Gamla Stockholm/Bildförteckning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ bildförteckning ]
FÖRTECKNING
öfver i detta arbete införda illustrationer.

1. Brandvakts-sax. 2. Gyllenläder från 1600-talet. 3. Voltaire-stol från 1700-talet. 4. Vaktjakten utanför Skeppsholmen. 5. Svensk Porte-Chaise från 1700-talet. 6. Silfvercrantskan. 7. Vårdtornet på Brunkeberg 1733. 8. Stol från slutet af 1600-talet. 9. Stol från början af 1600-talet. 10. Män, drickande ur kåsor. 11. Remmare från 1600-talet. 12. Remmare upp- och nedvänd. 13. Gamla Norrbro med Grefve Pehrs (Brahes) hus. 14. Tryck-taffel (Biljard) från 1700-talet. 15. Ostindiska Kompaniets skepp Götha Lejon. 16. Svartbrödraklostret i Stockholm. 17. Källaren Fredens skylt. 18. Källaren Remmarens skylt. 19. Claræ Schola. 20. Benjamin Lejas Jul-Exposition vid Gustaf Adolfs torg. Tolfskillingsrummet. 21. Julmarknaden på Stortorget. 22. Den söndriga bron, Skuggspel. 23. Laterna magica. 24. Kuse och kaka. 25. Nisse och Nasse. Julbock. Gris. 26. Julbullar från 1600-talet. 27. Julbulla från 1637. 28. Julgranar. 29. Fastlagsris. 30. Fastlagsputs. 31. Tornerspel på första Maj. 32. Majstång. 33. Den nya giggen. 34. Första-Maj-ryttare. 35. Uggelviksbalen. 36. Midsommarfest. 37. Löfmarknaden. 38. Bellmansbystens invigning. 39. Stockholm från 1500-talet med Norreport och Brunkeberg. 40. Vauxhall i Kungsträdgården. 41. Vue af Kungsträdgården 1801. 42. Rotundan i Humlegården. 43. Karusellen i Humlegården. 44. Södra bergen åt Saltsjösidan. 45. Mosebackes källare i forna dagar. 46. Strömparterren 1841. 47. Tivoli vid Norrtullsgatan. 48. Montagnes Russes på Djurgården. 49. Musikanter på 1500-talet. 50. Blinde Collingen. 51. Filikromen. 52. Blinda Kalle. 53. Nassauergosse med dragharmonika. 54. Femtonkonstnär. 55. Kasper-Häusermann. 56. Kasper-teater på Djurgården. 57. Kasper-figurer: Kasper, hans hustru, Mexikanaren, Djefvulen. 58. Lars Hjortsberg som Marktschreier. 59. H. M:t Carl XIII:de. 60. Lyckans stjerna. 61. Tartariskt sändebud i Stockholm 1650. 62. Turkiskt sändebud i Stockholm 1650. 63. Pin-ta-jin, kinesisk ambassadör. 64. Illumination den 17 Dec. 1672. 65. Begrafningspenningars kastande vid Carl X:s begrafning. 66. Carl Michael Bellman. 67. Lottsedel i nummerlotteriet. Facsimile. 68. Barnhusbarn. 69. Frimurare-Barnhusbarn. 70. Stånddrabant. 71. Brudvisning på Söder. 72. Kappkörning på Brunnsviken. 73. Vaktbricka från Gustaf III:s tid. 74. Corps de garde. 75. Vaktparaden 1831. 76. Den sista grafstenen på Ladugårdslands fattigkyrkogård. 77. Apoteket Lejonets gamla skylt. 78. Apoteket Morianens skylt. 79. Apoteket Enhörningens skylt. 80. Apoteket Hvita Björns skylt. 81. Kronan i Storkyrkobrinken. 82. Apoteket Kronans skylt. 83. Apoteket Kronans väggtafla sedan Karl XII:s tid. 84. Apoteket Gripens skylt. 85. Gamla vårdtornet på Brunkeberg. 86. Eldsläckning på 1500-talet. 87. Brandtafla från 1728. 88. Gamla brandredskap: spruta, svabel och läderhink. 89. Brandvaktsskramla. 90. Sprutkarlshatt. 91. Brandkårens standarer och stafvar. 92. Gammalt brandförsäkringsmärke. 93. Riddarholmens forna utseende. 94. Riddarholmsbranden 1802. 95. Sandstensornament från De la Gardieska palatset. 96. Dramatiska teaterns brand 1825. 97. Hans Jakob Seseman. 98. Nils von Rosenstein. 99. Christopher Carlander (Döddoktorn). 100. Bakelse-Jeanna. 101. Drottninggatan med bakelseståndet i hörnet af Sqvalbänken. 102. John Hall. 103. Getgubbens pil på Maria kyrkogård. 104. Vackra Dalkullan. 105. Apotekar Ris. 106. Mallénska gångposten. 107. Professorn i aftagande. 108. Gustaf Björn. 109. Vagga i medeltidens stil. 110. Karl XII:s vagga. 111 och [ bildförteckning ]112. Krona och krans på 1830-talet. 113. Karl XII:s gångstol. 114. Docka från Karl IX:s tid. 115. Docka från 1613. 116. Barnporträtt från 1613. 117 och 118. Dockor från Gustaf III:s tid. 119. Leksak i början af 1800-talet. 120. Skallra från 1700-talet. 121 och 122. Gustaf III:s leksaker. 123. Snöfästning och snöbollskrig på 1500-talet. 124. Barnlekar på 1600-talet. 125. Tysk hage från 1700-talet. 126. Tuppen i 1637 års Abc-bok. 127. Tuppen i Karl XII:s Abc-bok. 128. Tuppen i 1760 års Abc-bok. 129. Tuppen år 1816. 130. Stafningsmetod ur Orbis pictus. 131. »Måttlighet» ur Orbis pictus. 132. Robinson Crusoe. Stockholm 1785. 133. Robinson Crusoe. London 1719. 134. Lunkentus. Jönköping 1832. 135. Lunkentus. Sundsvall 1845. 136. Lunkentus. Norrköping 1791. 137. Lunkentus. Gefle 1800. 138. Medeltidsskola. 139. Stockholms skolas sigill från 1500-talet. 140. Skolsal på 1600-talet. 141. Trivialskolans hus 1761. 142. Plan af Trivialskolans inre 1761. 143. Stockholms Gymnasii nedra förstuga. 144. Portöfverstycke å Tyska skolhuset. 145. Relief å Tyska skolans hus. 146. Clara kyrkas förberedande klass. 147. Helga-Lekama-Gillets vapen och sigill. 148. Erke-engeln Mikael, skräddarnes skyddspatron. 149. Tunnbotten. 150. Tunnbindare-embetets signet. 151. Färgareskylt. 152. Sadelmakareskylt. 153. Glasmästareskylt. 154. Messingsslagare-embetets skrålåda. 155. Bagaregesällernas skrålåda. 156. Kopparslagarnes sparbössa. 157. Snörmakarnes sparbössa. 158. Gesällkäppar. 159. Klappholz. 160. Plåt- och harneskgesällernas »Välkomma». 161. Snickaregesällernas skråfana. 162. Portstycke på Vindragareherberget. 163. Vindragareherberget i Stora Hoparegränden. 164. Saltmätareherberget å Skärgårdsgatan. 165. Det inre af Saltmätare- och Spanmålsbärareherberget. 166. Stockholms Borgerskaps mönstring af Gustaf III på Adolf Fredriks torg den 30 Sept. 1790, efter Pehr Hilleströms tafla i börshuset, extra plansch. 167. Stadsmajor. 168. Borgerskapets kavallerist. 169. Borgerskapets infanterist. 170. Stortorget med gamla rådhuset. 171. Carl Abraham Arfwedson. 172. Clas Grill. 173. Hans Niclas Schwan. 174. Johan Westin. 175. Äreport på Slottsbacken 1835. 176. Dekoration i Timmermansorden. Första graden. 177. Dekoration i Timmermansorden. Tredje graden. 178. Eriksberg. 179. En del af trädgården å Piperska muren. 180. Axel Arvid Raab. 181. Sveaordens märken på Vasa- eller Sveaholmen. 182. Bellmanska sällskapet. 183. Bellmanska sällskapet. 184. Aurorakedja. 185. Redlige Svenskars kraschan. 186. Mamsell Maja Lisa. 187. »Tandpetaren på Söder». 188. Rumormästare vid Sabbatsbergs helsobrunn. 189. Knappen på rumormästarens käpp. 190. Musikalisk aftonunderhållning i ett borgarhus omkring 1825. 191. Ankomst till en Carlbergsbal. 192. Operakällaren en afton på 1840-talet. 193. Arbetsfordon och Herrskapsvagn från 1600-talet. 194. Förnäm herrskapsvagn från början af århundradet. 195. Hyrkusk. 196. Gästgifvarskjuts från Packartorget. 197. Diligence på 1830-talet. 198. Kull-vefbåt. 199. I ångfartygshamnen vid Riddarholmen. 200. Hästbåten. 201. Lusttur på vattenskidor. 202. Vestgöte. 203. Stockholms äldsta byggnad, »Assistanstornet». 204. Clara Nunna. 205. Grafsten i Spökslottets trädgård. 206. Katten på Vesterlånggatan. 207. Straffstock. 208. Henric Liljensparre. 209. Olof af Wannqvist. 210. C. U. Nerman. 211. Budkafle för dalkarlarnes uppbrott till Stockholm 1743. 212. Spikklubba. 213. Utanför Stadshuset, Juli 1838. 214. Crusenstolpes kajuta på Kastellholmen. 215. Slagsmålet på Malmens källare d. 30 Okt. 1842. 216. Gåsmarsch. 217. Peter Brenner. 218. Peter Brenners afrättning. 219. Spanska fiolen. 220. På Smedjegården. 221. »Paltar». 222. Gatuscen.

En större extra plansch: Riksdags-afblåsning, efter en i enskild ego befintlig lavering af A. Schützercrantz.


——————