Gamla Stockholm/Reg01

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 618 ]

REGISTER.

I. Person-namn-register.

Adelcrantz, Göran. 372.

Adlerfelt, baron, riksråd. 582.

Adolf Fredrik. 102, 381, 511.

Ahlberg, J. D., lifmedikus. 186.

Ahlberg, Daniel, polismästare. 575.

Aken, von, Frantz Joachim, apotekare. 222.

Albrecht af Mecklenburg. 209.

Allard, Jean, trädgårdsmästare. 96.

Alm, Petrus, lektor. 316.

Almgren, bankobokh. 598.

Almlöf, N. W., skådespelare. 194, 227, 608.

Alsinius, Christiernus, rektor. 297, 312.

Alströmer, Patrik. 435.

Ambrosiani, balettmästare. 495.

Anders Skolmästare. 285.

Anders Sigfridsson. 375.

Andersson, Oskar, teaterdirektör. 103.

Angermannus, Abr. Andreæ. 286, 287.

Arckenholtz, J. 612.

Arfwedson, Abraham. 406.

Arfwedson, Anders. 406.

Arfwedson, Carl Abraham. 407.

Arfwedson, Jakob. 406.

Arfwedson, Karl Kristoffer. 406.

Arfwedson, Karl David. 407.

Argillander, hofrättsråd. 121.

Arosin, Martin, f. d. källarmästare. 608.

August II i Polen. 140.

Aulævill, Peter, borgmästare. 313, 414.

Austrell, Olof, politiborgmästare. 371.


Badelius, källarmästare. 502.

Bagge, C. A., magister. 339.

Bagge, Jacob. 398.

Bajard, stortjuf. 605.

Bakelse-Jeanna. 241.

Banér, Christina Dorothea, fru. 569.

Banér, Gustaf. 579.

Baner, Göstaff, hofmarsk. 376.

Barchius, biskop. 298.

Barclay, Wilhelm, öfverste. 377.

Barfod, Georg Hindrik, löjtnant. 433.

Bark, Stefan, hoflakej. 64.

Beckman, Erik, rektor. 298, 307, 315, 601.

Beckman, Ol., garfvare. 334.

Bedoire, handelsfirma. 413.

Behrens, A. C., konditor. 111, 113, 508.

Belletti, sångare. 113, 232.

Bellman, Carl M. 156, 433, 439, 612.

Bellmans enka. 86.

Bellman, Adolf, kramhandlare. 86, 87, 451.

Benedicks, Michal, hofjuvelerare. 584.

Benedicks, Wilh., bokh. 584.

Benedictus Olai, Erik XIV:s lifmedikus. 195, 547.

Berent, Johan, apotekare. 203.

Berg, C. O. 396.

Berg, Johan, skoflikare. 106.

Berg, J. Em., kommissarie. 584.

Berg, J. P., polismästare. 232, 577.

Bergius, Andr., pastor prim. 313.

Bergius, Nicol., kyrkoh. 579.

Bergius, P, J., assessor. 195, 198.

Bergius, Stephanus, rektor. 329.

Bergman, fabrikör. 153.

Bergman, kassör. 52.

Bergman, B. C., polismästare. 577.

Berndtsson, C. J. B. 339.

Berns, H. R. 508, 509.

Berzelius. 100.

Beskow, von. 86, 89.

Bianchini, konditor. 508.

Bichard, Pierre, värdshusvärd. 64, 449.

Bielke, Clas Nilsson, riksråd. 323.

Bielke, Erik. 323.

Biever (Biber) Anders Månsson, apotekare. 201.

[ 619 ]Billing, målare. 462.

Billman, Gustaf, sidenkramhandlare. 379, 380.

Björk, körsnärsålderman. 612.

Björn, Gustaf. 257.

Björnberg, Carl, friherre. 435.

Björnsson, Björn, borgmästare. 372.

Blad, Anders, professor. 87.

Blanch, Theodor, källarmästare. 506.

Blasius, Dundeij. 225.

Blinde Collingen. 126.

Blinda Kalle. 128.

Blom, Fredr., öfverstelöjtnant. 166, 484, 485.

Blomberg, Gust. Fredr. 156.

Blommér, målare. 462.

Bock, fru, skådespelerska. 115.

Boheman, mystiker. 437.

Bohman, C. J. 340.

Boije, Göran. 503.

Bolinder, J. & C. G. 100.

Bollerman, Pehr, rektor. 332.

Bonde, Carl, grefve. 374.

Bonde, Carl, grefve. 430.

Bonde, Gustaf, riksskattmästare. 374.

Borg, O. E., direktor. 461.

Borgenström, brukspatron. 160.

Borgman, Maria Elisabeth (Maja Lisa). 475.

Botin af, Anders, kammarråd. 156.

Bourdelot, Pierre. 197.

Boy, Nils, stads-fysicus. 197.

Brahe, Ebba. 105.

Brahe, M. 394.

Brahe, M. F. 433.

Brakel, O. M., kapten. 433.

Brandel, kgl. sekr. 71.

Brandelius, hattstofferare. 189.

Brandt, Jürgen, apotekare. 202.

Brandt, Z. N., läkare. 336.

Breant, Isaac. 158, 196.

Breitfeldt, Alexander, mördare. 606.

Brenner, fru, författarinna. 334.

Brenner, Henric. 12.

Brenner, Peter, kyrkoherde, afrättad 1720. 600, 601, 602.

Breving, Wilh., skomakare. 362.

Broman, Erland Carlsson, frih., president m. m., Fredrik I:s gunstling. 430, 478.

Broman, R. G. 110.

Bruce Bey. 503, 598.

Brunnerus, Martinus, professor. 306.

Buck, handlande. 413.

Buckau, handlande. 413.

Buckholz, handlande, 413.

Bure, Engelbrekt, rektor. 332.

Bure, Jonas. 371.

Bureus, Anders, kartograf. 371.

Bureus, Olof. 371.

Busenius, Antonius, apotekare. 199.

Byström, bildhuggare. 65, 86.

Bång, skomakare. 362.

Bång, G., direktör. 555.

Bååt, Seved. 71.

Bäckman, Olof. 6.

Bäär, konditor. 66, 508.

Bökman, Hindr. 20.


Cadier, värdshusidkare. 65.

Camarch, konditor. 509.

Carl, se Karl.

Carlander, Christofer, assessor. 239.

Carlbohm, bokbindare. 387.

Carlén, J. G. 464, 465.

Carleson, Carl, statssekreterare. 220.

Carleson, Edv., president. 220, 458.

Carlmark, konditor. 66.

Carlson, Bengt, källarmästare. 506.

Carlsson, E., handlande. 433.

Carlstedt, hofjägare. 66.

Carlstedt, F., rektor. 331.

Carnegie, D. 598.

Carré, grosshandl. 386.

Casten Hoff, källarmästare. 501.

Cederholm, krigs commissarie. 417.

Cederskjöld, professor. 186.

Cederström, frih., fänrik. 390.

Chesnecopherus, Nils. 320.

Claes, kypare. 174.

Claesson, handelsman. 298.

Clason, grosshandl. 382, 383, 386.

Clason, handlande. 380.

Clason, J., varfsegare. 410.

Claus, språkmästare. 324.

Collberg, Anders, skådespelare. 185.

Collin, nipperhandlare. 386, 433.

Cornelius, värdshusvärd. 501.

Corpen, vid borgerskapets infanteri. 381.

Coster, sjökapten. 380.

Coussic, sockerbagare. 507.

Crasson, baron. 590.

Cronenberg, räntmästare. 153.

Cronhamn, I. P. 339.

Cronhjelm, O. A., grefve, löjtnant. 192.

Cronstedt, Carl Johan, president. 156.

Cronstedt, J. A., grefve. 113.

Crusenstolpe. 186, 193, 590.

Cruus, general. 412.

Cumlander, kamrerare. 52.

Cöster, källarmästare. 502.


Dævel, F. A., kapten. 433.

Dævel, kommendant. 591.

Dahlqvist, Georg. 504.

Dalin, v. Olof. 397, 430, 431, 582.

Danitz, Hindr. 20.

Dannström, sångare. 232.

Dardel, v. F., öfverintendent. 113.

Davidson, Aug., konditor. 66, 114, 116, 508, 597.

[ 620 ]Davidson, Magnus, 114.

Davidson, Wilh., konditor. 64, 116, 508.

De Besche, ståthållare. 166.

De Broen, Abr. 63, 115.

De Broen, Isaak. 115.

De Camps, generalmajor. 166.

De Dille. 139.

De la Caze, Marguerite. 338.

De la Croix, F. 508.

De la Gardie, Jakob. 105, 336, 372, 537.

De la Gardie, Jakob Pontusson. 226.

De la Gardie, Magnus Gabriel. 226.

De la Vallée d. ä., arkitekt. 569.

De la Vallée, Jean, arkitekt. 100, 372.

De Ron, J., grosshandl. 433.

Deland, O. L., skådespelare. 504.

Dern, läkare. 197.

Djurberg, Daniel, rektor. 327.

Dove, apotekare. 202.

Dreyer, major. 113.

Dubois, bryggare. 384, 386.

Du Puy. 491.

Dubost, kgl. tandläkare. 484.

Duriez, G. F., lifmedikus. 197.

Düben, hofmarskalk. 538.

Düben, A. G., 612.

Düring, von, öfverståth. 154.

Döbeln, v., professor. 186.


Eckert, konditor. 66, 509.

Eckleff, v., C. F., kansliråd. 431.

Edelcreutz, polismästare m. m. 575.

Edholm, af, Erik. 113.

Egerström, kommerseråd. 71.

Ehrengranat, stallmästare. 583.

Ehrenhoff, major. 113.

Ehrenpreus, Karl, grefve. 98.

Ekeblad, Claes, grefve. 430.

Ekerman, borgmästare. 415.

Ekman, lifmedikus. 186.

Ekman, Olof, rektor. 334.

Ekström, getherde. 247.

Elimæus, Olaus. 287.

Emporagrius, rådman. 325, 371.

Enberg, L. M., lektor. 316.

Enehjelm, af, öfverstelöjtnant. 389.

Ericson, Eric, rådman. 372.

Erik XIV. 195, 212, 406.

Erik XIV krönes. 147.

Erik Larson, höfvidsman. 376.

Erik Pungemakare. 398.

Erikson, skådespelerska. 232.

Essell, Jacob, vattenkonstnär. 560.

Essen, von, frih., öfverståth. 98, 303.

Eurenius, Anders, kapellan. 333.


Fabritius, ambassadör 143.

Falck, L., guldgravör. 433.

Feilitzen, v., O. 340.

Feltman, Meinert. 21.

Fick, snickare. 387.

Ficker, Charlotte, skådespelerska. 193.

Ficker, Mathilda, skådespelerska. 193.

Filikromen. 126.

Fineman, C. O., lärare. 337.

Fintzenhagen, Liborius, apotekare. 200.

Fischerström, Johan. 518.

Fittinghoff, kapten. 231.

Fleetwood, G., öfverste. 113.

Fleming, Lars, riksråd. 410.

Fleming, Clas Larsson, Stockholms förste öfverståthållare. 373, 572.

Fleming, Herman, öfverståthållare. 572.

Floor, bagare. 389.

Florin, öfverstelöjtn. 393.

Fock, Carl, vinhandl. 380.

Fock, Henrich, grosshandl. 380.

Fogelmarck, Peter, källarmästare. 106.

Folcker, J. F., kramhandl. 329.

Fougdt, Isaac, hattstofferare. 320.

Foureaux, konstberidare. 137.

Franc, L., rådman. 331.

François, språklärare. 503.

Frantz, Johan, fackelmakare. 106.

Fredenheim, fru. 412.

Fredholm, stadsfiskal, advokatfiskal. 233, 613.

Fredrik I. 140, 380, 381, 548, 580.

Fredrik Adolf, hertig. 166.

Fredrik, markgrefve af Baden. 213.

Frestadius, fabrikör. 387.

Friendenreich, apotekare, 201.

Friese, Hans. 96.

Fritz, Isaac. 17.

Frodbom, Ingemar. 74.

Fru Söderström. 507.

Frykstedt, Jonas. 330.

Fryxell, Anders. 331.

Fryxell, A., etoffsfabrikör. 433.

Frölich, D., grefve. 193.

Fuchs, Rutger, öfverståthållare. 572.

Fuhrmann, hofkällarmästare. 321.

Furubom, Joh. Eriksson, rådman. 373.


Gabrielsson, Matts, trädgårdsmästare. 549.

Gauthier, konstberidare. 119, 138, 184.

Gavelius, Peter, borgmästare. 371.

Geete, Erich Erichson, borgmästare. 371.

Georgii, P. E., apotekare. 204.

Gerdin, Georg, kyrkoherde. 579.

[ 621 ]Gerner, Anders, politieborgmästare. 571.

Gethe, C. J. 21.

Giöding, O. J., 333.

Godenius, Sam. & Co. 598.

Gottsman, bankokassör. 613.

Grabedunckel, ålderman. 353.

Grafström, Carl, konditor. 396, 509.

Grevesmühl, C. A., grosshandl. 335.

Grill, Abraham. 409.

Grill, Anna Johanna. 411.

Grill, Anthony, d. ä. 408.

Grill, Anthony, d. y. 408.

Grill, Balthasar. 408.

Grill, Carlos. 409.

Grill, Clas. 409.

Grill, Johan Abraham. 411.

Gripenhjelm, frih. 333.

Grischotti, konditor. 66.

Groll, L. 397.

Groth, kapten, lykttändningsentreprenör. 558.

Grotherus, Wilh. medicus. 195.

Grothusen, Arnold till Långebro. 319.

Grubbens, af, kommerseråd. 120.

Grubbens, af N. W., assessor. 184, 233.

Grund, kapten. 106.

Grundel, Jakob, borgmästare. 214, 373.

Guerra, konstberidare. 138.

Guidicken, engelsk minister. 538.

Guilhelmus, medicus. 195.

Guntlack, Jacob, missdådare. 603.

Gustaf I. 105, 195, 199, 212, 267, 285, 346, 372, 397, 400, 536, 560, 566.

Gustaf Wasas intåg år 1523. 78.

Gustaf II Adolf. 101, 105, 172, 196, 199, 273, 288, 297, 362, 402, 432, 510, 531.

Gustaf III. 102, 151, 165, 172, 247, 382, 383, 388, 391, 407, 420, 511, 578.

Gustaf IV Adolf. 172, 384, 421, 422.

Gustaf IV Adolfs födelse. 151.

Gustafsson, målareålderman. 597.

Guthermuth, Elsa. 327.

Guthermuth, C. F., kongl. sekret. 328.

Gyllenborg, G. F. 158.

Gyllenstjerna, Johan, kammarherre. 153.

Gyllenstjerna, Christoffer. 572.

Gyllenstjerna, Göran. 572.

Gyllenstjerna, friherre. 611.

Günther, G., musikdirektör. 186.

Günther, Julius. 232.

Gåse, Axel, rektor. 332.

Gödecke, J., brukspatron. 151.

Göran Persson. 375.

Görtz, baron. 600, 612.

Göthe, Erik Andersson, mördare. 600, 601.

Götrek, bokhandlare. 599.


Haar, grosshandl. 380.

Haberkorn, trädgårdsmästare. 116.

Hafverstadt, Berend. 319.

Hagen, von der. 413.

Hagström, sockerbagare. 66.

Hall, John. 244.

Halling, konditor. 65.

Hallman, Carl Isr. 439.

Hallman, J. G., kyrkoherde. 486.

Hallström, And. Gabr., rektor. 331.

Hamarinus, S. B., kyrkoherde. 296, 325, 326.

Hamilton, G. D., grefve. 172.

Hamilton, Jakob Essen, öfverståth. 506, 578.

Hammarberg, Rosensteins betjent. 238.

Hammarskiöld, A., löjtnant. 585.

Hammarström, källarmästare. 63, 506.

Hammer, Joh. Christopher, skräddare. 480.

Hans Gammal. 340, 398.

Hansson, Sven, hökare. 363.

Harlingsson, S. G., rådman. 577.

Harmens, handlande. 413.

Hartmansdorff, hofkansler. 590, 596.

Hebbe, Johan Philip (»kungl. sekter»). 412.

Hebbe, Simon. 412.

Hedenberg, Anders. 442.

Hedenborg, Johan, med. doktor. 100.

Hedin, Sven Anders, skådespelare. 418.

Hedlund, S. A. 463.

Hedman, fabrikör. 386, 389.

Hedvig Eleonora. 102.

Helin, fabrikör. 386.

Hellström, L., kgl. sekreter. 433.

Helmfelt, fältmarskalk. 373.

Hemberg, kommerseråd. 193.

Heræus, Christian, apotekare. 201.

Herbert, hofkirurg. 486.

Hergemander, Eric, källarmästare. 115.

Hessenstein, v., grefvar. 590.

Hierta, Lars Johan. 453, 596.

Hiller, Nicol., kantor. 309.

Hilleström, Per. 385.

Hirsch, Levi, rabbin. 579.

Hirt, Adam, barberare. 198.

Hjortsberg, Lars. 86, 136, 227.

Hjärne, Urban. 197, 486.

Holm, G., borgmästare. 416.

Holmberg, Ax. Eman. 463.

Holmbergsson, tecknare. 492.

Holmlund, handlande. 153.

[ 622 ]Holmström, Ferdinand. 599.

Holst, Gorius. 90.

Hoorn, van Johan, arkiater. 485.

Horn, Arvid Jöransson, landshöfding. 469.

Horn, Bengt, riksråd. 297.

Hornberg, sidenfabrikör. 193.

Hoving, fabrikör. 105.

Hoving, Jakob. 408.

Hultberg, O. F., polismästare. 577.

Hultgren, Jonas, kammarvaktmästare. 584.

Hyltén, v. borgmästare, 414.

Hyltén-Cavallius. 462.

Hårleman, Johan, trädgårdsintendent. 96, 548.

Häggman, åkare. 388.

Hästesko, öfverstelöjtn. 71, 433.

Häusermann. 131.

Högqvist, E., skådespelerska. 194, 232.

Höijer, I. C., rektor. 303.

Höök, handlande. 392.

Höökenberg, muntrationsråd. 527.


Igelström, sadelmakare. 231.

Ignell, N., teolog. 339.

Ihrmark, pastor. 77.

Indebeton, Joh. 158.

Isaac Aaron. 584.

Isogæus, Simon, kyrkoherde. 334.

Ivar Nilsson, borgare och köpman år 1560. 398.


Jacobson, urboettmakare. 503, 594.

Jæderin, polisgevaldiger. 597, 613.

Jakob af Kurland. 140.

Jasilanus-Aga, Tartariskt sändebud. 143.

Jederholm, F. T. 464.

Jennings & Finlaij. 412.

Jerichini, Joh., erkeb. 283.

Johan III. 142, 196, 198, 199, 212, 285, 323, 400, 610.

Johannes Matthiæ Gothus. 148, 324, 325.

Jolin, Johan. 136.

Jonas Petri i Hassle. 148.

Josephson, J. A. 593.

Jung, Melcher. 98.

Jung, Daniel, inspektor. 213.

Juringius, P., kamererare. 433.

Juringius, assessor. 525, 526.

Jönsson, Nils på Djursholm. 69.


Kagge, Niclas, kammarherre. 153.

Kalsenius, Andreas, biskop. 299.

Kammecker, Martin. 72.

Kammäcker, Joachim. 72, 409, 419.

Karl IX. 196, 401.

Karl X Gustaf. 148, 362.

Karl X:s begrafning. 153.

Karl XI. 142, 172, 203, 226, 371, 473, 548, 550, 616.

Karl XI:s anträde till regeringen. 150.

Karl XI:s begrafning. 378.

Karl XII. 101, 173, 203, 362, 366, 548.

Karl, hertig, sedermera Karl XIII. 383, 386.

Karl XIII. 392, 589.

Karl XIV Johan. 99, 100, 153, 165, 166, 175, 177, 392, 394.

Karl Johans regeringsjubileum 6 Febr. 1843. 394.

Karl Johans Begrafning. 162, 394.

Karl XV. 396.

Karl Knutsson. 212, 346, 374.

Kaulbars, v., öfverste. 172.

Keiser, handlande. 413.

Kenicius, Peter, erkebiskop. 287.

Kexél, Olof. 439.

Kiechel, Samuel, reste i Sverige i slutet af 1500-talet. 554.

Kierman, G., borgmästare. 413, 578.

Kirstein, major. 121, 197.

Kirstenius, Peter, läkare. 197.

Klingberg, källarmästare. 63.

Klingspor, W. M., öfverståthållare. 589.

Klingspor, O. R., öfverstelöjtn. 389.

Klinkowström, kgl. sekret. 6, 513.

Klischnig, dansör. 140.

Knigge, brukspatron. 539.

Koster, vid borgerskapets infanteri. 380.

Kothen, major. 389.

Krabbenhout, Jürgen, köpman. 569.

Kraft, Peter, instrumentmakare. 336.

Krafft, d. y., professor. 504.

Krieger, källarmästare. 502.

Kristian II Tyrann. 370, 405, 510.

Kristina. 101, 140, 196, 267, 297, 365, 467, 543, 547, 612, 616.

Kristina krönes. 147.

Kruse, 380.

Kuang-Ying, kinesisk legationssekreterare. 144.

Kuhn, konstberidare. 138.

Kullberg, af, major. 113.

Kuylenstjerna, underståthållare. 232.

Küsel, handlande. 413.

Kåhre, Truls, rådman. 373.

König, Casper, apotekare. 199.

König, Gabriel. 96.

Königsmarck, fältmarsk. 140.


Lagerberg, Sven, grefve. 113.

Lagercrona, af, läkare. 197

[ 623 ]Lagergren, konditor. 114.

Lagerheim, O. E., president, 337.

Lagerheim, O. J., justiteiråd. 193.

Lagerstråle, G. R., sekreterare, mördad d. 13 Jan. 1844. 607.

Lambert, skådespelare. 589.

Lampa, apotekare. 205.

Lampa, bryggarfamilj. 380.

Lampa, Hansson, bryggare. 380.

Langenberg, vinhandl. 479.

Lars Turesson. 398.

Larsson, Eric, borgare. 105.

Larsson, Olof, rådman. 372.

Lasse Gammal. 398.

Lasse-Maja, stortjuf. 605.

Laurentz Staffansson. 565.

Le Maire, J. B. 63.

Lefebure, Joh. Henrik. 411.

Lefebure, Johan, bergsråd. 411.

Leffman, konditor. 509.

Lehman, vid borgerskapets infanteri. 380.

Leja, Benjamin. 29, 30, 190, 596.

Leijonancker, F. W., major. 563.

Lejonhufvud, frih., löjtnant. 383, 390.

Lejonhufvud, Gustaf Casimir, 149.

Lemnius, Guilhelmus, läkare. 195.

Leopold, C. G., af. 158.

Leufstadius, Andreas, rektor. 297.

Lewenhaupt, Carolina, grefvinna. 151.

Lexelius, Joh., rektor. 332.

Lidin, Simon, viktualiehandl. 380.

Lidner, Bengt. 385.

Lidströmer, öfverstelöjtnant, stadsarkitekt. 111, 166.

Lijdberg, borgmästare. 415.

Lilia, Jöran Olofsson. 324.

Lilja, J. F., stortjuf. 605.

Liljecrona, apotekare. 200.

Liljensparre, Henric, Stockholms förste polismästare. 103, 574.

Lillienberg, J. G., grefve. 412.

Limnelius, polismästare. 232, 608.

Limnell, professor. 504.

Lind, Jenny. 193, 596.

Lindblad, C. A., lifmedikus. 324.

Lindeberg, kapten. 184, 612.

Lindman, N., postinspektor. 433.

Lindström, professor. 193.

Lithander, D., advokatfiskal. 433.

Lithéen, d:r, assessor. 486.

Livonius, Petrus, rektor. 291.

Lodsach, grosshandlare. 53.

Lorenz, grosshandlare. 380.

Lorenz, Conrad, källarmäst. 381,

Lovisa Ulrika (Adolf Fredriks gemål). 411.

Lovisin, frih. 394.

Luderhoff, Anders, collega. 333.

Lundblad, Sven, gymn.-adj. 316.

Lundius, Erik, 331.

Lundmarker, källarmästare. 107.

Lundstedt, Jonas, lektor. 316.

Lundström, trädgårdsdirektör. 111.

Lüdeke, Christoffer Wilh., kyrkoherde. 322.

Lüdeke; J. A. A., kyrkoherde. 322.

Lüpken, Johan. 52.

Låstbom, revisionssekreterare. 574.

Löfblad, equilibrist. 102.

Löfvenmark, källarmästare. 107.

Löfvenmark, barnmorska. 608,


Magni, Johannes (Jöns Månsson). 51.

Magnus Ladulås. 69, 93, 565.

Maja Lisa, mamsell. (Se Borgman). 475.

Mamsell Rose. 507.

Mankell, G., orgelspelare. 186.

Mallén, Emanuel, gångpostens uppfinnare. 76, 253, 457.

Mattes Sadelmakare. 334.

Malmberg, vaktmästare, den förste i koleran 1834 aflidne. 186.

Mandelgren, N. M., artist. 339.

Mannerhjerta, E. J. landssekreterare. 433.

Marino, färgare. 118.

Marteville, holländskt sändebud. 543.

Mathesius, finsk translator. 612.

Meijer, Hans, källarmästare. 21, 320.

Meijer, Joh., grosshandl. 38.

Meijer, Georg, fältskär. 380.

Meijer, Gerhard, styckgjutare. 221, 419.

Meijerhöfver, trädgårdsmästare. 548.

Mellberg, barnmorska. 151.

Messenius, Johan. 320.

Michal, kantor. 329.

Michaelson, G., grosshandlare. 64.

Michaelsson, Isaac, hofjuvelerare. 584.

Molitor, Ch., apotekare. 201.

Montgommery, kapten. 113.

Montonie, öfverstelöjtn. 254.

Morin, Matthias, kollega. 301.

Mortagne, Bertil, öfverste. 153.

Mosander, professor. 100.

Mothander, C., manégegare. 138.

Muhr, Peter, kapellan i S:t Olof. 485.

[ 624 ]Munck, Bror, löjtnant. 113.

Muncktell, Teofron, verkmästare vid Kgl. Myntet. 183.

Munthelius, Johan, läkare. 197.

Murray, Gustaf, kyrkoherde. 329.

Müller, Dav,, trädgårdsdirektör. 116.

Müller, Johan, fabrikant. 4, 35.

Mäster Adam, barberare. 198.

Mäster Jakob, barberare. 198.

Mäster Lucas, hof-apotekare. 199.

Mäster Samuel (Hamarinus). 296.

Möllerhjelm, öfverståth. 232.


Næsman, Erik, klockgjutare. 1.

Nandelstadt, skådespelare. 593.

Netzel, N. E., hofpredikant. 335.

Nerees, kansliråd. 412.

Nerman, Clas Ulrik, polismästare. 192, 576, 590.

Nescher, öfverinspektör. 439.

Neuman, equilibrist. 102.

Nils Skräddare. 398.

Nilsson, Hans, källarmäst. 21.

Niurenius, Nicol., rektor. 289.

Noot, van der, öfverste. 543.

Norck, styckjunkare. 104.

Nordberg, Göran, kyrkoh. 23.

Nordblom, musikdirekt. 186.

Nordfors, öfverste. 456.

Nordhammar, Olof, rektor. 331.

Norelius, fabrikör. 386.

Norling, handlande. 231.

Norman, Lars, mördare. 600.

Nordström, slagtare. 386.

Nyberg, kofferdikapten. 229.

Nybom, H. Lorentsson, prov. schäffer. 333.

Nyman, bryggarenka. 103, 418.

Nyman, repslagare. 120, 333.

Nyström, Fredr., kapten. 418.


Odhelius, medicinalråd. 405.

Olai, Ericus, rektor. 287.

Olai, Nicol., rektor. 286.

Olaus Martini, erkebiskop. 196.

Olaus Petri. 372.

Oldenburg, C. E., hofgulddragare, borgmästare. 384, 385, 391, 433.

Oldenburgska slägten. 419.

Oskar I. 596.

Otter, v., öfverste. 389.

Otter, kapten, källarmästare. 500.

Owen, Samuel. 492, 517, 522.

Oxenstierna, Bengt, grefve. 590.

Oxenstierna, Erik, president. 468.

Oxenstierna, Erik, öfverste. 569.

Oxenstierna, Joh. Gabr., skald. 435.

Oxenstierna, Sigrid. 264.


Paalzow, konditor. 509.

Pahlin, Kristina, vaktmästarenka. 161.

Palm, kryddkrämare. 386.

Palmstjerna, Nils Magnusson, riksråd. 430.

Palundanus, Matthias, medikus. 195.

Persson, Gudmund, ståthållare. 372.

Peill, grosshandlare. 410.

Per Helsing, köpman. 398.

Petterson, Adolf, tecknare. 255.

Pfeiff, P. G., öfverste. 174.

Philip, löpare. 139.

Philipsén, H. Th., grosshandl. 336.

Pin-Ta-Jin, ambassadör. 144.

Piper, Carl Fredr., president. 429.

Plageman, C. J. F., apotekare. 322.

Plageman, J. F., rektor. 322.

Plomgren, Thomas och And., grosshandelsfirma. 413.

Plommenfelt, Carl Anders, mystiker. 413.

Pohl, konditor. 65, 138, 507.

Polus, Thomas, d. ä., grefve. 579.

Pontin af, lifmedikus. 116, 186.

Pontinus, Magnus, kyrkoherde. 327.

Poppe, Jac. Leonhard, stiftare af Timmermansorden. 432.

Poppius, Gabr., president. 158.

Preumayr, F., musikdirektör. 186.

Preumayr, bröderna, musici. 491.

Poignant, P. N., revisionssekreterare. 193.

Printzell, Paul, rådman. 423. 572.

Pripp, A., assessor. 202.


Qvist, C., bankobokhållare. 433.


Raab, Axel Arvid. 440, 451.

Rabe, R., lektor. 463.

Ramstedt, C. G., stadsmajor 395.

Ramström, C. O., adjunkt. 340.

Rath, Abraham, apotekare. 206.

Réef, Mårten, lifmedikus. 486.

Regnard, J. F., reste i Sverige år 1681. 472.

Regnér, Gust., exp. sekr. 274.

Reiman, vid borgerskapets infanteri. 380.

Renat, hemkommen sibirisk fånge. 11, 12.

Rentzel, Clement, rådman. 372.

Reuterholm, Gust. Adolf. 435, 436.

[ 625 ]Reuterskiöld, Leon., öfverstelöjtnant. 113.

Retzius, And. Joh. 339.

Rhodin, hofpredikant. 77.

Ribbing, Agneta, Lars Kaggs enka. 304.

Richter, bokbindare-ålderman. 153.

Richter, Carolina Sofia, sedan fru Bock. 115.

Ridderstolpe, hofmarskalk. 85.

Ris, apotekare. 251.

Risbeck, hattstofferare. 183.

Risberg, advokatfiskal. 610.

Roberg, Daniel, apotekare. 200.

Robertson, luftseglare. 139.

Robertsonus, lifmedikus. 196, 200.

Robsahm, af, C. R., major. 504.

Roffler, konditor. 509.

Roland, rådman. 300.

Roland, Rudolf, major. 377.

Roman, Joh. Henr., kapellmästare. 314.

Ronander, professor. 186.

Roos, bryggare. 386.

Rosenadler, kantzliråd. 9.

Rosenblad, Matthias. 158.

Rosenhane, Schering, öfverståthållare. 377, 572.

Rosenqvist af Åkershult, bryggare. 117, 254.

Rosenstein, von, Carl, erkebiskop. 316.

Rosenstein, von, Nils. 237.

Roslin, rådman. 371.

Rothlieb, kapten. 104.

Rothlöben, kyrkoherde. 321.

Rothman, Anders, kantor. 316.

Rudbeckius, Jacobus Bose, rektor. 289, 296, 312, 325.

Rudbeckius, Nicol., pastor primarius. 292.

Runeberg, C. F., sekreterare. 388.

Rung, gördelmakare. 386, 390.

Rumpf, H. W., holländskt sändebud. 543.

Rumpff, Chr. Const., generalstaternas resident. 580.

Ryzelius, Olof. 549.

Rålamb, Claes, riksråd. 378, 572.

Röhl, bagare. 386.

Röslein, krigsråd. 64.


Sabbat, Valentin, källarmästare. 487.

Sahlberg, J. J., apotekare. 201, 487.

Sallberg, magister. 339.

Salomonsson, assessor, stadsfiskal. 613.

Sandels, L., öfverstelöjtnant. 393, 394.

Sauer, tenngjutare. 383, 386, 389.

Schalin, A. W., 395.

Schann, sockerbagare. 507.

Scharenberg, Johan, apotekare. 206.

Schedin, bokhållare, bonde-general. 581.

Schéele, konditor. 66.

Schep, Caspar, apotekare. 201.

Schmidler, apotekare. 205.

Schmidt, vid borgerskapets infanteri. 380.

Schmidt, Philip, apotekare. 200.

Schnötzinger, musikdirektör. 109, 116.

Schröderheim, Elis. 71, 236, 384, 386, 435.

Schultz, Hindrik, apotekare. 486.

Schulzenheim, von, David, arkiater. 106.

Schvan, direktör. 166.

Schwan, Hans Niclas, grosshandlare. statsråd. 415.

Schwan, J. G., grosshandlare, talman. 415.

Schütz, Carl, konditor. 508.

Schütz, Hubert, hofkonditor. 508.

Schützercrantz, Adolf, major. 169.

Schönborg, fabrikör. 105.

Sebaldt, borgmästare. 354.

Selenius, källarmäst. 65, 71.

Selinder, balettmästare. 116.

Sergel, Tobias, 156.

Seseman, Hans Jakob. 236.

Setterblad, med. dokt. 186.

Sevelin, komiker. 504.

Siegerist, Balthasar, konstmästare. 120.

Sievers, von, Nils Henrik Aschan, Stockholms förste polismästare. 573.

Sigismund, konung af Sverige och Polen. 375, 401.

Silfversparre, general. 585, 587, 588.

Silfverstolpe, Gudmund. 492.

Simonis eller Simonius, Wilhelm, jur. licentiat. 324, 325.

Simonsson, Anders, borgmästare. 372.

Sjöberg, hattstofferare. 372.

Sjögren, gesäll. 184.

Sjölin, bryggare. 64.

Sjöstrand, David, rektor. 331.

Skinner, Ericus, rektor. 287.

Skogman, C. D., president. 158.

Skough, Olaus Jonæ, kyrkoherde. 327.

Skytte, Anna. 214.

Skytte, Bengt. 197.

Skytte, Johan. 324.

Slorff, Anders, handelsman. 333.

Smerling, grosshandl. 596.

Snoilsky, J. E., hofjunkare. 98.

Sofia Albertina. 110, 410.

Spalding, handlande. 413.

Sparre, Ambjörn, grefve. 139.

Sparre, Axel Wrede, öfverståthållare. 430, 572, 573.

[ 626 ]Sparre, Carl, öfverståth. 303, 382, 573.

Sparre, Pehr, kungl. råd. 578.

Spegel, Haquin. 120.

Sperling, olika personer af samma namn. 416.

Sprengtporten, frih., öfverståthållare. 111, 186, 230, 577.

Sprinchorn, hofapotek:e. 151.

Sprinchorn, klädeskramhandlare. 183.

Springer, Heinr., balettmästare. 140.

Stackelberg, Berndt Otto. 442.

Sten Sture d. y. 531.

Stenborg, Carl, hofsångare. 102, 103, 503.

Stenborg, Nils Gustaf, skådespelare. 102.

Stenborg, Petter, teaterdirektör. 102.

Sternhjelm, Georg. 148, 324.

Stjerngranat, Carl, kammarråd. 156.

Stjernström, Edvard. 103.

Stolpe, Matts, hökare. 328.

Storm, Ericus Thomæ, rektor. 327.

Strindberg, Z., stadsmajor. 452, 453.

Strobelius, Mathias, student. 569.

Strobell, apotekare. 202.

Ström, fabrikör. 383.

Ström, Karl Johan (blinda Kalle). 128.

Stutén, junior, kramhandlare. 383.

Stråle, W., polismästare. 577.

Sundberg, konditor. 66.

Suthoff, handlande. 413.

Svahn, J., apotekare. 202.

Svensson, P. R., lärare. 336.

Swebilius, Olaus, pastor primarius. 292.

Sällström, sångare. 502.

Särgell, Christopher, hofbrodör. 480.

Söderlind, Johan, rektor. 327.

Söderman, vid borgerskapets infanteri. 380.


Tandefelt, löjtnant. 588.

Tardini, luftseglare. 139.

Taube, Gustaf Adam, öfverståthållare. 572.

Tavast, grefvinna. 71.

Tegnér, löjtnant. 594.

Terserus, Jöns, kyrkoherde. 326.

Tessin, Nikodemus, d. ä. 372.

Tessin, Carl Gust. 430.

Thavenius, fältsekret., stadsfiskal. 613.

Thegner, Olof, borgmästare. 331, 371.

Thegner, Olaus, rådman. 292, 569.

Thoran, bankokommissarie. 503.

Thunberg, viktualiehandlande. 151.

Thunberg, mamsell. 65, 508.

Tillæus, Petrus. 6.

Titz, öfverpolisgevaldiger. 484, 613.

Tjulander, källarmästare. 506.

Tjäder, tobakshandlare. 190.

Tolander. 381.

Tollin, Ferdinand. 503, 504.

Tollstadius, Andreas. 325.

Torngren, balarrangör. 487, 494.

Torsslow, skådespelare. 227.

Tottie, Anders, grosshandlare. 406, 407.

Tottie & Arfwedsson. 406.

Tottie, Charles. 408.

Tottie, Thomas. 407.

Tourniaire, konstberid. 138.

Toutin, Isaac. 409.

Trafvenfelt, medicinalråd. 186.

Tranevardus, Ericus (Geete) borgmästare. 371.

Trofast Olsson, borgare år 1557. 398.

Trysén, Joh. Gust., rektor. 327.

Törne, Michel, handelsborgmästare. 371.

Törne, borgmästarfamilj. 372.


Ugglas, af, Sam., öfverståth. och landshöfding. 303, 392, 421, 573.

Ullberg, J., borgmästare. 416.

Ullholm, Magnus, polismästare. 575.

Ulner, Karl, borgmästare. 303, 415.

Ulrika Eleonora d. ä. 101.

Ulrika Eleonora d. y. 531.

Ungberg, C. F., underståthållare. 577.


Vackra Dalkullan. 249.

Valdemar, konung. 565.

Valerius, J. D. 87.

Vasseur, källarmästare. 65.

Vegesack, von, E., kapten. 183.

Vegesack, v., J. F. E. 612.

Venetien, luftseglare. 139.

Vernicius, Johannis, kollega. 291.

Victorin, Erik, läkare. 198.

Virgin, löjtnant. 594.

Vogler, abbé. 609.

Voigt, Joh. Heinr., sekreterare. 569.

Vrangel, major, bonde-general. 581.

Vult von Steyern, president. 105.


Wachschlager, G., kammarherre. 304.

Wagner, sekreterare. 219.

Wahlberg, perukmakare. 388.

Wahlfelt, P., löjtnant. 594.

Wallden, Simon, apotekare. 199.

Wallén, rådman. 371.

Wallen, S. C., stadsmajor. 382.

Wallen, v., öfverste. 389.

Wallenberg. J. A., polismästare. 599.

[ 627 ]Wallin, borgmästare. 415.

Wallin, Jos., lektor. 316.

Wallin, Joh. Ol. 316.

Wallman, C. A. 109.

Wallman, Joh. Martin, gesäll. 353.

Wannqvist, af, Olof, polismästare. 576.

Wahren, gesäll. 131.

Warodén, A. W., traktörsenka. 335.

Wattrang, Zach., arkiater. 197.

Wazau, konditor. 66, 508.

Weller, musikdirektör. 116.

Wennström, faktor. 231.

Werner, vaktmästare. 596.

Weselius, J. W., teaterdirektör. 110, 116.

Weser, L. L., borgmäst. 415.

Westerstrand, Per, president. 85, 440.

Westin, Fredr., professor. 418.

Westin, Henrik, öfverintendent. 417.

Westin, Jakob. 417.

Westin, Joh., garfvare. 386, 389, 390.

Westin, Johan, d. y. 416.

Westman, A., med. dokt. 186.

Westman, Abr., bryggare. 7, 386, 418.

Westman, Clara. 418.

Westman, Jan. 418.

Wetterman, grosshandl. 390.

Whitelock, Bulstr., engelskt sändebud under Kristina. 467.

Wickström, Joh. Em., professor. 316.

Widbohm, Jernkrämare. 383.

Widerberg, sångerska. 193.

Widman, P., hofgulddragare. 433.

Widstrand, Frans, redaktör för tidningen Demokraten. 256.

Wier, bryggare-ålderman. 389.

Wier, ryttmästare. 380.

Wiese, sidenfabrikör. 612.

Wildner, teaterdirektör. 184.

Winter, konditor. 66, 508.

Winter, Herman, stallmästare. 153.

Wirell, Claes, statskommissarie. 156.

Wirrwach, apotekare. 202.

Witkopff, vid borgerskapets infanteri. 381.

Wohlfart, Wilh. 463.

Wollberg, lutspelare. 184.


Zachau, handlande. 413.

Zanoni, Jos. 66.

Zeedtz, öfverste. 362.

Zethelius, Lars, garfvare. 416.

Zethräus, stadsmäklare. 153.

Zetterholm, L., teaterdirektör. 110.

Ziervogel, barberare. 179.

Ziervogel, Casper, apotekare. 203.

Ziervogel, Joh. Martin, medicus. 197.

Ziervogel, Samuel, apotekare. 201.

Zink, Franz. 105.


Åkerhjelm, frih., statsråd. 85, 87.

Åkerman, Nils, professor. 77, 486.

Åström, källarmästare. 502.

——————