En söndagsmorgon i skogen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Dagbräckningen
En söndagsmorgon i skogen.
av Elias Sehlstedt
Afsked från badorten  →
Ur Ny Illustrerad Tidning. 21 Maj 1870, N:o 21(168) Se digitalisering på ALVIN!


En söndagsmorgon i skogen.


 Ja, jag hör, ja, jag hör,
 Hur det susar i skog:
 Det är vårvindens flägt,
 Sedan vårsolen log.
Och det porlar i berg och i dal på en gång:
 Det är vårbäckens sång.

 Lärkan sjunger sin hymn
 Öfver dalar och fält,
 Och i jublande lof
 Under himmelens tält
Klingar trastarnes sång uti björkar och alm
 Som i kyrkan en psalm.

 Och ett tempel för visst
 Är naturen som står
 Majestätisk och hög
 I den blommande vår,
Och dess öfversteprest i sin talarestol
 Är den strålande sol.

 Och den bok, hon slår opp
 På sitt altarebord,
 Är en evighetsskrift
 Af Guds lefvande ord;
Och dess lära är hög, och hvar dogm som hon har,
 Är som stjernorna klar.

 Hvad som skimrar i dal
 Kanske inte du vet;
 Hvad som skiftar på äng,
 Skall jag säge dig det:
I hvart strå, i hvar knopp, i hvar blomma som ler,
 Guds församling du ser.

 Heligt visst är det rum,
 Der du andaktsfull står,
 Och den skugga du ser,
 Öfver ängarna går,
Och som går uti dag, som i sekler den gått,
 Är Guds mantelfåll blott.

 Allt är redo till bön,
 Allt är helgadt till frid.
 Sjelfva luften sig skiljt
 Ifrån oro och strid:
Allt är lugnt, allt är fritt ifrån agg, ifrån hat –
 Låt oss hålla sabbath!

E. S—dt.