Går här ut I Zions döttrar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Går här ut I Zions döttrar
av Okänd författare
Psalm 84 i Andelig Dufworöst, 1734 under Sjette Afdelningen. JEsus Andakts-Röst. Kärlekens blodiga skådeplats. Sjungs till samma melodi som Skåder, skåder nu här alla. På Wikipedia finns en artikel om Andelig Dufworöst.


1.
Går här ut I Zions döttrar,
Edar Salomon att se,
Han är snärd i dödsens fjättrar,
Och med törne krönt, til spe.
Ser, Han prässar, blodig swett!
Ho har sådan kärlek sedt?

2.
På sitt Bröllop eder käre
Kläder sig i rosenrödt:
Oss til tröst, syndar' äre,
Hat Guds Lam til döds sig blödt.
En Blod-Brudgum Han wisst är,
Som til blods oss hafwer kär.

3.
Dagen, som så honom plågat,
Kallar Han sin Frögde-dag,
Ty af lust hans hjerta lågar,
Oss at wärfwa Guds behag.
Kysser då, Ach! kysser den,
Som är så beständig Wän.

4.
All Hans strimmor äro munnar,
hwilka trösta wåra själ:
Och Hans sår de äro brunnar,
Som oss wederqwecka wäl;
Sidan för en fri-stad står,
Där man säker tilflygt får.

5.
Hermon dryper blodig wäta;
Men hwar tår Bethesda är.
Detta haf kan ingen mäta:
Zion, kom och twå dig här.
JEsu helga purpurflod
Sköljer af din skuld och blod.