Nerikes gamla minnen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nerikes gamla minnen
av Herman Hofberg
Förord  →


[ titel ]

NERIKES GAMLA MINNEN,

SÅDANA DE ÄNNU QVARLEFVA I

FORNLEMNINGAR, FORNFYND, AFLEFVOR AF MEDELTIDENS KYRKLIGA KONST, FOLKLIF, SÅNGER, SÄGNER, FOLKSPRÅK, M. M.

ETT BIDRAG TILL

FÄDERNESLANDETS FORNKÄNNEDOM, KONST- OCH ODLINGS-HISTORTA.

AF

HERM. HOFBERG.

SEKRETERARE I FÖRENINGEN FÖR NERIKES FORNMINNEN.
ÖREBRO

ABR. BOHLIN, 1868

[ citat ]Wenn die neuere Geschichte durch die Nähe der Begebenheiten, und ihre vielfachen Beziehungen auf die Gegenwart, ihre Wichtigkeit erhält, so hat dagegen die des Altherthuns gewisse ihr eigene Vorzüge, welche ihr trotz des Zwischenraums so vieler Jahrhunderte dennoch ein nie verschwindendes Interesse, welche ihr gewissermaaseen einen Glanz von ewiger Jugend geben.

Heeren.

INNEHÅLL.

Förord    
Inledning sid. 1.
Minnen från Hednatiden « 16.
 I. Forngrafvar « 16.
 II. Domareringar « 33.
 III. Borglemningar « 39.
 IV. Sagan om Hackhemmen « 48.
 V. Sigtryggsberg « 54.
 VI. Fornsaker, funna i Nerikes jord « 61.
Minnen från Medeltiden « 79.
 VII. Runstenar « 79.
 VIII. Riseberga kloster « 96
 IX. Ramundeboda « 120
 X. Örebro kloster « 129.
 XI. Minnen och lemningar efter några af de äldsta kyrkorna « 132.
 XII. Qvarlefvor af medeltidens kyrkliga konst « 141.
Historiska Tidsbilder « 175.
 XIII. Herr Gudmar till Käggleholm « 175.
 XIV. Mordet vid Göksholm « 176.
 XV. Fru Brita Tott « 179.
 XVI. Minnen af Danska fejden 1520 « 182.
 XVII. Præstigiæ Kumlenses « 186.
 XVIII. Bondupproret 1653 « 189.
Folket « 191.
 XIX. Byggnadssätt, klädedrägt, sedvänjor och bruk, i högtidslag och hvardagslif i äldre tider « 191.
 XX. Skrock och signerier « 210.
 XXI. Folksägner « 229.
 XXII. Nerkiska Djur- och Växtnamn « 244.
 XXIII. Folksånger och Folkmusik « 248.
 XXIV. Folkspråket « 269.
Musikbilaga « 285.
Register « 295.