Gamla Stockholm/Reg02

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 627 ]

II. Öfriga namn- och sakregister.

A-B-C-bokens historia. 270.

Accis, bortarrenderad till general-tull-societeten. 154.

Adam och Eva, väderqvarnar. 6.

Adlerschöldska huset. 201.

Adolf Fredriks skola. 332, 334.

Adolf Fredriks torg. 174, 246, 385, 561.

Afgifter för inträde till Djurgården. 56.

Afrättningar den 23 Juli 1756. 603.

Afrättsplatser. 600.

Afskedstal. 602.

Afskrädeshögen vid Munkbrokajen. 81.

Aftonbladet. 161, 183, 184, 191.

Afträdesrenhållningen. 555.

Akademien, musikaliska. 121.

Albano. 117.

Alichs trädgård. 19.

Almanach, Kongl. Svenska Nummer-Lotteriets. 158.

Almska huset. 226.

Alspråket. 531.

Amaranther-orden. 428, 441.

Amiralitetshuset. 578.

Amphitrite, första svenska ångfartyg. 522.

Ampjoller. 262.

Andra lifgardet. 172.

Apor, förevisning af. 140.

Apotekare. 199.

[ 628 ]Apotekar-gesäller. 206.

Apotekare-privilegier af år 1675, 1683 och 1688. 204.

Apotekar-tullfriheter. 206.

Apoteket Armerade Ugglan. 205.

Apoteket Björn. 5, 179.

Apoteket Elgen. 205.

Apoteket Engeln. 201.

Apoteket Enhörningen. 179, 202.

Apoteket Fenix. 205.

Apoteket Förgylda Korpen. 202.

Apoteket Förgylda Örnen. 179, 202.

Apoteket Gripen. 205.

Apoteket Hjorten. 205.

Apoteket Hvita Björn. 71, 203.

Apoteket Korpen. 179.

Apoteket Kronan. 203.

Apoteket Lejonet. 151, 179, 200.

Apoteket Markattan. 200.

Apoteket Morianen. 201.

Apoteket Nordstjernan. 205.

Apoteket Svanen. 201.

Arbetshus. 567.

Arbetsmanskap, stadens. 388, 391.

Archerer, beriden nattvakt. 614.

Arfprinsens palats. 411.

Arfwedsonska huset. 407.

Argandska lyktor. 170, 558.

Argus, then Svänska. 8, 9.

Arméförvaltningens hus. 414.

Arméns pensionskassas hus. 174.

Arras-tapeter. 467.

Arrende för schweizeriet i Strömparterren. 111.

Arsenalen. 98.

Arsenalsgatan. 99.

Artisternas och literatörernas pensionsförening. 465.

Asiatiska bröderne. 437.

Assistanstornet. 536.

Augusti-bröderne. 429.

Auktionskammaren. 579.

Aurora-orden. 452.

Awazu- och Wallassis-orden. 429.


Badare-embetet. 198.

Badaremästare. 199.

Badstufvuqvinna. 344.

Badstugatan å norr. 179.

Bagarehuset. 285.

Bakelsegummor. 244.

Bal på börsen till firande af Karl XIV Johans regeringsjubileum 1843. 426.

Banan på Skeppsholmen. 213.

Bankokällaren. 500.

Barberare. 198.

Bardskärare. 195, 198.

Barkareholmen. 111.

Barnhus. 566, 610, 611.

Barnhusbarn. 162.

Barnhusgården. 114, 379, 395.

Barnhuskällaren. 115, 116, 117.

Barnhuskällaregården. 115.

Barnskolor. 289, 325.

Barnteater. 116.

Barnvännen af Berquin. 275.

Bedoires gränd. 413.

Begrafning af i pest döde. 180.

Begrafning på 1600-talet. 470.

Begrafningar på 1700-talet. 478.

Begrafningar. 293, 492, 493.

Begrafningar, kungliga. 153.

Begrafningspenningar. 153, 154.

Begrafningsplatser. 179, 192.

Bellmans minnesstods aftäckning år 1829. 85, 86.

Bellmansfester. 85.

Bellmanska Sällskapet. 450.

Bellmansro. 66.

Bennickebrinken. 402.

Bergianska trädgården. 195.

Bergsprängarvisa. 124.

Bergstrahlska huset. 141.

Bernhardsberg. 118.

Berserkagången hos Malmens. 595.

Berzelii park. 608.

Beyers trädgård. 117.

Bielkes palats. 21.

Bildningscirkeln. 460, 597.

Bindmössor. 501.

Bischoff. 502.

Björngården, källare. 501.

Blasiiholmen. 225.

Blomstergrefven. 48, 50.

Blå Hand, färgeri. 2, 4.

Blå Porten. 51, 63, 66.

Bohnstedts och Bergmans spinneri. 232.

Bokauktioner. 18.

Bollhus. 100.

Bollhuset, nya. 140.

Bollins skola. 340.

Bomslutare. 92.

Bondes, Carl, trädgård. 120.

Bondeska palatset. 374.

Bonnedals skola. 339.

Bonnets värdshus. 54.

Borgare vid 1809 års riksdag. 420.

Borgare vid 1828—30 årens riksdag. 420.

Borgareden under Kristina. 400.

Borgareskola. 336, 457.

Borgarvakt. 172.

Borgen, kgl. å Ladugårdsgärdet. 166.

Borgerskapet. 377.

Borgerskapets enkhus. 409.

Borgerskapets militärstyrka. 391.

Borgmästare. 370, 371.

Borgmästarstenar. 553.

Bosellska huset. 201.

Brahelund, värdshus. 430.

Brand-assecurance-contoir. 220.

Brandelska sockerbruket. 71.

Brandordning af år 1661. 214.

Brandordning af år 1675. 216.

Brandordning af år 1728. 216.

Brandordning af år 1733. 26.

Brandordning af år 1828. 217.

[ 629 ]Brandrop. 6.

Brandstodsbolaget. 408.

Brandvakt. 170.

Brandvakt, nyinrättad år 1729. 1.

Brandvaktsrop. 1.

Brandvaktssax. 1.

Brantberget. 93.

Brokikare-ordningen af 1637. 563.

Brudgåfvefonden. 155, 160.

Brudvisningar. 163.

Brunkeberg. 93, 141, 151.

Brunkebergsbrunnen. 561.

Brunnar. 560.

Brunnen å Stortorget. 405.

Brunnsbaler. 74.

Brunnsinrättning å Karl XIII:s torg. 100.

Brunnsinrättningar. 485.

Brunnsintendenter vid Djurgårdens helsokälla. 486.

Brunnswicks Mumma. 149.

Brunska huset. 70.

Bryggare-slägter. 419.

Bränvin, bruk af från 1400-talet och vidare. 474.

Bränvinsorden. 440.

Bröd, olika slag. 40, 41.

Bröllop på 1600-talet. 469.

Bröllop på 1700-talet. 478.

Budkafle. 580, 581.

Bungerska huset. 205.

Burevård. 376.

Burskap. 351.

Burspråket. 369.

Byggnadsförordning. 212.

Byggningsordning af 1763. 553.

Bysättningshäktet. 612.

Bållhuset. 14.

Bångmål. 529.

Båtsmanskyrkogården. 179.

Bältaresvennernes skrå-ordning. 50.

Böcker, roande för ungdom. 274.

Bönhasar. 351.

Börsen. 397, 598.

Börshuset. 404.


Café Scandinave. 508.

Canarie-säck. 468.

Carl Grandison eller ungdomens mönster. 276.

Carl, se Karl.

Carlberg. 379, 429.

Carlbergsbaler. 495.

Casperteatern. 130.

Cassel, källare. 501.

Catarina Skola. 332.

Cathrineborg. 98.

Celsingska huset. 200.

Charlottendal. 117.

Ciämnärs-Cammare. 373.

Ciämnärs-Cammare, Norrmalms. 501.

Claës på Hörnet. 74, 75, 76, 117, 187, 483.

Clara kloster. 69.

Clara kyrka. 373.

Clara nunna. 537.

Clara skola. 23, 309, 325.

Claræmontanum. 326.

Clösteret. 290.

Coldinu-Orden. 434.

Collegium illustre. 290, 324, 326.

Collegium medicum. 204.

Collegium Skytteanum. 324.

Collegium Stockholmense. 287.

Concerts à la Musard. 116.

Conditorier. 506.

Convents-bröder och systrar. 565.

Corps de garde. 174.

Cronan, källare. 501.


Dævelska huset. 141.

Dagbladet. 184, 192.

Daldansen. 580.

Danslekar. 33.

Danslokaler på 1700-talet. 483.

Dansmusik, offentlig. 116.

Danviken. 566.

Danvikens hospital. 285.

Davidsberg. 66.

De la Croix’ salong. 116.

De la Gardieska palatset. 12, 98, 99, 150, 226.

Demokraten, tidning. 256.

Den gyldene Freden. 18.

Digerdöden. 178.

Diligence. 515.

Djeknar. 286, 344.

Djur, vilda. 140, 149, 150.

Djurgården. 51, följ., 79.

Djurgårds-apoteket. 205.

Djurgårdsbron. 56.

Djurgårdsbrunn. 486.

Djurgårdsstaden. 53.

Djurgårdsteatern. 115, 193, 592.

Dockor. 263, 264.

Doctrinale, latinsk grammatika. 281.

Donatus, latinsk grammatika. 282, 307.

Dop, bruk vid. 260.

Douglaska huset. 217.

Dragarnes skrå. 349.

Dragharmonika. 129.

Draken, källare. 500.

Drakens gränd. 610.

Draketornet. 610.

Dramatiska Teaterns brand. 226.

Dricksvatten. 560.

Droschkan. 511.

Drottninghuset. 565, 567.

Drängar, borgerskapets. 388.

Drängar, stadens. 388.

Dufvan, källare. 82, 500.

Dunderbomskan, väderqvarn. 6.

Död-doktorn. 239.

Dörrvård. 344.


Eldsvåda å Blasiiholmen år 1822. 223.

Eldsvåda i Maria församling år 1640. 213.

Eldsvåda å Riddarholmen år 1802. 224.

Eldsvåda i Riddarholmskyrkans torn år 1835. 229.

[ 630 ]Eldsvådor i slottet åren 1641, 1646, 1648, 1697. 213.

Eldsvåda i Stadsgården 1842. 232.

Eldsvåda å Södermalmstorg 1663. 213.

Eldsvåda år 1297. 208.

Eldsvåda år 1407. 209.

Eldsvåda år 1445. 211.

Eldsvåda år 1495. 212.

Eldsvåda år 1501. 212.

Eldsvåda år 1555. 212.

Eldsvåda år 1686. 220.

Eldsvåda år 1694. 214.

Eldsvåda år 1751. 218.

Eldsvåda år 1759. 220.

Elevteater. 116.

Embeten (handtverks). 349, 351.

Embetslådor. 350.

Engelska huset. 567.

Engelska källaren. 443.

Engelska svetten. 182.

Enkhus, borgerskapets. 409.

Enkhuset vid Nedra Grefgatan. 409.

Envalls skola. 339.

Eriksberg vid Träsket. 103, 139, 385, 396, 434, 438.

Ersta pelare. 485.


Fackeldansen. 243.

Facklor. 25, 26, 557.

Fadderskap. 260.

Fahlu Grufva, källare. 500.

Falkenbergska huset. 141.

Falks hus. 205.

Farsoter. 178.

Fastlagsputs. 45.

Fastlagsris. 43, 44, 45.

Fastlagsspel. 46.

Fatburshuset. 318.

Fatburssjön. 105, 562.

Fattigherberge. 71.

Fattighus inom särskilda församlingar. 567.

Fattigkyrkogården på Ladugårdslandet. 179, 180.

Fattigskola. 335.

Fattigskolan vid Ad. Fredriks torg. 336.

Fattigvård. 564.

Faunan i Stockholm. 549.

Femtonkonstnär. 129.

Fermans hus. 205.

Fersenska mordet. 582.

Fest med anledning af freden i Kiel. 151.

Fest med anledning af Karl XI:s anträde till regeringen. 150.

Fest med anledning af segern vid Narva. 151.

Fest med anledning af Sveriges och Norges förening. 151.

Fest på börsen med anledning af kronprinsen Oskars förmälning år 1824. 424.

Fest å Norrmalms (Gustaf Adolfs) torg i Dec. 1778. 423.

Fettisdag. 43, 47.

Fikonspråket. 530.

Filénska huset. 561.

Finska gardesregementet. 172.

Fiskartorpet. 69.

Fiskehamnen. 91.

Fleetwoodska värfvade regementet. 172.

Flemings, Lars, hus. 196, 323.

Flickskolor. 338.

Flora, Stockholms. 545.

Flygare-konst. 147.

Folckerska huset. 509.

Fortunaspel. 118.

Fransk luthersk församling och kyrka. 579.

Franska Värdshuset. 63, 66, 164, 502.

Fredericus Rex, Ost-Indiska Compagniets första fartyg. 1.

Fredrikshof. 69, 99, 389, 589.

Fribröd. 565.

Frimurar-Barnhusbarn. 158, 159.

Frimurare-orden. 430.

Frimurarordens hus. 187.

Fru Gunilds gränd. 91.

Fråssarne (ordens-sällskap). 428.

Fyrverkeri. 104.

Fåfängan (Westmans) vid Sabbatsberg. 418, 455, 484.

Fåfängor (lusthus) 484.

Fågelsången. 54.

Fåglar på Clara kyrkogård. 551.

Fägång, fri. 105.

Fältmusiken. 100.

Fängelser. 610.

Fönsterrutor. 26.

Förderfvet, värdshus. 120.

Föreningen, ångfartyg. 524.

Förgaddring. 173.

Förpassning. 617.

Första Maj. 48.

Försöket, omnibus. 514.


Galgar. 93.

Galgbacken. 600.

Gardesbarnhusbarn. 98.

Garnisonssjukhus. 187.

Garnisonssjukhuset. 589.

Gaslysning. 558.

Gatmusik. 123.

Gatlyktor. 557.

Gatulysningen. 555.

Gatutumult. 580.

Gefion, trampbåt. 525.

Geijerska huset. 84.

General-embetes-skrå. 349.

General-Faktorie-Kontoret. 402.

General-Söder-Handels-kompaniet. 402.

General-tull-societet. 154.

Generalsbacken. 600, 602.

Gerdaman. 347.

Gesäller (i skrån). 351.

Gesäller. 365.

Gesällkäpp. 354, 355.

Gesällsamfund. 355.

Gesällstaf. 358.

Gesällstycke. 351.

[ 631 ]Getgubben på Adolf Fredriks torg. 246.

Gewohnheiten. 355.

Gillen. 341.

Gilledrickning. 344, 347.

Gillestuga, heliga Katarinas. 319.

Gillesven. 344.

Glas, olika slag. 11.

Glasbruk. 98.

Glasbruket. 24.

Graföl. 492.

Gref Mörners palats. 24.

Grefve Pehrs hus. 12.

Grills hus. 110, 411.

Grindshagen. 180.

Grodbladet på Stockholms gator. 546.

Grubbens hus vid Stortorget. 403.

Grubbens trädgård. 120.

Grundläggarnes ton. 25.

Gråmunkeholmen. 92.

Gråmunkeklostret. 297, 566.

Gröna Jägaren, källare. 501.

Gröna Lund. 54.

Gröna Rutan, sällskap. 446.

Gröna Stugan. 465.

Grönbrink. 117.

Gröndal. 117.

Gubben med Skåpet. 135.

Guitarr. 492.

Guldsmedernas skrå. 348.

Gustaf II Adolfs ryttarstod. 154, 506.

Gustaf Adolfs torg. 150.

Gutenschwager, spritdryck. 503.

Gyldene Hoppet, källare. 500.

Gyllenborgs trädgård. 105.

Gyllene Freden, källare. 500.

Gyllene Hästen, källare. 506.

Gyllene (Tyska) Lejonet, källare. 320, 500.

Gyllenläder-tapet. 2.

Gymnasier. 289.

Gymnasium. 316.

Gymnasium regium. 287.

Gångposten. 253.

Gårdfarihandlaren. 533.

Gåsmarschen. 599.

Gäldstugan. 612.

Gästgifverier. 515.

Göta vägen. 600.

Götha Leijon, Ostind. Komp:s skepp. 16, 17.

Göthens malmgård. 600.

Götgatan. 600.


Hagalund. 118.

Hagaparken. 69.

Hallmans lustspel. 102.

Hamburg, källare. 501, 601.

Hamiltonska huset. 141.

Handelsbörs. 402.

Handelskompanier. 406.

Handgrepp, infanteriets. 173.

Handtverkare. 370.

Handtverksbruk. 355.

Handtverksskola. 336.

Harmoniska Sällskapet. 491.

Hartmanska slägten. 419.

Hasselbacken. 54, 64, 66.

Hebbeska huset. 84.

Hedersförestånderskor vid fattighus. 567.

Helga Lekama gille. 91, 341, 342.

Helga Lekama gård. 343.

Helgands-ledaren. 69.

Helgeandsholmen. 92, 600.

Helgeandshuset. 564.

Heræi trädgård. 105.

Herbergen. 355, 364.

Herbergsfader. 355, 364.

Herberts rakstuga. 597.

Hesselgrenska huset. 339.

Hillska skolan. 340.

Hofapoteket. 199.

Hoffruntimren. 153.

Holbergs komedier. 102.

Holländare-trädgården. 105.

Holländska Dyn (Thun), källare. 429, 500.

Holmkyrkan. 225.

Holmqvarnen. 2, 4.

Hoppa Hage. 267.

Horneska trädgården. 105.

Hornsgatan. 612.

Hôtel Rydberg. 501.

Hôtel Turc, värdshus. 164, 226, 502.

Hultgrenska huset. 584, 585.

Humlegården. 101, 549.

Humlegårdsmästare. 101.

Hundar, förevisning af. 140.

Hundar, förordningar mot. 550.

Hurrabasar. 166.

Husarne, gård. 69.

Husfattigkassan. 566.

Husgerådskammaren. 177.

Husnummer. 26.

Hvissling, olika slag af. 534.

Hvita hästen, krog. 583.

Hvita hästen, pinorum. 611, 612.

Hvita låret, krog. 561.

Hvitgröe på gator och torg. 545.

Hyrvagnar. 61, 512.

Hängningsstraffet. 604.

Härolder. 171.

Hästeskos, öfverste, afrättning. 389.

Hättebröder. 209.

Högvakten. 174, 612, 615.

Hökan, qvarn. 106.

Hökens gränd. 106.

Höpkenska huset. 226.

Höstmarknaden på Skeppsbron. 169, 401.

Hötorget. 600.


Idun. 465.

Illuminater. 437.

Illuminationer. 150.

Illumination med anledning af Gust. IV Adolfs födelse. 422, 423.

Indebetouska huset. 158, 196.

Infanteriets revelj. 4.

Ingemarshof. 75, 117.

Innocence-orden. 442.


Jakobin-klubbar. 429.

Jakobs kyrka. 542, 193.

[ 632 ]Jakobs och Johannis fri- och fattigskola. 335.

Jakobs skola. 309, 327.

Jakobs stege. 268.

Jakobsdal. 147.

Jakter. 517.

Jernkontoret. 413.

Jerntorget. 90, 402, 406.

Jernvågen. 153.

Johannis kyrka. 373.

Johannis kyrkogård. 561.

Johannis skola. 335.

Johanniter-bröder-sällskapet. 437.

Josefinalund. 113.

Josephine d. ä., ångfartyg. 524.

Juhle-Wijsa, 1772. 38.

Jul. 28.

Julbocken. 41, 42.

Julbullar. 40.

Julgranen. 42.

Julkrubban. 42, 141.

Julmarknaden. 30, 31, 401.

Jungens trädgård. 105.

Jungfruberget. 542.

Jungfrugatan. 100.

Jungfruträdgården å Ladugårdslandet. 100.

Järfva. 118.


Kaffe. 475.

Kaffe-förbud. 481.

Kaffehus på 1700-talet. 475.

Kaggehamn. 91.

Kakerlackan. 551.

Kalfvehagen. 100.

Kalmucker i Stockholm. 12.

Kammakare-embetet. 331.

Kammeckerska enkhuset. 2.

Kammeckerska malmgården. 72.

Kanonkulan i hörnhuset vid Stortorget och Skomakargatan. 405.

Kapellaner. 343.

Kapellansbostället i Johannes. 335.

Kappkörningar. 168.

Kappridter. 168.

Karamell-poesi. 262.

Karantän. 179, 185.

Karl XII:s vagga. 260.

Karl den trettondes torg. 100.

Karl Johans ryttarstod. 394.

Karl Johan, ångfartyg. 523.

Karrusell. 103.

Kartagos backe. 187.

Kaserner. 187.

Kasta smörgås. 268.

Kastellholmen. 187.

Kastenhof, källare. 75, 174, 374, 501, 509.

Kastenhofshäktet. 612.

Katten på Vesterlånggatan. 540.

Katthafvet. 96, 608.

Kattrumpersjön. 96.

Katt- eller vargögon (lyktor). 558.

Kavalleriets revelj. 4.

Kedjeskär. 92.

Kejsarkronan, källare. 501.

Keplingeholmen. 209.

Keyserska huset. 226.

Kiermanska vexelprocessen. 410, 414.

Kinesisk dagbok om Stockholm. 145.

Kinesiska sändebud. 144.

Kirsteinska arfvingarnes hus. 103.

Kirsteinska huset. 454, 462.

Kirsteinska trädgården. 121.

Klappholz. 354, 355.

Klensmeds-gesällernas handtverksordning. 358, 359.

Klockare. 343.

Klostergården. 340.

Klubbar. 428, ff.

Klubbar, sällskapliga. 457.

Klädedrägten i början af 1800-talet. 491.

Klädeshus, stadens. 402.

Knalle. 533.

Knös skola. 339.

Koleran år 1834. 182.

Koleran år 1853. 194.

Kolerasjukhus. 71.

Kollegii-dag. 374.

Kommunikationer. 510.

Kommunistiskt sällskap. 598.

Kompani-handtverkare. 346.

Kompanier, handels. 402.

Kompanilåda. 362.

Konstberidare. 114, 137.

Konstmakare. 120.

Konstnärsgillet. 462.

Kontrarevolutionära klubben. 429.

Kopparkompaniet. 402.

Kopparmatte. 404, 608, 609.

Kopparporten. 91.

Korfkitteln. 615.

Korfvar. 170, 615.

Kornhamnstorg. 406.

Korntorget. 90.

Korrektionshusen, södra och norra. 611.

Korsgatan. 319.

Kosmoramor. 141.

Kotzebues skådespel och komedier. 115.

Kraftska skolan. 336.

Krank-kammare. 363.

Krantzen, pålverk. 91.

Krigsexpeditioner. 158.

Krigskollegium. 374.

Krona och krans. 261.

Kronobageriet. 5.

Krypin, diverse krogar. 561.

Kräftriket. 117.

Kröningar. 147.

Kungsgatan. 153, 179.

Kungsholms kyrka. 332.

Kungsholms skola. 332.

Kungshuset. 24, 174, 224, 590.

Kungsladugården. 69, 100.

Kungsträdgården. 96, 547.

Kurchs, Knut, hus. 304.

Kuse och kaka. 39.

Kyrka, förordning angående besök af. 568.

Kyrkholmen. 225.

Kyrkoherdehuset vid Munkbron. 304.

[ 633 ]Kyrkskolor. 325.

Kålgårdar. 105.

Kåsor. 10.

Källarskyltar. 19, 20, 21, 171.

Kämnärsrätten. 373, 374.

Käpplingeholmen. 375.

Käpplingemorden. 370.

Kärnan, tornet. 610.

Köpehandelskompaniet. 402.

Köphandelsgillen. 399.

Köpmansgillet af år 1662. 402.

Köpmanshvalfvet. 562.

Köpmansporten. 211.

Köpmantorget. 562.

Köpmän. 370.

Kördon på 1600-talet. 511.

Köttmånglare, förordningar för. 563.


Ladugårdsbron, gamla. 95, 569.

Ladugårdsgärdet. 165.

Ladugårdslands kyrka. 71.

Ladugårdslands skola. 332, 334.

Ladugårdslands torg. 71.

Lamberts spisqvarter. 502.

Lambyska verket. 128.

Lampas hus. 203.

Lancasterskolor. 336.

Landtlogen, stora svenska. 431.

Lanternan, värdshus. 75.

Lasse Skomakares gränd. 91.

Laterna Magica. 35, 135.

Latinska grammatikan. 281.

Leijonhufvuds, Ebba, hus. 92.

Lejongården. 141.

Lejonkulan. 140, 149.

Lekamagränd. 341.

Lekar. 33.

Lekar i fria luften. 268.

Lekare. 344.

Leksaker. 263.

Leopardgården. 141.

Les boutons jaunes (klubb). 428.

Les Goinfres (ordens-sällskap). 428.

Leyonet, källare. 500.

Lifgardet, kungliga. 172, 390.

Lifgardet till häst. 172, 177, 589.

Lifgardets barnhus. 98.

Lik, Karl Johans, visning af. 161.

Likbärare. 180.

Likgångar. 294, 332.

Likvisningar. 161.

Liljeholmen. 117.

Lilla Munckan, qvarn. 24.

Lilla Myntet. 303.

Lilla Prestgränden. 323.

Lilla Stockholmen. 92.

Lilla Sällskapet. 460.

Lillies, Axel, palats. 150.

Lindansare. 138.

Linderstedts brunn. 560.

Lindroths trädgård. 105.

Ljusinbrinning. 493.

Logården. 141.

Loiska huset. 138.

Losacks varf. 410.

Lossnings-visa. 125.

Lotterie, Genuesiskt. 155.

Lotterier. 17, 154.

Lotteri-kungörelse. 155.

Lottsedel i nummerlotteriet. 156.

Luciafesten. 312, 313.

Ludvigsberg. 66.

Luftballong. 104, 139.

Luftseglare. 139.

Luftspringare. 138.

Lumparegränden. 91.

Lundins Fåfänga. 484.

Lunkentus. 279, 280.

Lusasken, krog. 561.

Lussigossarne. 36.

Lustdal. 100.

Lusthusporten. 51.

Lyceum. 340.

Lyckans Stjerna. 136.

Lyktan, värdshus. 499.

Lyktor. 26.

Lådemästare. 357.

Lådskrifvare. 357.

Långholmen. 611.

Långholmstullen. 519.

Läkare i Stockholm. 195.

Lärgosse (lärling) i skrån. 350, 351.

Läroböcker. 307.

Löfholmen. 117.

Löfmarknaden. 77.

Löhmans skola. 339.


Magistrat. 370.

Majgrefve. 50.

Majstång. 50.

Makalös, palatset. 226, 537.

Malm. 93.

Malmens källare. 594.

Malmgårdar. 81, 105, 484.

Malmskolor. 325.

Malmtorget. 95, 110.

Mannerheimska Klubben. 429.

Mantalsskrifningen, divertissement af Bellman. 135.

Maria kyrka. 220.

Maria skola. 330.

Marinförvaltningens hus. 174.

Marionetter. 130.

Marionett-teatern. 131.

Marknader i Stockholm. 169.

Marktschreier. 135.

Marscholls spisqvarter. 502.

Maskrosen på Stockholms gator. 546.

Matordning på 1500-talet. 345.

Matsedel vid middag å Börsen år 1801. 490.

Mattis Mårtenssons gränd. 91.

Mercurius, källare. 501.

Metatron, sällskap. 436.

Michaelsmessan. 401.

Middagsbjudning på 1600-talet. 468.

Midsommarseldar. 78.

Mindre Sällskapet. 460.

Minnesstenen i Gymnasiihuset. 304.

Missdådare. 600, 602, 606.

Mon Bijou, värdshus. 117.

[ 634 ]Montagnes Russes. 121, 122.

Mord på gator. 569.

Mosaiska synagogan. 579.

Mosebacke. 106.

Moseberg. 106.

Mosis qvarn. 106.

Munkbrotorget. 174.

Munkens källare. 500.

Murarnes skrå. 348.

Musik i skolan. 293.

Musikanter. 344.

Myntholmen. 225.

Målarlärlingarnes hvissling. 534.

Mårten Lindorms prebendehus. 285.

Mästare. 352.

Mästarekost. 347.

Mästareskörd. 346.

Mäster Anders, källare. 120.

Mäster Michels gränd. 91.

Mäster Nilses värdshus. 53, 54.

Mäster Samuels gränd. 326.

Mästersven. 352.

Möblering hos handtverkare i början af 1800-talet. 493.

Mönstring, borgerskapets, år 1729. 379.


Narcissaner-orden. 486.

Nassauergossar. 129.

Nattvaktsrop. 124.

Navigationsskolhuset. 107.

Neptuni-orden. 446.

Nisse och Nasse. 39, 40.

Nissers skola. 339.

Nordströms brunn. 561.

Norra Badstugan. 285.

Norra kasernen på Ladugårdslandet. 187.

Norra Sandbacken. 602.

Norra Slagtarhuskällaren. 164.

Norrbacka. 118.

Norrbro. 110, 557.

Norreport. 92.

Norrmalm. 93, 105.

Norrmalmstorg. 581.

Norrström. 92, 551, 614.

Novilla. 66, 184.

Nummerlotteriet. 153.

Nya bron. 111.

Nya Kungsholmsbron. 174, 607.

Nya Secten. 241.

Nya Sällskapet. 455.

Nybron. 70.

Nytorget. 600.

Nytta af Enighet, sällskap. 451.

Nytta och Enighet, sällskap. 455.

Nöje och Vänskap, sällskap. 455.


Oakhill å Djurgården. 87.

Obelisken på slottsbacken. 420.

Oljud, förordningar mot. 568.

Ombres Chinoises. 115.

Omnibus. 514.

Omnibuslinier. 515.

Operakällaren. 502.

Orbis pictus. 272.

Ordenssällskap. 428, ff.

Ordning och stadga för köpenskap af år 1635. 399.

Ordningar. 355.

Ordre du Firmament. 436.

Orenlighet på Stockholms gator. 555.

Orgamästare. 343.

Orgtrampare. 343.

Ormen Långe, ångfartyg. 524.

Orms värdshus. 499.

Ormträsket. 180.

Oskar I:s kröning. 394.

Ostindiska kompaniet. 406.


Packarebanan. 608.

Packartorget. 608.

Packartorgsviken. 96.

Palmgrens, J. N., skola. 339.

Paltar. 171, 615.

Pantlekar. 33.

Par Bricoll. 66, 439.

Parader. 175, 384.

Parad och mönstring år 1790. 385.

Parterren vid Nya bron. 110.

Pass-väsendet. 616.

Pastor civitatis. 292.

Patriotiska sällskapet. 458.

Paul och Virginie. 275.

Paviljongerna vid Drottninggatan. 116.

Pehlikahn, källare. 500.

Penalism. 317.

Penningestugan. 566.

Pensioner för flickor. 338.

Perser i Stockholm. 143.

Pest. 178.

Pesten år 1657. 198.

Pesten år 1710. 179.

Pestapotek. 179.

Pestbarberare. 198.

Petit Café. 508.

Phœnix, källare. 115.

Pipare och trumbare. 125.

Piperska Muren. 120, 187, 435, 442, 542.

Pladevattydevyskadevan. 530.

Plomgrenska eller Plommenfeltska huset. 201.

Pohlsro. 65.

Polisgränden. 578.

Poliskammaren. 578.

Polismästare, biträdande. 577.

Politie-borgmästare. 571.

Politie-kollegium. 571.

Politiemästare. 573.

Polus’ska huset. 578.

Polymnia, sällskap. 455.

Porta plateæ mercatorum. 562.

Porte-chaise. 5, 6, 513.

Portörer. 513.

Positiv. 129.

Pour l’Amitié & Confidence, sällskap. 442.

Praktiska flickskolan. 461.

Prinsens gubbar. 616.

Privilegier, Erik XIV:s för Stockholms stad. 406.

Pro Joco, sällskap. 446.

Pro Patria. 458.

Pro vino adusto, sällskap. 440.

Professorn i aftagande. 255.

[ 635 ]Punsch. 502.

Pålkrans-Ton. 14.

Påsk. 43.

Påskägg. 43, 45.


Queue, bildning af. 161.

Qvartal. 351, 356.

Qvidingska huset. 509.

Qvinnor, lösaktiga. 610.


Raballer. 309, 338.

Rabulister. 593.

Rasp- och Spinnhuset. 130, 555, 611.

Realskola. 339.

Redliga Förbundet. 336, 456.

Redlige Svenskar. 456.

Reformvännernas sällskap. 595.

Regnérs begrepp. 273.

Rektorer. 287.

Remmare. 10, 12.

Reuters skola. 340.

Revelj för k. maj:ts flotta. 4.

Ribalder. 286.

Riddarbron. 153.

Riddaregatan. 92.

Riddare-Huus-Källaren. 500.

Riddargatsbacken. 95.

Riddarholmen. 224, 557.

Riddarholmskyrkan. 99.

Riddarhuset, gamla. 323.

Riddarhustorget. 405.

Riga, källare. 500.

Rikets råd. 371.

Riksdagens ut- och afblåsning. 169.

Riksgäldskontorets hus. 590.

Rikshärolder. 171.

Rinkeshof, sedermera Sabbatsberg. 487.

Robinson Crusoe. 277.

Roddarbåtar. 516.

Roddarelaget. 516.

Ropande och skriande på gator. 467.

Rosenadlerska huset. 201, 203.

Rosendal. 166.

Rosenkammaren, pinorum. 612.

Rosenlund, trädgård. 105.

Rosenhanska huset. 431.

Rosersberg, källare. 501.

Rostock, tre olika krogar. 487, 500.

Rotundan i Humlegården. 101.

Rotvälska. 530.

Rumormästare vid Sabbatsberg. 488.

Rydboholm. 394.

Ryswijks värdshus. 502.

Rådhuset. 369, 374, 397, 403.

Rådhuset, gamla. 611.

Rådmän. 370, 371.

Rålambens Hoff. 120.

Rån på gator. 607, 608.

Råttan. 551.

Räfsaxen, värdshus. 64.

Räkneskolor. 289.

Räkningskammaren, kongl. 213.

Rännarebanor. 148.

Rännstenar. 552, 553.

Rörstrand. 179.


Sabbatsberg. 187, 487.

Sadelmakarnes handtverksbruk. 359.

Saltmätarnes herberge. 364, 366, 367.

Salvii arfvingars hus. 92.

Sancti Eriks hus. 285.

Schavottering. 610.

Scheffel, holländare. 538.

Schene Rariteten. 135, 136.

Schola trivialis. 282.

Schultzenheimska huset. 70, 141.

Schweizerier. 506.

Schweizeriet på Drottningberget. 167.

Schäsen. 511.

Schönborgska huset. 105, 141.

Segelduksfabriken. 611.

Segers kiällare. 501.

Semla. 41, 45.

Separationskarl. 171, 615.

Separationsvakt. 615.

Seved-Bååtsgatan. 71, 390.

Silfvercrantskan, väderqvarn. 6.

Silfverskåpet, krog. 590.

Silfverstolpes skola. 339.

Sill- och torsk-fiskeri-kompaniet. 406.

Sillhofvet. 410.

Sinclairs bojor. 266.

Sivertska kasernen. 186.

Sjukdomars behandling i början af 1500-talet. 194.

Sjukhus. 71, 186.

Själagården. 297, 565.

Skaffare. 343.

Skampålen. 369, 404.

Skampallen. 610.

Skarpskyttesaken. 395.

Skepp, små i Stockholm i midten af 1500-talet. 398.

Skepp, stora i Stockholm i midten af 1500-talet. 398.

Skeppar Olofs gränd. 578.

Skeppsbro-allén. 14.

Skeppsbron. 610.

Skeppsholmen. 225.

Skeppsholmskyrkan. 225.

Skeppskompaniet. 402.

Skeppsvarf på Blasiiholmen. 410.

Skeppsvarf på Djurgården. 410.

Skeppsvarf på Ladugårdslandet. 410.

Skeppsvarf vid Tegelviken. 410.

Skillingstryck. 278.

Skinnarmålet. 529.

Skolan för fattiga flickor. 336.

Skolhuset på Djurgården. 187.

Skollagen af år 1571. 286.

Skollagen af år 1649. 297.

Skollagen af år 1724. 311.

Skolor. 281.

Skolor, enskilda för gossar. 339.

[ 636 ]Skolordning af år 1724. 284.

Skolordning af år 1778. 284.

Skolsal på 1600-talet. 296.

Skomakaregesällskapet. 362, 363.

Skomakareporten. 211.

Skomakarnes hvissling. 534.

Skomakarnes sjukhus. 363.

Skomakarnes skrå. 348.

Skrock och vidskepelse. 541.

Skråfanor. 361, 362.

Skråordning af år 1621. 349.

Skrån. 3, 46.

Skräddargesällerna. 364.

Skräddarnes skrå. 346.

Skuggan. 69.

Skuggspel. 33, 34, 35.

Skyltning. 349, 350.

Skådespel. 46.

Skådespel i skolan. 312.

Skådespel i tyska skolan. 322.

Skärkarlar. 401.

Slagsmålet på Malmens källare. 594.

Slagtarhusbron. 111.

Slagtarhuset. 13.

Slagtarhuset i Strömparterren. 111.

Slagtarhuset, Norra. 226.

Slangord. 528.

Slipan, väderqvarn. 5.

Slottsapoteket. 200.

Slottsbacken. 140, 158.

Slottsbranden år 1525. 212.

Slottsbranden år 1641. 212.

Slottskansliet. 158, 613.

Slussen (Slysan). 402.

Släckningsanstalter. 210.

Slätten å Djurgården. 52.

Smedernas skrå. 348.

Smedemrnes skråordning. 50.

Smedgatebrunnen. 561.

Smedjegatan. 92.

Smedjegård. 610.

Snabblöpare. 139.

Snickarkrogen. 117.

Snickarnes skrå. 349.

Société (sällskap af diplomater). 458, 460.

Socker. 480.

Sockerbagare. 507.

Sockerbruk, första i Stockholm. 480.

Socknegång. 290.

Soopiska huset. 217.

Sopbacken vid Munkbron. 191.

Sotare-hvissling. 534.

Sotare-ton. 3.

Spanmålsbärarnes herberge. 364, 367.

Spanska fiolen. 609, 610.

Sparbössor, handtverks-skråns. 350, 352.

Sparreska palatset. 409.

Spik-klubba. 581.

Spisqvarter. 501, 502.

Spänna kyrka. 270.

Spökslottet. 538.

Sqvalbergsgatan. 95.

Sqvallertorget. 562.

S:t Clara gärde. 93, 94.

S:t Clara kloster. 211.

S:t Clara nunnekloster. 93.

S:t Georgs hospital. 565.

S:t Gertruds gille. 341.

S:t Görans kapell. 373.

S:t Jakobs kyrka. 95.

S:t Jörans hus. 565.

S:t Karins gille. 341.

S:t Laurentii gränd. 285, 565, 610.

S:t Nicolai port. 211.

S:t Olof (sällskap). 456.

S:t Olofs Kapell. 372.

S:t Olofs skola. 333, 334.

S:t Örjans hus. 565.

Stadens stenar, straffredskap. 610.

Stadga öfver köphandeln i Stockholm af 1641. 399.

Stadshuset. 139, 374.

Stadshushäktet. 612.

Stadshuskällaren. 501.

Stadsmajor-befattningen. 393.

Stadsportar. 211, 377.

Stadssoldat. 170.

Stadsträdgården vid Hammarbysjö. 105.

Stadsvakt. 377, 614.

Staffansvisan. 37.

Stallmästargården. 118, 168.

Stampan, stora och lilla, väderqvarnar. 6.

Statshvälfningen år 1789.

Stenborgare. 503.

Stenen vid Almare-Stäket. 421.

Stenläggning af gator. 552, 553.

Stenskär. 24.

Stjernan, källare. 500.

Stadskällaren. 499.

Stocken i assistanstornet. 536.

Stockholm, ångfartyg. 524.

Stockholmiske- Post-Tijdender. 3.

Stockholms allmänna barnskola. 336.

Stockholms slottskällare. 501.

Stockholms stads militärkår. 615.

Stockstraffet. 610.

Stocksund. 117.

Stolbröder. 343.

Stora barnhuset. 98, 542.

Stora Christopher, källare. 500.

Stora Stockholmen. 92.

Stora varfvet. 410.

Storkyrkan. 148, 373.

Storkyrkobrinken. 610.

Storkyrkoförsamlingens pastorshus. 323.

Storläger på Ladugårdsgärdet den 3 Juli 1843. 394.

Storskolan. 335.

Stortorget. 90, 369, 403, 405, 581.

Straffstock. 568.

Stridsbergs Institut. 330.

Strömparterren. 110, 113.

Styfkjortlar. 477.

Stånddrabanter. 162.

Ståthållaren på Stockholms slott. 371.

Sundbergs sockerbageri. 509.

Surbrunn på Norrmalm. 485.

Surbrunns värdshus. 117.

Suterska huset. 247.

[ 637 ]Svartmunkebrinken. 402.

Svartmunkeklostret. 19, 91, 179, 209.

Svartmangatan. 156.

Sveaholmen. 445.

Svea hofrätt. 374.

Svea lifgardet. 172.

Svea-orden. 443.

Sven Moisi gränd. 91.

Svenska Botten (klubb). 429.

Svenska Landtgillet. 458.

Sveriges Vapen, källare. 500.

Svin på gator. 554.

Synagogan. 579.

Sägner och skrock. 536.

Sällskapet. 459.

Sällskapet, lilla. 84, 164.

Sällskapslif. 466.

Sändebud, främmande. 142.

Södermalm. 93, 105.

Södermalmstorg. 105, 174.

Södermalmstorgs-brunnen. 560. 561.

Södra Sällskapet. 460.

Södra teaterhuset. 110.

Söndagsskola. 336.


Tandpetaren på Söder. 484.

Tantogatan. 180.

Tapeter. 467.

Taptot, gamla. 535.

Tartariska sändebud. 142.

Tartuffler. 19.

Taskehuset. 91.

Tawern, värdshus å Djurgården. 140.

Teater i Bergstralska huset. 102.

Teatern å Eriksberg. 103.

Teatern i Humlegården. 102.

Teater vid Jerntorget. 102.

Teater vid Kindstugatan. 102.

Teater på Ladugårdsgärdet. 102.

Teatern, Nya Komiska. 115.

Teatern, Nya Svenska. 103.

Teatern, Kungl. 193.

Teater-affisch på 1730-talet. 15.

Telemack, ungdomsbok. 274.

Terra nova, tomt på Ladugårdslandet. 410.

Tessinska palatset. 578.

Thalia (sällskap). 455.

Thenstedts, hofpred., skola. 339.

Thorsanders skola. 339.

Tiggeri, förordningar angående. 566.

Tillfället gör tjufven af Hallman. 136.

Timmermansorden. 432.

Timmermän, regements. 175.

Titzens Fåfänga. 484.

Tivoli på Djurgården. 118.

Tivoli å Mosebacke. 109.

Tivoli, Norra. 118.

Tjäruhandelskompaniet. 402.

Tjärtunnor. 78.

Tobak. 476.

Tobaks-Pipor, olika slag. 11.

Ton vid Späntpålning. 124.

Tornväktare inrättas år 1732. 26.

Tornväktar-rop. 123.

Torstenssonska palatset. 12, 110, 410.

Totties malmgård. 105.

Trampbåt. 525.

Trampgräset på Stockholms gator. 546.

Trefaldighetsnatten. 68.

Trefaldighetssöndagen. 68.

Tre kronor, sedermera Gamla Malmens, källare. 499.

Tre kronor, källare vid Österlånggatan. 500.

Tre kronor, tornet. 610.

Tre Liljor, värdshus. 117.

Tre Remmare, källare. 501.

Tre Tunnor, källare. 6, 7, 501.

Tripolitansk ambassadör. 143.

Trivialskolan. 282, 283, 289.

Trivialskolor, små. 289.

Trottoarer. 61, 553.

Trumslagare och pipare. 129.

Trycktaffel (biljard). 16, 100.

Trädgårdar på Södermalm. 105.

Trädgårdar, äldre. 547.

Trädgårdsföreningens park. 114, 116.

Trädgårdsgatan i Staden. 158, 578.

Trädgårdsmästareboställe. 97, 100.

Trädgårdsmusik. 116.

Trädgårdstvärgränd. 578.

Trähästen på Packartorget. 609.

Träskrännilen. 35.

Träsksjön. 96.

Träsktorget. 609.

Tukthus. 566.

Tullar. 154.

Tullarrende-societeten. 154.

Tunnbindarnes skrå. 349.

Tuppen i a-b-c-boken. 271.

Turkar i Stockholm. 143.

Tynnebindargränden. 319.

Tyska brunn. 18, 612.

Tyska kyrkan. 341.

Tyska kyrkogården. 403.

Tyska Paradiset. 54.

Tyska skolan. 283, 287, 319.

Tyska skolgatan. 319.

Tyska skolgränd. 319.

Tysthetsorden. 36.


Ubsala-skiepet. 398.

Uggelviksbaler. 74.

Uggelvikskällan. 69, 74.

Uglaskjulsängen. 69.

Ullgrens skola. 340.

Ulricæ Elenoræ Hospital. 567.

Ulriksdal. 118.

Undervisningen i Trivialskolan. 306.

Ung gesäll. 358.

Uniform, borgerliga militärkårernas. 391.

Uniform, nya, borgerskapets infanteris. 395.

Unnaröra by. 69.

Upplopp i Juni och Juli år 1838. 590.

Upplopp år 1848. 595.

[ 638 ]Urnan på Rosendal. 166.

Utile Dulci, sällskap. 431.

Utvärdshus. 117.


V. B. (Vänskapsbröderne). 457.

Vaggor. 260.

Vagnar i midten af 1600-talet. 511.

Vakten å Gustaf Adolfs torg. 174.

Vakten å Södermalmstorg. 174.

Vakthållning. 172, 375.

Vakt-Jakten. 2, 4.

Vaktparaden. 13, 172.

Vapen, förbud mot bärande af. 568, 569.

Vasaholmen. 445.

Vattenledningens införande. 563.

Vattenskidor. 527.

Vattubrinken. 320.

Vauxhaller. 66.

Vauxhallen å Djurgården. 184.

Vauxhall i Kungsträdgården. 98.

Ved, tillförsel och försäljning af. 564.

Vefslupar. 517.

Vestgöten. 533.

Vestindiska kompaniet. 407.

Vestra Långgatan. 91.

Vexelundervisnings-skolor. 336.

Vierecks skola. 339.

Vin på 1600-talet. 474.

Vindragarnes herberge. 364, 365.

Vinfatet, källare. 500, 501.

Visan såsom sällskapsnöje. 491, 492.

Voltaire-stol. 3.

Våffelbruket. 54.

Vårdtornet på Brunkeberg. 6, 94, 210, 211.

Vårdtornet å Mosebacke. 106.

Vårfru-gillet. 341.

Välkomma. 360.

Värdshuslif i slutet af 18:de århundradet. 498.

Växthuset i Kungsträdgården. 96.


Wallinska flickskolan. 340, 413.

Welt, källare. 500.

Westinska huset. 205.

Westmanska huset. 115, 205, 418, 442.

Westmanska slägten. 418.

Wiborgska bokhandeln. 599.

Wijn-Kiällare. 500.

Wijnpipan, källare. 500.

Wirvachs trädgård. 105.

Worsterbrunnen. 561.

Wrangelska huset. 557.

Wrangelska palatset på Riddarholmen. 174.


Yngve Frey, ångfartyg. 523.

Yrtagård. 546.


Zigenare i Sverige. 531.

Zinkensdam. 105.


Åkarne. 500.

Ålderman. 343, 351.

Ålkistan. 117.

Åltgesäll. 355, 358.

Ångfartyg, Stockholms första. 521.

Årtal, utdrag ur Magistratens kungörelser. 25.

Åsöna. 105.


Äplet, källare. 71, 450.

Äreport å Slottsbacken 1835. 425.


Öfningsläger. 165.

Öfre Gränden. 323.

Öfver-burggrefve. 572.

Öfverfall på gator. 569.

Öfverflödsförbud på 1600-talet. 471.

Öfverflödsförbud på 1700-talet. 476, 477.

Öfverskolan. 326.

Öfverståthållare. 571.

Öfverståthållare-embetet. 174.

Öfverståthållarhuset. 578.

Öl, bayerskt. 117.

Ölet på 1600-talet. 473.

Ölsmakning. 345.

Örtgesäll. 355, 358.

Ört- och kålgårdar. 91.

Östra Långgatan. 91.


———♦———