Författare:Nils Sjöberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nils Sjöberg, konsthistoriker, född 1871, avled 1914.

Sjöberg avled vid en gasolycka i sitt hem på Karlbergsvägen 78 i Stockholm där även hans hushållerska omkom. Tidningsnotis i samband med hans dödsfall: "Dr Sjöberg var född 1871 i Broby, Kristianstads län, tog licentiatexamen i Uppsala 1897, blef amanuens vid Viktoria-museet för egyptiska fornsaker i Uppsala 1896, vid universitetsbiblioteket 1897 och vid universitetets konstsamling 1898, hvarifrån han år 1905 tog afsked. Hushållerskans namn är ännu ej kändt. Hon torde ha varit omkring 25 år gammal."[1] Hushållerskan namngavs några dagar senare som Hilda Jannesdotter, född 1888.[2]

Verk (urval)[redigera]

 • Difteriens uppträdande i Skåne under femton år (1881-1895), 1898
 • Upplandsvyer, förtecknade, 1900
 • Svenska porträtt, 1 samlingarne vid Uppsala universitet, 1903
 • Svenska porträtt, 2 porträttsamlingen på Hedensberg, 1903
 • Svenska porträtt, 3 Olof och Caroline Wijks porträttsamling, 1903
 • Svenska porträtt, 4 Grefve Reinhold von Rosens porträttsamling, 1903
 • Svenska porträtt i offentliga samlingar. 1, Drottningholm, 1905
 • Svenska porträtt. D. 2, Samlingarna å Edsberg och Hedensberg, 1905
 • Svenska porträtt i offentliga samlingar. 2, Gripsholm, Vasatiden, 1907
 • Kvinnan i svensk karikatyr: med 35 textillustrationer och konstbilagor, 1907
 • Gustaf I:s söner: en porträtthistorisk studie, 1907
 • Konung Gustaf I:s fatbur på Gripsholms slott, 1907
 • Från ett julgille i början av 1500-talet, 1907
 • Konung Gustaf I:s fatbur på Gripsholms slott, 1907
 • En germansk julfest i Konstantinopel på 900-talet, 1907
 • Stockholms stads tänkebok under vasatiden, 1908
 • Porträtt af svenska läkare och apotekare, 1910
 • Rituala bruk vid våra hälsokällor, 1911
 • Esplunda Ringkarleby socken, Glanshammars härad, Örebro län, 1911
 • Aske: Håtuna socken; Håbo härad, Uppsala län, 1911
 • Johan Ekeblads bref 1: Från Kristinas och Cromwells hof, 1911
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [1] Från kadettåren, 1912
 • Olof och Caroline Wijks porträttsamling / beskriven af Nils Sjöberg, 1914
 • Grefve Reinhold von Rosens porträttsamling beskrifven, 1814
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [2] I främmande land, 1915
 • Johan Ekeblads bref 2: Från Karl X:s fälttåg samt lifvet i hufvudstaden, 1915
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [3] I Fredrik I:s Sverige, 1916
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [4] Ur frihetstidens lif, 1917
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [5] Gustaf III och flottan, 1918
 • Amiral Carl Tersmedens memoarer [6] I Ehrensvärds Carlskrona, 1919

Noter[redigera]

 1. Svenska Dagbladet 9 april 1914, sida 9
 2. Svenska Dagbladet 11 april 1914 sida 5