Frosta ting

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ett reseminne. N.
Lördagsqvällens jul- och teater-kalender
av okänt

Frosta ting. N.
Inför hungersdöden. E.  →


[ 82 ]

Frosta ting.

En nordisk bonde — han föddes fri,
Och fri han lefde och dog,
Och aldrig tålte han tyranni,
Det rönte kungarne nog.

När Håkon gode på Frosta ting
Med våld vill kristna sitt folk,
Då stiger fram utur bönders ring
En värdig, ljungande tolk.

„Vi skänkt dig kärlek, o kung, och tro,
Men om vår frihet du stjäl,
Då skall ej länge bland oss du bo,
Då går det aldrig dig väl.

Ty bönders vilja, o kung, den är,
Att du skall hålla vår lag,
Och om du måttligt af oss begär,
Vår tro och kärlek då tag!

Men om med hårdhet du detta mål
Mot oss vill följa likväl,
Då, vet det, ingen ibland oss tål
Att bli behandlad som träl.

[ 83 ]

Och med din makt är då snart förbi,
Och riket mer ej är ditt.
En annan höfding då utse vi.
Välj, konung, valet är fritt!“

Och kungen fogar sig utan knot.
Han vet, på fädernemark
En skuggbild icke är bondens hot
Och bondens vilja är stark.

N.