Hemligheten är Upptäckt!/Rättelser

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förord
Hemligheten är Upptäckt! eller en sann skildring af hwad Mormonismen är i Lära och Lefwerne
av Carl Erik Malmström

Rättelser
Första Kapitlet  →


Anm. I denna bok har ofta blifwit häntydt på Guds rikes upprättande i de yttersta tiderna; men det skulle bli för för widlyftigt att här fullständigt utföra detta ämne. Det torde ske en annan gång. Imedlertid kunna wi hänwisa på en förträfflig skrift, på swenska öfwersatt från 36:te engelska upplagan: Christna Religionens Sanning, af Doktor Alexander Keith. Nämnde skrift är tillika det mest passande motgift mot det nu gängse fritänkeriet, och det är de christnas pligt att så mycket som möjligt utsprida den; och de s. k. Fritänkarne böra nogo genomläsa den, så skola de säkerligen komma på andra tankar och finna, att bibeln innehåller gudomlig sanning.