raad
96. FI   Der stog en tall, en hög tall
97. FI   Det bodd en bonde i Upland
98. FI   Det bodde en bonne i grannegåhlen vår
99. BO-12Det bodde en fruge här söder med ö
100. FI   Det bodde en jungfru allt högt upp i land
101. GA   Det brinnande skeppet
102. GB   Det doftar av blommor
103. BO-166Det gingo sig två flickor åt rosendelund
104. FI   Det gångar ett skepp från Gibraltars hamn
105. FI   Det gångar ett skepp på det vilda hav
106. BO-236Det hände la sig en söndagsafton
107. BO-326Det hände sig en aftonstund
108. BO-306Det hände sig i Göteborg
109. BO-68Det hände sig, att en jungfru så fin
110. BO-40Det rider en riddare in på vår gård! sade bonden
111. FI   Det satt en gång uti ett träd en korp
112. BO-172Det sorgsna hjärtat
113. BO-184Det sporde om skön Särling, allt medan hon var ung
114. BO-47Det stod en jungfru uti en hage
115. FI   Det stod en soldat på Ränne slätt
116. FI   Det stod tau skälmar å la opp rå
117. FI   Det stodo tre flickor på Synnerstads gård
118. FI   Det stog en tall, en hög tall
119. FI   Det var allt om en söndagsmorgon
120. GA   Det var en afton jag gick åt lunden
121. BO-39Det var en afton, jag gick åt lunden
122. BO-221Det var en fager yngling på sitt skyttonde år, han
123. BO-72Det var en gång en bondedräng
124. BO-180Det var en liten gosse, hette lille Jon
125. BO-385Det var en lördagsafton, jag klädde mig till dans
126. FI   Det var en lördagsafton, jag klädde mig till dans
127. FI   Det var en qväll, jag skulle gå bort
128. BO-284Det var en svensker flicka
129. FI   Det var en söndagsafton, jag skulle sta å fria
130. BO-75Det var en söndagskvälle
131. BO-262Det var en söndagsmorgon
132. BO-61Det var en söndagsmorgon, förrän solen rann upp
133. FI   Det var en söndagsmorgon, jag klädde uppå mig
134. BO-316Det var en ung sjöman, från Dover han kom
135. FI   Det var ett par skälmar, som lade ihop rå
136. BO-138Det var Ett Sepp i Gebraltar stad
137. BO-223Det växer upp en lilja
138. GB   Din är jag än
139. BO-139Dina mildblåa ögon och din sockersöta mun
140. GB   Drabanten Gustaf Örn
141. GB   Drinkarens hem
142. GA   Drinkarflickans död
143. BO-2Du falska vän, min lit till dig jag ställer
144. GB   Du har diamanter och pärlor
145. GA   Du hemmets jord
146. BO-1Du Sveaborg, du är befäst
147. FI   Du tycker la du är vacker
148. BO-149Du, min bästa vän på jorden
149. BO-251Du, älskliga Maria, kom, släpp mig nu in
150. BO-309Då jag först på kärlek tänkte
151. BO-328Då jag var fjorton år
152. FI   Dä va en frädas-mora ja geck mej ut alltväll
153. BO-10Där bodde en bonde på Östervalla he
154. BO-48Där bodde en flicka på en ensliger gård
155. BO-285Där bodde en flicka så högt upp i land
156. BO-373Där bodde en lantman på en enstaka ö
157. BO-281Där red en riddare uti grön äng
158. BO-269Där satt på en klippa vid insjöstranden
159. BO-213Där sattes fram för mig två sorgefulla skålar
160. BO-117Där sattes framför mig två sorgefyllda skålar
161. GA   Där sjöng en fågel på lindekvist - Fågelns visa
162. BO-55Där stod ett slott i Österrik
163. BO-11Där sutto två ädela konungabarn
164. BO-57Där tjänte en flicka i Växiö i två år
165. BO-194Där var la tre skalkar, som lade upp rå
166. BO-274Där växer upp en lilja allt i den gröna dalen
167. FI   E litta vise ja framstecke
168. GA   Ebba Brahes klagan
169. BO-208Edvin och Emma
170. GB   Edvin och Emma
171. BO-206Elin och herremannen
172. GA   Elin och herremannen
173. BO-198Elvira Madigan
174. GA   Elvira Madigan
175. GB   Emmas första kärlek
176. BO-214En afton så enslig i rosendelund
177. BO-366En bedragen sjöman
178. GA   En bedragen sjöman
179. BO-103En bygdens tärna, sjutton år
180. GB   En dröm i verkligheten
181. BO-360En flicka erövrat mitt hjärta
182. FI   En gubbe och en gumma de hade en kalf
183. FI   En gåmäl hänning här i Boiide fött
184. BO-289En jägare geck att jaga
185. BO-209En jägare gick sig att jaga
186. FI   En jägare gick sig jaga
187. BO-105En jägare gick ut att jaga, jaga, jaga
188. BO-38En Jägare Jick ått lunden med bössa och pistol i hand
189. FI   En landtman han tog sig en Stockholmsmamsell
190. BO-272En lantman han plöjer sin åker och sin äng
191. BO-273En lantman plöjer här sin äng ry ry ry Wä Sin går
192. BO-330En liten tid i världen jag hade mig en vän
193. GB   En militärs kärleksäventyr
194. GA   En misslyckad friarfärd
195. BO-222En mycket uppbyggelig och hjärterörande visa Statt stilla, du flicka (Ett evigt farväl i Vassmolösa)
196. BO-27En ny beväringsvisa för 1882
197. BO-261En ny beväringsvisa för 1896
198. BO-185En ny sjömansvisa
199. GB   En pigas visa i oktober
200. BO-246En sjöman har alls ingen glädje
201. GB   En sjöman älskar havets våg
202. GA   En sjömans begravning
203. BO-220En sjömanssång (Adjö, farväl! För sista gång)
204. BO-207En skärgårdsflicka ännu jag minnes
205. FI   En slant och en riksdaler
206. BO-248En sorgelig visa om trenne bevärningsgossar
207. BO-294En sång och en hälsning till dig jag vill sända
208. BO-275En tid jag mig påminner
209. BO-201En vacker sommarafton jag gick mig ut en stund
210. BO-199En vacker yngling arbetat har
211. GA   En vinterafton
212. BO-348En visa jag nu sjunga vill
213. BO-258En visa jag nu sjunga vill, den jag själv diktat har
214. FI   En visa jag nu sjunga vill, ty tiden görs mig lång
215. BO-302En visa jag skriver av kärleken stor
216. BO-267En visa jag vill sjunga blott för dig
217. BO-190En visa jag vill sjunga, om ni vill höra den
218. BO-291En visa jag vill sjunga, som tar sin början så
219. BO-243En visa jag vill sjunga, som är alldeles ny
220. BO-238En visa kan det bli
221. BO-295En visa vill jag sjunga
222. BO-97En visa vill jag sjunga från Sveriges norra gräns
223. BO-60En visa vill jag sjunga nu om kära minnen
224. BO-54En visa vill jag sjunga om ett förfärligt mord
225. FI   En visa vill jag sjunga, och det skall vara nu
226. FI   En visa vill jag sjunga, som lyder sesåhär
227. FI   En visa vill jag sjunga, som är alldeles ny
228. BO-20En vän utan kärlek, den liknar jag vid
229. BO-270Erik och Anna
230. BO-118Erik XIV:s kärleksvisa
231. BO-186Ett avsked vill jag taga utav ditt ljuva namn
232. GA   Ett hår av Hin
233. BO-164Ett mig förtryter, ett annat mig ångrar
234. FI   Ett ord jag mig påminner
235. BO-233Ett är det, som kväljer mej
236. GB   Farmareflickan
237. BO-200Farväl du, moder Svea! Nu reser jag ifrån dig
238. GA   Farväl o moder Svea
239. BO-228Farväl, du strand! Vi skjuta båten ifrån land
240. BO-81Fingal
241. GA   Fingal
242. BO-357Finngubbens frieri
243. BO-95Fiskargossen
244. FI   Fjorton år va ja i Filpesta
245. BO-14Flickan, som älskade rikedom
246. GA   Flyg sångens milda, ljuva duva, flyg
247. GB   Folkets marknadsvisa
248. BO-307Frisker kropp och muntert sinne
249. FI   Fru Get sprang uti lunden
250. GA   Från havet till den lugna stranden
251. BO-304Från havet åt den lugna stranden
252. FI   Från Malmö och till Sandås
253. GA   Fröken Agnes
254. GB   Fröken Ragnhild
255. BO-225Förflutna äro de sälla dagar
256. BO-17Förlorad kärlek
257. GB   Förlovningen
258. FI   Förlåt, je sti er så dristigt på
259. GB   Gamla farmor
260. BO-158Ge mej hit lite bläck och en pänna
261. GB   Gerda
262. BO-338Gesäller och bonddrängar
263. BO-378Giordana
264. BO-252God afton, flicka, lilla vän!
265. BO-133Gossen i den gröna lund
266. GA   Gossen och fågeln
267. BO-182Gott folk, jag vill sjunga min visa igen
268. GB   Graven vid havstranden
269. FI   Greta lilla, ack! dej vill jag ha
270. FI   Gubben han var gammal och grå
271. GB   Gubben Noak
272. FI   Gubben sad til gumman
273. BO-122Gustafs skål!
274. BO-34Gällivaravisa
275. BO-296Hale visa
276. BO-288Halevisa
277. FI   Han Lage tjente i Kungens Gaar
278. GB   Hantverksmannen
279. FI   Har man nånsin sett på så befängdt
280. FI   Hej dunkom så länge vi lefvom
281. FI   Hej dunkom så länge vi lefvom
282. BO-106Hej, dunkom, så länge vi levom!
283. FI   Helt sent en vacker aftonstund
284. FI   Herr Lager han tjente i konungens gård
285. BO-387Herr Magnus, han rider sig åt rosande lund
286. BO-51Herr Peder, han talte till konungen så
287. BO-52Herr Peder, han tjänte på konungens gård
288. BO-50Herr Peders sjöresa
289. BO-80Hjalmar och Hulda
290. GA   Hjalmar och Hulda
291. GB   Hjalmar och Ingeborg
292. GA   Hjärtat
293. BO-183Hjärtat klappar i mitt bröst
294. BO-170HON: Akk, Haukan, minns äj du
295. BO-71Hulda mö och trogna älskarinna!
296. FI   Hurra min fänta
297. BO-308Huru kan jag vara nöjder
298. BO-87Husaren kom åter från kriget och hem
299. GB   Husaren Lans
300. GB   Husarvisa
301. FI   Hvad det dock kan ändra sej
302. FI   Hvar qvinna hon är lik en vind
303. FI   Hvem är det som bultar på
304. FI   Hvi klappar du väl så oroligt mitt bröst
305. BO-331Här blåser nordost. Se flöjelen på topp
306. BO-341Här börjar att blåsa, och skeppet kullkränges
307. FI   Här jag ligger som en krossad propp
308. BO-299Här är anndag jul i år
309. GB   Hör hur västanvinden susar
310. FI   Hör på, ho lilla Greta
311. BO-169Hör, hur Adolf klagar
312. BO-45Hör, min lilla flicka, du!
313. BO-32I berj utti Norden der är jag barnafödder
314. BO-271I den skuggrika dalen, vid den källan så klar
315. GA   I en sal på lasarettet
316. FI   I fjol hade jag ock en vän
317. BO-351I fjol, när jag var liten och ingenting förstod
318. BO-334I fjor fick jag höra på den spelande lärkan
319. FI   I freden, så säjer struntskrifvaren så här
320. FI   I Horrmund der har de en handelsman
321. FI   I Januari hur fredligt då
322. FI   I Januari var mitt rum för kallt
323. BO-218I korthet jag fattar min penna i handen
324. BO-44I livets vår jag dig befinner
325. BO-362I Lomma by, där bor en vacker flicka
326. BO-23I London i en by
327. GA   I låga ryttartorpet
328. BO-210I låga ryttartorpet vid höga Hunneberg
329. FI   I mor'on reser vi till Dalarne igen
330. FI   I många former trifs det sköna visst
331. BO-386I sen nu ej, vad som är gånget
332. GA   I skymningens ensliga stunder
333. FI   I Sorunda ä ja bå födder å kläckt
334. FI   I Thoreko bodde de söstrana tvau
335. GA   I ungdomens blomstring
336. BO-227I ungdomens blomstring jag satte min tro
337. BO-30I Vestergyland der stod ett slott
338. FI   I vå n by, der bodde två pigor så rara
339. FI   I våra bistra tider
340. GB   I väntan på far
341. BO-8I Österlanden, där ståndar ett slott
342. BO-315I, herrar och grevar och tullinspektor!
343. FI   Inte tål jag gamla kär ngar
344. BO-379Italiensk visa
345. FI   Ja fråger fan ätter Harrgåls-Ola
346. FI   Ja mins la nar a fria ja
347. FI   Ja sau i Öster, ja sau i Vester
348. FI   Ja mins ett bröllop i nästa gaur
349. BO-151Ja ska sjonge en liten stomp
350. BO-313Ja, blommor har jag plockat
351. BO-22Ja, flickan tar glaset uti sin hand
352. BO-140Ja, hjärtat klappar i mitt bröst
353. BO-380Ja, hör du, unga Dora, vill du gifta dig i år?
354. BO-78Ja, nu har göken börjat att gala i år
355. BO-353Ja, tar du dig en lång
356. FI   Jag arme man, olycklig jag
357. BO-300Jag fattar min penna och det med en hast
358. FI   Jag gick mej ut en aftonstund
359. BO-234Jag gick mej ut i vida världen
360. BO-235Jag gick mej ut till att promenera
361. BO-265Jag gick mej ut åt vägen
362. BO-203Jag gick mig neder till källaren
363. BO-98Jag gick mig ut en aftonstund
364. BO-177Jag gick mig ut i lunden att höra fåglars sång
365. BO-245Jag gick mig ut i lunden, när solen fagrast sken
366. BO-126Jag hade mig en flicka
367. BO-352Jag hade mig en vän i mina unga dagar
368. FI   Jag har fått den stora sorgen
369. FI   Jag heter doktor Tidebast
370. BO-205Jag krusar inte pappa, om jag till lilla vännen går
371. BO-232Jag minnes nog den stunden, då jag glad och lyckelig
372. FI   Jag rest kring hela verldens runne klot
373. BO-148Jag ser i öster och jag ser i väster
374. FI   Jag sjunger hi! och jag sjunger hej
375. FI   Jag sjunger om en man, som hette lille Jon
376. BO-159Jag som en bondedräng
377. BO-56Jag står i tusen tankar
378. BO-325Jag sätter mig ned att skriva
379. FI   Jag tänkte stolt, vid femton år
380. BO-181Jag tänkte, att du skulle bli min maka
381. BO-226Jag var en liten oskyldig tärna
382. BO-317Jag var en ung sjöman, jag var blott arton år
383. BO-286Jag vet en flicka i vår by
384. FI   Jag vill ha rus, ett glädjerus
385. FI   Jag vill ha rus, ett glädjerus
386. BO-5Jag vill med några enkla ord uppteckna här en sång
387. FI   Jag vill nu sjunga om verldenes öden
388. BO-142Jag är en fattig fånge
389. BO-253Jag är så hjärtans glader
390. BO-113Johannes Marbo, han går i gåla
391. BO-321Ju mera jag super, ju mera jag dricker
392. BO-7Jumfrun, hon går sej åt sjödestrand
393. FI   Jungfru Considonia, i Strängnäse stad
394. BO-100Jungfrun gångar sig åt högaste berg
395. GA   Jungfrun och sjömannen
396. FI   Jungfrun ståndar på högaste berg Karin var en dugtig flicka
397. BO-197Jungfrun, hon gångar sig på högande berg
398. BO-250Jungfrun, hon gångar sig på kyrkovallen fram
399. BO-15Jägarevisa
400. BO-46Jägarn med sin gröna tröja
401. GA   Karlsborgsvisan
402. BO-90Knallarevisa
403. BO-312Kom hurtigt, sjömansgossar
404. BO-340Kom lustigt mina bröder
405. BO-333Kom lustigt, min bröder, var glada som jag
406. BO-29Kom, blicka in på en kyrkogård!
407. BO-305Kom, gossar, så skall ni få höra
408. GB   Kom, möt mig vid stranden
409. BO-254Konung Gustaf den tredjes bröllopsvisa
410. GB   Korpral Kanon
411. GA   Kors på Idas grav
412. BO-92Krinolinvisa
413. GA   Kristina Nilssons visa
414. FI   Kråkan är nyttig till mången ting
415. BO-93Kråkvisan
416. BO-192Kråkvisan
417. BO-282Kråkvisan
418. GB   Kung Erik
419. FI   Känner du den lilla pigan Elsa Iva
420. BO-217Känner du den mannen, som bor uti Drängse?
421. BO-242Känner du igen, känner du igen Stafbäckaskräddaren?
422. FI   Kära du min dotter, du gör mig ingen sorg
423. BO-64Kära du, jag är ju bunden
424. BO-19Kärleks wisa
425. FI   Lad andre kun synge om Alt hvad der er Stort
426. BO-350Lagman har lovat att ta mej till fru
427. FI   Landsherrn han sig till Åmål for
428. BO-137Lantflickans klagan
429. GA   Lars Petter och grevedottern
430. GA   Lejonbruden
431. BO-147Likt duvan, som har mistat sin maka och sitt bo
432. BO-179Lilla Alfred
433. GB   Lilla Emma
434. FI   Lilla Lisa, kom och sätt dig här
435. GB   Lille Alfred
436. BO-88Lille gossen på tullebacken
437. GA   Lille Hans
438. FI   Lill-Olle spelar och alla ska dansa
439. BO-134Linden, den växer så högt över bergen
440. GB   Liss Olof Larsson och kungen
441. GB   Liten fågel (En liten fågel satt en gång)
442. FI   Litet bo jag sätta vill
443. GA   Livets korthet
444. BO-211Långsamt sänker sig den kulna dagen
445. BO-342Långt från mitt älskade fosterlands stränder
446. FI   Långt ner i rama Småland
447. BO-141Major Brack skull till kriget sig fara
448. BO-79Majvisa
449. GB   Mamsell Amanda
450. FI   Man morer sig i Kongens By
451. GA   Martyren
452. BO-324Med ett förnöjsamt sinne jag denna visan skriver
453. FI   Med fröjd uti sinnet och glaset i hand
454. BO-70Med klagande toner och kvidande hjärta
455. BO-335Men kom till mej på lördag kväll
456. FI   Miau, Miau
457. BO-6Mig lyster i lunden att vara
458. BO-349Min fader och min moder äro döda
459. FI   Min far han var en bagare han
460. FI   Min hustrus skål!
461. BO-189Min lilla vän och kära!
462. FI   Min lilla vän, jag älskar dig
463. FI   Min Moder, imens jeg var liden
464. FI   Min mor, min mor, jag vill ha man
465. FI   Min Petter han var nu så ståtelig
466. FI   Minns du i den gröna lunden
467. GB   Mitt hem
468. FI   Mor satt i spisen, kokte toler
469. BO-241Munkvisan
470. FI   Måndagen super mästarn och jag
471. GB   Månstrålar klara
472. GA   Mälaresjörövaren
473. FI   Naar jeg var Yngling jeg aelsked en Pige
474. FI   Nau ä de Jul igen
475. BO-239Nidvisa
476. GB   Norrlänningens hemlängtan
477. BO-67Nu har tystnat den ljuvliga sången
478. BO-244Nu har vi rest kring världens runda klot
479. FI   Nu Karin från dansen
480. FI   Nu kommer första friarn, mor lilla
481. BO-224Nu längtar jag att till hemmet fara
482. FI   Nu ska i tro att Pelle skulle sta
483. FI   Nu ska vi gå te Axevalla he a
484. GA   Nu ska vi gå te Axevalla hea
485. BO-63Nu står jag på min resa och skall fara
486. BO-293Nu vill jag skriva och pennan min gripa
487. BO-171Nu vågar jag att skriva till dig, min lilla vän
488. FI   Nu ä de Jul igen
489. FI   Nu ä höanna lyktader allt uti detta år
490. FI   Nu, nu, nu, ja nu
491. BO-356Ny Älvsborgsvisa
492. FI   Nå men, har man sett på så befängdt
493. GA   Näcken han spelar
494. BO-168När bonden fyra styver har
495. FI   När du kommer till min dörr
496. FI   När ja ensam går å funderar
497. BO-343När jag blir död och lagd i graven
498. BO-311När jag endast på dig tänker
499. BO-255När jag fyllt femton år
500. FI   När jag går og tänker på
501. BO-370När jag kom på gården fram, på gården fick jag se
502. BO-91När jag var en liten dräng
503. BO-193När jag var en liten mö
504. BO-65När jag var i min ungdomsvår
505. BO-383När jag var uppå sjuonde året
506. BO-53När kvällen stundar och bjuder vila
507. FI   När Mörbro i krig skulle draga
508. FI   När som himmelens klockor skola klämta
509. FI   När som ja tjente bonddräng
510. GA   När som jag fyllde sjutton år
511. BO-375När som jag fyllde sjutton år, sjutton år
512. FI   O AEgtestand, o kjere AEgtestand
513. BO-132O du, min vän och så min älskarinna
514. BO-175O flicka, o flicka, förgyllande skrin!
515. GA   O Susanna
516. BO-33O Susanna!
517. BO-388O, min vän, tänker du mig övergiva
518. BO-107O tysta ensamhet
519. FI   Och adjö kammerater, vi råkas alla nästa gång
520. FI   Och adjö och farväl min ros och min utvalda vän
521. FI   Och alla de brev, jag till henne skref, Fridolin
522. FI   Och bonden han gick i hasselskog
523. BO-162Och bonden, han gick sig åt fureskog
524. FI   Och Boström och Hellbom uti tentamen gå
525. BO-109Och femton finnar de segla till en ö
526. FI   Och femton finnar de segla till en ö
527. FI   Och fienden ligger för Thonborgs slott
528. FI   Och först så prisa de Inga Lena
529. FI   Och gossen sköt ut båten
530. BO-187Och gossen steg i båten
531. BO-49Och gossen, som du gav mig
532. FI   Och Gubben sad till Gumman
533. FI   Och hej dunkom så länge vi lefvom
534. FI   Och hör ni raska gossar
535. BO-116Och inte vill jag sörja, men sörjer ändå
536. FI   Och jag vill ha mig en hjertans kär
537. FI   Och jungfrun gångar i gröna lunden
538. FI   Och jungfrun i högande loftet
539. BO-157Och kom till mig i ottan
540. FI   Och landsherrn han sig till Åmål for
541. FI   Och lessamt ä att lefva, och lessamt ä att dö
542. FI   Och liten flicka skulle gå till brunnen
543. BO-115Och långt nord kring Tanum
544. BO-110Och minns du, vad du lovade, ja, minns du, vad du svor
545. BO-4Och när som jag var på mitt artonde år
546. FI   Och Riddaren han gångar uppå konungens gård
547. FI   Och sjalen som du gaf mig
548. BO-329Och Vildemo, han rider sig söder under ö
549. FI   Og bonden han gick i hasselskog
550. FI   Og Kejseren boer paa det höje Slot
551. GB   Olas onda tå
552. BO-240Om alla berg och dalar, de vore utan gull
553. BO-303Om det skulle vara någon, som avråder dig
554. FI   Om dä nu så vore vå n erres be ag
555. FI   Om Lerbo de vore åcker
556. BO-363Om lile Per Stabbe
557. FI   Paal sine Höno paa Haugan utsläpper
558. GB   Pansarbåtsvisan
559. FI   Paradis hade visst Adam och Eva
560. GB   Pelle med handklaveret
561. FI   Pelle skull gifta sig med en rik enka
562. GA   Petter Jönssons amerikaresa
563. GB   Petters levnadsöden
564. BO-59Pigan, som trampade på brödet
565. BO-101Pigan, som trampade på brödet
566. BO-112På Backamo, där har jag varit förr
567. BO-347På reddens vingar ett fartyg låg
568. GB   På Roines strand
569. BO-129Pålarevisa
570. BO-130Pålarevisa
571. BO-152Pålkransång
572. BO-35Rallarevisa
573. BO-231Rallarevisa
574. BO-73Raskens trall
575. FI   Riddaren och Jungfrun de taltes ve på bron
576. BO-381Riddaren och jungfrun, de möttes uppå bron
577. BO-167Robert, Robert, minns du kalla vintern
578. GA   Rocken surrar, lampan brinner
579. GB   Rose-Marie
580. BO-37Rosendalsvisan
581. FI   Rusthållarson i Ströplehult for sig till Örebro
582. FI   Räfven hviskar en dag så här i sin håla
583. BO-89Sandals Nisse vid ett hurtigt mod
584. FI   Sankt Pehr, en vacker morgonqvist
585. GB   Schweizerflickan
586. BO-127Se stjärnorna på himmelen
587. BO-124Se, huru träget vår källarsven, han tappar!
588. BO-377Selmas klagan
589. BO-165Sent om en afton en yngling gick ut
590. FI   Sent om en aftong kommer kaftenen hjem
591. FI   Si gu afton å gu qväll
592. BO-143Simson den starke av skökan blev narrad
593. BO-120Sinclairsvisan
594. BO-86Siri, Siri, dottera mi!
595. BO-42Sissa
596. BO-161Sju år har förflutit, sen jag lämnade mitt land
597. BO-21Sjömansvisa
598. BO-196Sjömansvisa
599. BO-219Sjömansvisa
600. BO-237Sjömansvisa
601. BO-257Sjömansvisa
602. BO-376Sjömansvisa
603. FI   Skattviolen ljuder
604. BO-279Skeppet Albert Wilhelm
605. GA   Skeppet Skuldas undergång
606. FI   Skomakaren med hudar och skinn
607. BO-155Skomakarevisan
608. FI   Skräddaren han talte ve prestegårds mamsell
609. FI   Skulle jag gå ensam fästeman förutan
610. BO-266Skärgårdsflickan
611. BO-128Skärsliparevisa
612. GB   Skördemannen
613. BO-123Slaget vid Svensksund
614. FI   Snäll är en flicka vid femton år
615. BO-215Sofi, vill du en vandring med mig göra
616. BO-174Soldaten
617. BO-178Soldaten kom från kriget hem
618. BO-202Som en eld och som ett väder
619. BO-323Stackars den ungdom, som nu skall uppväxa
620. FI   Staffan var en stalledräng
621. BO-85Stick ut, min båt, med förlig vind
622. GA   Stor-Olas Maja
623. BO-278Stralsborgsvisan
624. GB   Stugan på näset
625. GA   Svarta Sarah
626. GB   Sveriges städer
627. FI   Svärmor, ho' har ett fasligt hufvubry
628. GA   Så bister kall sveper nordanvinden
629. BO-382Så blevo vi då kommenderande
630. BO-389Så fingo vi ofred i vårt land
631. FI   Så kom jä till en gaul i Hjelmstamserud
632. BO-336Så kommer bonden ridande
633. BO-247Så tager jag min bössa och så min lilla hund
634. FI   Så viljom vi marschera
635. FI   Så ä nu ändtlig de dagar komma
636. BO-195Säg fågel, varför kvittrar du
637. FI   Säg har du lust att bli soldat
638. BO-173Säg, kan du göra mig de korgarna två
639. FI   Tag Braemsen Stövler och Sporer paa
640. FI   Tag hit den gröne vanten
641. BO-374Tattarevisa
642. BO-212Tidigt jag midsommarmorgon
643. GB   Tiggarevisa
644. GB   Tiggarflickan
645. BO-337Till Stockholm for Heppeneppetepp
646. GA   Titanics undergång
647. BO-77Toras visa
648. BO-18Tordyveln och fluga
649. FI   Traslasse körde och tömmen hängde slak
650. GA   Trasten
651. FI   Tre daler och fyre skilling
652. GA   Trubadurens dödssång
653. FI   Truls han tjente på en harregål
654. FI   Trött jag vandrar uppå lifvets stig
655. BO-58Två fingo se varandra, en fattig och en rik
656. FI   Två flickor de gingo åt rosande lund
657. FI   Två jungfrur spasserade i rosendelund
658. BO-229Tycker du om mej?
659. GA   Tycker du om mej?
660. FI   Tåcka flicka vill jag fuller ha
661. BO-359Tänk och besinna dig en gång
662. BO-26Ung Erik mötte Karin sin
663. GB   Ung Erik och skön Karin (Samma som Ung Erik mötte Karin sin)
664. BO-9Unga Malkom, han rider sig åt rosandelund
665. BO-345Uppå dig har jag tänkt med ett uppriktigt sinn
666. BO-310Ut på havets vida yta
667. GB   Ut på landsvägen
668. BO-368Uti ett träd kråkan
669. BO-36Uti ängslan jag sitter och i sorgen jag går
670. BO-163Vackraste flicka, torde jag dig fråga
671. BO-364Vad glada, muntra nöjen
672. BO-367Vaggvisa
673. BO-372Vaggvisa
674. GB   Vallflickan
675. BO-160Var det du, ja, var det du
676. GB   Var skall jag mig en flicka finna
677. BO-3Varför dröjer du så länge
678. GB   Varför Eva ej behövde någon piga
679. BO-176Varför så blek om kinden?
680. GA   Vem är din vän?
681. BO-119Vi gingo ifrån Sverige med hjärta i bröst
682. BO-332Vi kommo från Livorna
683. BO-287Vi låg på Rivöfjord i svenska skärgården
684. BO-314Vi, som på havet vida
685. BO-31Vid det mord, som begicks i Haga artonhundrasextiotvå
686. GA   Vid foten av alpen
687. GB   Vid Ringdalsälv
688. GA   Vid Siljan är mitt hem
689. BO-108Vid vassen av den krökta ström
690. BO-24Vid vassen av stranden, vid sorlande bäcken
691. GB   Vildanden
692. FI   Vill ni dansa, nog skall jag spela
693. GA   Vilse i skogen
694. BO-365Visa
695. BO-191Wisa
696. BO-62Visa om Gustaf III:s mord
697. GB   Visan om skräddaregesällen
698. BO-264Visan på nittinio vers
699. BO-82Visperdalen
700. GB   Visperdalen
701. BO-369Visst är det väl tråkigt i skogen att vara
702. FI   Voxna skogen så a vi uggite ner
703. FI   Vår fana vi följa och höja vår sång
704. FI   Vår Herre det för godt ej fann
705. BO-150Vår korta tid är målat
706. FI   Våra skepp ligga klara uti hamnen
707. BO-384Välkommen, välkommen Danjel konge till mej!
708. GA   Zigenargossens klagan
709. FI   Å hör ho lilla Greta ett ord
710. FI   Å käringa lå i sönne å flåt
711. FI   Å lita tös ho sulle gå te brunnen
712. FI   Å allri i väla se n ja kummit tell
713. FI   Å bremsen han for te Permäss
714. BO-144Å båssman, han hade e endersta ko
715. FI   Å dumma rassa tre
716. FI   Å efter nu vi setter i stugu här mä fre
717. FI   Å grisen sprang åter å fram ve a grinn
718. FI   Å gubben byggde ett ba stu tak
719. BO-361Å gubben, han geck åt skogen en da
720. BO-371Å gåck int än, du Peder
721. BO-121Å har I känt uppå vår gröt
722. FI   Å hertungen han gångar sig på kammaregolf
723. FI   Å hvar ska ja ställa hästar å vagn
724. FI   Å jungfrun i högande loftet
725. FI   Å jänta å ja
726. FI   Å katten lau i onbänken
727. BO-322Å käre min man å käre min dräng
728. BO-104Å köra vatten å köra ve
729. FI   Å Lasse å Masse till Björnagården gå
730. FI   Å Masse å Lasse de tänkte nu slå rå
731. FI   Å nar a talar mä min lella vän
732. FI   Å Nils Johansen, den vaene guten
733. FI   Å när jag kommer hem till min lillade Anna
734. BO-111Å packa dig åt alekärr
735. FI   Å prinsen Carl Johan kumderade oss i fält
736. BO-13Å segla mäg ut här söre mä strann
737. FI   Å varre kan foll allri finnes te
738. FI   Å Woxna skogen så ar vi huggite ner
739. BO-145År artonhundra nio och fyratio år vi har
740. BO-301År artonhundrafemtioni
741. BO-146År artonhundraförti, så skrives det alltjämt
742. BO-320År artonhundrasextiosex
743. GA   År attanhundrafyrti vi te Moalägret for
744. GA   Älvsborgsvisan
745. BO-76Ölandsflickan
746. FI   Ör ni beväringa, som skall till Tuna gå