Gossen och Flickan (Sehlstedt 1853)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Besöket hos Frans
Gossen och Flickan
av Elias Sehlstedt
Kyparen  →
Ur Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt utgiven 1853. Utkom tidigare såsom Gossen och Flickan i Norrlands-Blommor 1832.


[ 103 ]

Gossen och Flickan.


GOSSEN.

        Ned från sin himmel
        Daggperlan buren,
Vaggas af blomman i doftande skåln.
        Stjernornas hvimmel
        Rundt kring azuren
Lyser i natten de vandrande moln.


FLICKAN.

        Hör! hvad det klingar
        Mildt genom natten:
Säkert en engel ur stjernornas chor!
        Hade jag vingar,
        Flöge jag fatt’en,
Tvang honom blifva min vän och min bror.


GOSSEN.

        Lyssna till lutans
        Toner, som klinga,
Flicka! ditt lof utur kärlekens bröst!
        Öppna på rutans
        Galler och bringa
Nattliga sångarn ett svar på hans röst!

[ 104 ]
FLICKAN.

        Himmel! hvi lågar
        Kinden? hvi faller
Tåren i ögat vid tonernas gång?
        Nej! jag ej vågar
        Öppna mitt galler:
Gosse! var tyst med din nattliga sång!


GOSSEN.

        Fjärlarna böja
        Gyllene vingen
Kärligt kring blomstren i yrande smek —
        Virka din slöja,
        Natt! öfver tingen,
Att jag ej röjer de älskandes lek!


FLICKAN.

        Tyst med din luta!
        Klingande slagen
Äro för flickor en tjusande ros.
        Fjärlarna njuta
        Blomster-behagen,
Men se’n de njutit, de rymma sin kos.


GOSSEN.

        Fåfängt bekymmer,
        Flicka! dig plågar,
Dig vill jag älska till grånande höst!

[ 105 ]

        Aldrig jag rymmer,
        Evigt jag lågar:
Flamman är evig i sångarens bröst.


FLICKAN.

        Må då så vara,
        Gosse! men sakta,
Varsamt och tyst öfver häckarna spring!
        Bullra ej bara,
        Akta dig, akta,
Väck ej den slumrande verlden omkring!