Gud är min hälsa, ljus och kraft

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gud är min hälsa, ljus och kraft
av Olof Kolmodin
Diktad 1731. Publicerad 1734 som nr 4 i Andelig Dufworöst under Första Afdelningen. Böne-Röst. Den Den 27 K. Davids Psalm. Sjungs till samma melodi som Vad min Gud vill . På Wikipedia finns en artikel om Olof Kolmodin.


1.
Gud är min hälsa, ljus och kraft
Hwad skulle mig nu sträcka?
Han är min tröst och lifsens saft,
Som kan min fruktan släcka.
Om afwundsman,
Mig faller an,
Och tänker mig att sluka,
Jag säker är:
Ja ock en här,
För mig måst underduka.


2.
Et, HErre, jag, för alt, begär,
Min Gud, mig det förläna:
At i Ditt hus städs bo, och där
Se, hur Ditt folk Dig tjena.
Du gör mig säll,
Uti Ditt tjäll,
Och i Din Hydda täcker,
I ondom tid,
At ingen strid
Ell' owäns trug mig räcker.

3.
Gud, hör min röst: Mitt hjerta Dig,
Ditt egit Ord påminner:
Eho som ödmjukt söker Mig,
Han hjelp i nöden finner.
Dig söker jag;
Ditthjertelag,
Wet jag mig ej fördrifwer.
Ej undrag Dig,
Men uptag mig,
Då alt mig öfwergifwer.

4.
Uppå Din wäg och rätta stig,
Mig HErre, wärdes föra
Mot mina fiender undsätt mig,
Som mig så orätt göra,
Jag tror dock wist,
At jag skal sist,
Få skåda HErrans goda,
I Lifsens Land:
Af HErrans hand,
Wil jag alt godt förmoda.