Gamla Stockholm/Innehåll

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ innehåll ]

INNEHÅLL.

   
Inledning. En Stockholmspromenad på 1730-talet sid. 1—27
Kap. I. Högtiderna Jul och Påsk » 28—47
Kap. II. Folkfester » 48—89
Första Maj. Trefaldighetsafton. Löfmarknaden. Bellmansfesten.
Kap. III. Förlustelseställen sid. 90—122
Trånga gränder. Norreport och Brunkeberg. S:t Clara gärde. Kungsträdgården. Jungfruträdgården. Lustdal. Humlegården. Örtagården på Södermalm. Mosebacke. Strömparterren. Barnhusgården. Nya komiska teatern. Concerts à la Musard. Beyers trädgård. Värdshus söder- och norrut. Norra Tivoli. Djurgårds-Tivoli. På Kungsholmen. Kirsteinska trädgården. Montagnes Russes.
Kap. IV. Gatmusik och Folknöjen sid. 123—141
Gatans toner och gatmusiken. Marktschreier. Förevisare.
Kap. V. Gratisnöjen sid. 142—177
Främmande sändebud. Kröningar. Illuminationer. Kungliga begrafningar. Nummerlotteriet. Likvisning. Brudvisning. På Ladugårdsgärdet. Kappåkningar. Riksdagsblåsning. Vaktparaden.
Kap. VI. Farsoter sid. 178—207
Digerdöden. Pesten 1710. Engelska svetten. Koleran 1834. Läkare i gamla tider. Bardskärare och badare. Hofapotekaren Mäster Lukas och hans efterträdare. Stockholms apotek.
Kap. VII. Eldsvådor sid. 208—234
Elden renhållningsentreprenör. Eldsvådor i Stockholms äldsta tider. Släckningsanstalter fordom. Gamla brandreglementen. Eldfarligt uppträde på Södermalmstorg 1663. Stockholms slotts brand. De stora eldsvådorna 1751 och 1759. F. J. von Akens eldsläckningsförsök 1792. Branden på Riddarholmen 1802. Dramatiska teaterns brand 1825. Riddarholmskyrkans brand 1835. Eldsvådan i Stadsgården 1842.
Kap. VIII. Gatans ryktbarheter sid. 235—259
Seseman. Nils von Rosenstein. Döddoktorn. Bakelse Jeanna. John Hall. Getgubben på Adolf Fredriks torg. Vackra Dalkullan. Apotekar Ris. Mallén och gångposten. Professorn i aftagande. Gustaf Björn.
Kap. IX. Barn och Ungdom sid. 260—280
Vaggan och dopet. Amvisor. Lekar. ABC-boken. Tuppen. Orbis pictus. Regnérs begrepp. Telemaque. Robinsson. Godtköpssagor.
[ innehåll ]
   
Kap. X. Skolor sid. 281—340
I mörker och köld. Latin, sång och stryk. Trivialskolans äldsta tider. Martini bulla 1419. Äldsta skolhuset. I Gråmunkeklostret. Annales scholæ från 1630. Vid Själagårdsgatan. Socken- och likgång. Huru lärarne hade det. Raballer. Skådespel och skolfester. Hvarifrån skolgossarne kommo. Gymnasium. Tyska skolan. Riddarhusskolan. Malmskolor. Lancasterskolan och folkskolor. Enskilda skolor.
Kap. XI. Gillen. Skrån. Gesällskap sid. 341—368
S:t Karins gille. Vårfrugillet. S:t Gertruds gille. Helga-Lekama-gille. Gillets organisation. Huru det tillgick vid gillefesterna. Huru mycket man förtärde på åldermannens revisionskalas. Gillets slut. Skräddarnes skrå från 1356. Skräddarnes skyddspatron. Mästareskörd och mästarekost. Gillesdrickning. Skomakarnes skrå. Murare och smeder. Guldsmeder. Dragare. Snickare. General-embetes-skrå. En peruk inför rätta. Gesällherberge. Vandrande gesälls mottagning. Vindragareherberget. Saltmätarnes och spanmålsbärarnes herberge. Förhållandet mellan mästare och gesäller.
Kap. XII. Borgerskapet sid. 369—427
På forum. Huru borgarena höllo burspråk. Svenskar och tyskar. Borgmästare och råd. Olof Larsson och S:t Olof. En berest rådman på 1600-talet. Furubom och S:t Johannes. Rådstufva och Ciämnärs-Cammare. Kasten-Håf. Stadshuset och nya Rådhuset. Vakthållningar och fejder i gamla tider. Borgerskapets parader och mönstringar. Handel och vandel. Börsen på Tyska kyrkogården och vid Stortorget. Gamla borgarslägter. Borgerskapets fester.
Kap. XIII. Ordenssällskap och Klubbar sid. 428—465
Fråssare. Politiska klubbar. Gula knapparne. Augustibröderne och Svenska Botten. Awazu och Wallassis. Grefve Ekeblad och 27 supar kanelbränvin. Frimurare. Utile Dulci. Timmermansorden. Poppe och Barfod. Coldinuordens höga anor. Firmamentsordens fixstjernor och konstellationer. Reuterholm och hans adepter. Metatron. Illuminater och Asiatiska bröder. Johanniter. Par Bricol. Bränvinsorden. Svea-Orden. Neptuni-Orden. Gröna rutan. Bellmanska Sällskapet. Amaranther-Orden. Nytta och Enighet. Aurora. Polymnia. Thalia. Redliga Svenskar. Redliga Förbundet. Sällskapet. Lilla Sällskapet. Bildningscirkeln. Konstnärsgillet. Gröna stugan.
Kap. XIV. Sällskaps- och Värdshuslif sid. 466—509
Föredöme från hofvet. Vid bröllop och begrafningar. Öfverflödsförordningar. Vin- och ölprof. Bränvin, kaffe och tobak. Lagenliga rockar och styfkjortlar. Sidenförkläden och åtta dagars vatten och bröd. Erland Bromans hushåll. Malmgårdar och Fåfängor. Pelaren vid Lilla Ersta. Surbrunn. Djurgårdsbrunn och Sabbatsberg. Matsedel från 1801. Mantalsskrifning och öfverflödsvaror. Sällskapssånger. »Ljusinbrinning». Carlbergsbal. Värdshuslif. Gamla wijnkällare. Operakällaren. Schweitzeriernas uppkomst.
Kap. XV. Kommunikationer sid. 510—527.
Åkare och åkartaxor. Släda, kärra, schäs och droska. Trähästen. Hyrkuskar. Djurplågeri. Post-chaise. Omnibusen »Försöket». Skjutskärror och diligencer. Roddarpigor och roddargummor. Kull-roddbåt och vefslupar. Olof Rudbecks jakt. Mälarefärd i gamla tider. Amphitrite och Yngve Frey. Trampbåt och vattenskidor.
[ innehåll ]
   
Kap. XVI. Slangord och Bångmål sid. 528—535
Gatans språk. Skolgossespråk. Flera slag af rotvälska. Fängelsespråk. Ziguenarmål. Vestgötamål. Sotarnes, målarlärlingarnes och skomakargossarnes hvisslingar.
Kap. XVII. Sägner och skrock sid. 536—544
Stocken i assistanstornet. Makalös och Jakob De la Gardie. Clara nunna. Spökslottet. Katten på Vesterlånggatan. Tornväktarskrock. Hvita frun på Stora barnhuset. Djefvulens grasserande på Luntmakaregatan. Den sköna Melusina. Spöket på Johannis kyrkogård. Småskrock.
Kap. XVIII. Flora och Fauna sid. 545—551
Gräsbete på gatorna. Hvad som växt mellan gatstenarne. Gamla trädgårdar. Hvad som odlades i Kungsträdgården i gamla tider. Hvad Humlegårdens köksträdgård lemnade till kungl. hofvet. Vilda djur och husdjur. Fåglar och fiskar. Husens obehag.
Kap. XIX. Polis sid. 552—617
Gator och rännstenar. Kyrkogårdarne betesmarker. Svin och smuts. Renhållning. Gatulysning. Dricksvatten. Salupolis. Fattigvård. Oordningar och slagsmål. Polisen får eget forum. De äldsta öfverståthållarne. Poliskammaren och polismästarne. Daldansen, Fersens mord, oroligheterna 1838 och 1848. Gåsmarsch. Missdådare, galgar och bilor. Jacob Guntlack. Lasse-Maja. Breitfeldt. Lagerstråles mord. Kopparmatte och kåken. Spanska fiolen, stocken och skampallen. Fängelser. Rosenkammaren och Hvita hästen. Gevaldiger, korfvar och paltar. Passväsendet.