Författare:Herman Hofberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Herman Hofberg, fornforskare, läkare, född 1823, avled 1883.

Verk (urval)[redigera]

 • Södermanlands phanerogamer och filices, 1852
 • Allmoge-ord i Vestra Nerikes bygdemål, 1861
 • Edsbergs socken, historisk och antiqvarisk beskrifning, 1863
 • Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk m.m, 1868
 • Sverige: Geografisk-historisk läsebok för hemmet och skolan, 1870
 • Förteckning öfver Nerikes fasta fornlemningar, 1871
 • Genom Sveriges bygder: skildringar af vårt land och folk, 1872
 • Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande tid, 1876
 • Nääs i Vestergötland, 1876
 • Lapparnes husdjur, 1876
 • Lapparne i Lule lappmark, 1877
 • Vinterfiske i Hallbosjön, 1878
 • Sofiero: Beskrifning, 1878
 • Skildringar ur svenska folklifvet, 1878
 • Gammalt bergmanslif, 1878
 • Lapparnes giftermål, 1879
 • Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland, 1880-1881
 • Svenska folksägner samlade samt försedda med historiska och etnografiska anmärkningar, 1882