Du, all hälsas källa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Du, all hälsas källa
av Olof Kolmodin
Diktad 1734. Nr 107 i Andelig Dufworöst, 1770 under Åttonde afdelningen. Tillfällig Andakts-Röst. Surbruns-Sång. Nr 366 i 1819 års psalmbok under rubriken Vid hälsobrunnar. För 1937 års psalmbok uteslöts andra versen och rubriken var Det kristna livet. Trons prövning under frestelser. Sjungs till samma melodi som JEsus är min hägnad. På Wikipedia finns en artikel om Olof Kolmodin.


Ur Andelig Dufworöst, 1734 (6:e upplagan 1770)[redigera]

1.
Rätta Hälso-Källa,
JEsu, låt upwälla,
Lifsens ådrors lopp.
Kom, och nådigt hela.
Alt hwad mig kan fela
uti själ och kropp;
På det jag,
Til hälsan swag,
Må, i båda delar, finna
Lif och krafter rinna.

2.
Ach! wi daglig sluke
(Däraf bli wi sjuke)
Syndens stygga slem.
Du, wår enda hälsa,
Kan frå döden frälsa
både lif och lem.
Råd först bot
För själens sot;
Och emedan kroppen späkes,
Hjelp at andan läkes.

3.
Dock bör man ock dyrka
Kroppens lif och styka
För Din dyra sknk:
Ach! så wärdes dämpa
Min lekamens krämpa,
Och den här fördränk.
Gif Din kraft
Til jordens saft:
Låt Din Allmagt källan stärka,
Och mig wärkan märka.

4.
Själens sår ock skada,
Får jag saligt bada,
JEsu i Din blod:
Men för kroppens sjuka
Låter du mig bruka
Denna källas flod.
Ach! så rör,
Och kraftig gör,
Så til mitt som andras bästa,
Detta vårt Bethesda!

5.
Skal jag sjukdom draga!
Ach! så låt Din aga
Min förbättring bli.
Men, wil Du förläna
Nåd at Dig här tjena
Frå min plåga fri:
Skal min mun,
O Lifsens Brunn,
Dig, för ädla hälsans gåfwa,
Nu och ewigt lofwa.

1.
Du, all hälsas källa,
Jag till dig vill ställa,
Jesu, allt mitt hopp.
Värdes nådigt hela.
Allt vad mig kan fela
Så till själ som kropp:
Giv, att jag,
Betryckt och svag,
Må i allt ditt bistånd finna
Och förbättring vinna.

2.
Allt vad själen kränker,
Jesu, du fördränker
I ditt dyra blod;
Men för kroppens sjuka
Låter du mig bruka
Denna källas flod.
O, så giv
Ny kraft och liv
Så till mitt som andras bästa,
Detta vårt Betesda!

3.
Skall jag sjukdom draga,
Ack, så låt din aga
Min förbättring bli;
Men om du mig låter
Hälsan vinna åter,
Stå mig nådigt bi
Att var stund
Av hjärtans grund
Dig med ord och gärning lova,
Herre, för din gåva.

Nr 366 i 1819 års psalmbok[redigera]


1.
Du, all hälsas källa,
Jag till dig vill ställa,
Jesu, allt mitt hopp.
Värdes nådigt hela
Allt vad mig kan fela
Så till själ som kropp.
Giv att jag,
Betryckt och svag,
Må i allt ditt bistånd finna
Och förbättring vinna.

2.
Allt vad själen kränker,
Jesu, du fördränker
I ditt dyra blod;
Men för kroppens sjuka
Låter du mig bruka
Denna källas flod.
O, så giv
Ny kraft och liv,
Så till mitt som andras bästa,
Detta vårt Betesda.

3.
Skall jag sjukdom draga,
Ack, så låt din aga
Min förbättring bli;
Men om du mig låter
Hälsan vinna åter,
Statt mig nådigt bi
Att var stund
Av hjärtans grund
Dig med ord och gärning lova,
Herre, för din gåva.